Tévedések vígjátéka

Sajnos egy alapvető tévedés uralkodik a zsidók németországi szerepének megítélésében, amelyet sokan nem kívánnak meglátni. Itt nem parazitizmusról, hanem szimbiózisról van szó. A német birodalom az ő segítségükkel jött létre. Ezért a zsidók már több, mint egy évezrede szimbiózisban élnek a német néppel, amely kapcsolatban azért a németek is rendszeresen megtalálják a számításukat.

Idézet a Wikipédiából:
"A szimbiózis két vagy több különböző faj (általában egymásra utalt) szoros együttélése. A szimbiózisban mindkét fél kölcsönös előnyökhöz jut."
Itt emlékeztetnék arra a közismert tényre, hogy a legtöbb szimbiotikus kapcsolat esetében a felek képtelenek egymás nélkül még élni is.

Ennek a kapcsolatnak a népszerűvé tételében pedig mindig is nagy szerepet játszott a keresztény egyház. Elég, ha csak azt a tényt emeljük ki, hogy minden vasárnap zsidó neveket, zsidó történeteket szuggerált az emberek agyába. A németek így könnyebben megszokták, hogy van egy ilyen nép, amelyet zsidóknak hívnak és lám, milyen dicső tetteket vittek véghez, meg a mi istenünk az ő istenük, stb.. A gyerekeiket zsidó nevekre keresztelték, ezáltal otthon sem feledkeztek meg a zsidó történelemről. Eközben szentül meg voltak győződve arról, micsoda jámbor, istenes cselekedet, ha a fiukat Thomas-nak, vagy Lukas-nak, Benjamin-nak, pláne Josef-nak nevezik. Teszik ezt mind a mai napig!

Ezt a kultúrát adták nekünk is tovább a 900-as években, a bajor megszállás idején.

A zsidóknak komoly része volt például a Hanza Szövetség létrejöttében is. De gondolkodjunk el azon is, vajon miért volt a reformációban akkora szerepe pont egy Johannes Gutenberg nevű zsidónak, egy pénzverési joggal is felruházott mainzi patríciuscsalád fiának, aki számos keresztény egyházi megrendelést kapott. Az első közülük három évi bűnbocsánatot ígérő búcsúcédulák nyomtatására szólt. Majd a negyvenkét soros Biblia következett, később a német nyelvű Luther-Biblia. Ezzel a bibliai zsidó történeteket már nem csak a latin iskolát járt jómódú kisebbség, hanem szélesebb néprétegek az anyanyelvükön olvashatták. Az évezredes latin nyelvű titokzatoskodás után, amelynek szintén megvolt a maga szerepe.

De ne feledjük például a Rotschild-család jelenlétét sem, évszázadokon keresztül a német gazdaságban.
Azt is fontos figyelembe vennünk, hogy a városi német arisztokrácia, gazdag polgárság, értelmiség mindig sokkal szívesebben kereste a gazdag zsidók társaságát, mint a saját vidéki honfitársaiét, akiket lenézett és primitívnek tartott.

Az egész németországi polgárosodásban, a polgári demokrácia kialakulásában jelentős szerepet játszott a zsidóság tevékenysége.

E pillanatban a németek rendkívüli megerősödésének, befolyásuk óriási növekedésének lehetünk tanúi az EU-ban és világszerte. Ez sem történhetett volna meg a zsidók segítsége nélkül, amellyel a németek számoltak is.

15 kommentek:

Névtelen írta...

Hát ez már szentigaz.Ma már ott tartunk lassan, hogy a "holokaosztot" is a magyarok csinálták.Csak mi vagyunk rászisták és ántiszemiták. Miért is ? Mert minden náció lopott belőlünk, tőlünk amit csak tudott. A végén már nem maradt semmink.Szegényemberrel meg ki akar barátkozni?Hová menekül a sok "üldözött"? hát Németországba, mert ott igazi demokrácia van - mondják. Nekik.

Névtelen írta...

Tíz hatalmas média hazugság Izraelről

Michel Collon – aki egy belga újságíró és kiadó – a „Izrael, beszéljünk róla” című könyvében kiteregette az európai média által az emberek felé sugárzott több évtizedes „hazugságait”, hogy azok támogassák Izraelt.

Collon a könyvében „10 nagy hazugságot” ír le, amit a nyugati média „Izrael létezését és tevékenységét igazolja”, ezeket az alábbiakban röviden ismertetjük:

1. Ez első hazugság, hogy Izraelt a Második Világháborúban történt zsidó tömeggyilkosságra való válaszként hozták létre.

Ez a megállapítás teljességgel helytelen. Izrael egy terjeszkedési terv, amit az 1897-ben Baselben, Svájcban tartott Első Cionista Kongresszuson elfogadtak, amikor nacionalista zsidók eldöntötték, hogy megszállják Palesztinát.

2. A második igazolása annak, hogy Izraelt létrehozzák és elfogadják, hogy a zsidók visszatérnek eleik földjére, ahonnan i.sz. 70- ben elkergették őket. Ez egy kitalált történet. Beszéltem Shlomo Sand- el a híres izraeli történésszel és más történészekkel egyaránt és mind hiszik, hogy nem volt „exodus” így a „visszatérés” értelmét veszti. Akik Palesztinában éltek nem hagyták el az ókorban a földjüket.

Valójában a zsidók leszármazottai azok az emberek, akik jelenleg is Palesztinában élnek. Azok, akik követelik a földet és vissza akarnak térni mind Nyugat-, illetve Kelet-Európából és Észak-Afrikából származnak.

Sand azt is mondja, hogy a zsidó nem nemzet. A zsidóknak nincs közös történelmük, nyelvük, vagy kultúrájuk. Az egyetlen közös köztük a vallásuk és a vallás nem hoz létre nemzetet. (Ez így ebben a formában nem igaz. A zsidó bár kevert fajta, de mégis származási alapon határozzák meg magukat. A zsidó vallásnak több irányzata van és jelentős az ateista zsidók száma is. Ezért szellemi vezetőik létrehozták - mintegy vallás pótlékot - a Holokauszt-vallást, amely mögé vallási irányzattól és származástól (askenázi, szefárd) függetlenül egységesen fölsorakoztathatók... - szerk.)

3. A harmadik hazugság, hogy amikor a zsidók betelepültek Palesztinába az egy lakatlan, üres terület volt.

Akárhogy is, de dokumentumok és tények vannak arra vonatkozólag, hogy a 19. században Palesztina több különböző országba vitte ki mezőgazdasági termékeit, köztük Franciaországba.

4. A negyedik, néhányan azt állítják, hogy a palesztinok szabad akaratukból hagyták el az országot.

Ez ugyancsak hazugság, amit rengetegen el is hittek, köztük én is. Amíg nem izraeli történészek, mint Benny Morris és Ilan Pappe, hogy a palesztinokat elüldözték és száműzték a földjeikről erőszakot és terrort alkalmazva.

Névtelen írta...

5. Azt is mondják, hogy ma Izrael az egyetlen demokratikus állam a Közel-Keleten és ezért meg kell védeni; ez a „törvény kormánya”.

Az én véleményem szerint nem csak, hogy nem a törvény kormánya, hanem az egyetlen rezsim, amely nem határozza meg a területét és határait. Minden országnak van alkotmánya a Föld kerekén, ami meghatározza a határait, de Izraelre még ez sem igaz. Izrael egy terjeszkedési terv, amely nem ismer határokat és a törvényi teljességgel rasszisták, amely szerint Izrael a zsidók országa és a nem zsidó polgárokat nem tekinti embernek. Az ilyen törvény teljességgel ellentmond a demokráciának.

6. Azt is mondják, hogy az USA úgy próbálja megvédeni a demokráciát a Közel-Keleten, hogy megvédi Izraelt. Azt is tudjuk, hogy az USA évi 3 milliárd dollár segélyt nyújt Izraelnek. Ezt Izrael a környező országok bombázására használja.

Ám Amerika nem demokráciát szeretne a Közel-Keleten, hanem zavartalan olajáramlást.

7. Azt színlelik, hogy az USA egyezségre törekszik Izrael és Palesztina között.

Ez is teljességgel helytelen és hazugság. Az EU korábbi Külügyi Biztosa Javier Solana azt mondta Izraelnek, hogy „ők az Európai Unió 21. tagállama”. Az európai fegyvergyártók együtt működnek az izraeli fegyvergyárakkal és pénzügyileg támogatják is őket. Ám amikor a Palesztinok megválasztották saját kormányukat Európa nem ismerte el és zöld utat adott Izraelnek, hogy megtámadja a Gázai övezetet.

8. Amikor beszélsz ezekről a tényekről, Izrael és Palesztina történelméről, amikor rámutatsz az amerikai érdekre, akkor leantiszemitáznak, hogy csendben maradj.

De ki kellene mondanunk, hogy amikor Izraelt kritizáljuk az nem rasszizmus, antiszemitizmus. Mi egy kormányt kritizálunk, aki nem hisz a zsidók, keresztények, muszlimok közötti egyenlőségben így megsemmisíti a békét a különböző vallások követői között.

9. A tömegkommunikáció azt mondja, hogy a palesztinok okozzák az erőszakot és terrorizmust. Mi azt mondjuk, hogy az izraeli hadsereg megszállása az erőszak, a politikája, ami ellopta a palesztinok földjét és házait az erőszak.

10. A kérdés, amit folyton feltesznek és azt mondják rá nincs megoldása és nincs megoldás az utálatra és ellenszenvre, amit Izrael és cinkosai okoztak.

De van egy megoldás. Az egyetlen ami meg tudná állítani ezt a folyamatot, ha nyilvános nyomást gyakorolnánk Izrael cinkosaira az USA-ban, Európában és a világ többi részén, nyilvános nyomást kell gyakorolni a tömegkommunikációra, ami visszatartja az igazságot Izraelről és használjuk az internet, vagy bármilyen más tömegkommunikációs eszközt, hogy végre igaz hírek lássanak napvilágot Palesztináról.

PressTv
Fordította: Sváb Vilmos

Névtelen írta...

Ami azt illeti, szerintem a keresztény egyház maga is ugyanaz a szervezet, amelyik ma is irányítja a világot, vagy legalábbis az volt, amíg az egyházé volt az abszolút hatalom. Ugyanazt a szerepet töltötte be, mint a mai uralkodó réteg, ugyanazok álltak mögötte. Alkalmazkodnak a kor igényeihez és lehetőségeihez.

Sőt, néha megfordul a fejemben, hogy maga a keresztény vallás sem több, mint a zsidó vallás exportváltozata arra a célra, hogy az európaiakat szellemileg meghódolásra késztessék.

Laca írta...

Olyan gondolataim már nekem is voltak, hogy a keresztény vallást (ahogyan most ismerjük) azért hozták létre, hogy a zsidó vallásúak könnyebben harcolhassanak ellene. Mert ez a keresztény vallás egyáltalán nem az isteni úton, vagy ha úgy tetszik a természet útján jár. Már az alapoktól kezdődően.

Névtelen írta...

Akkor nehogy ti is megkérdezzétek majd egyszer:Quo vadis Domine?
"Mert ez a keresztény vallás..."-van másik is?
Az Isteni út valóban nem "a természet útján "jár, mert az Isteni.
A Názáretinek vajon mennyi köze volt a farizeusokhoz?És vajon a mai egyházhoz,legalábbis egy részéhez?

Névtelen írta...

Sajnos sem Magyarországon,sem Európa nagy részén fogalmuk nincs az embereknek a kereszténység lényegéről,kivéve Dél Európát(Olaszországban-ha nem is hívők a szülők-nagyon ciki ,ha nem jár a gyerek hétvégi hittan órákra,Istentiszteletre/lásd. a feszület botrányt is amit egy ökör finn származású nő robbantott ki legnagyobb szerencsétlenségére mert az olasz társadalom egy emberként szállt vele szembe/Spanyolországról nem is beszélve.Magyarországon sikeresen vették el az emberek Istenbe vetett hitét ezzel együtt az identitásukat is.A tudásukról és ismereteikről ami a kereszténységet illeti ne is beszéljünk mert siralmas.

Laca írta...

A természet maga Isten. Isten nem demokrata. Mi mégis mindenáron demokratásat akarunk játszani. Nem fog menni. A bármely nép zsidókkal való "szimbiózisa" pedig egy kicsit álságos, hiszen bármely nép megvan a zsidók nélkül is, a zsidónak viszont szüksége van gazdatestre, mert nem képes eltartani magát. Erre a piszokul nagy és gyors fejlődésre az égvilágon semmi szükség. Ez mesterségesen gerjesztett tempó a világuralom mielőbbi elérése érdekében.

Bora írta...

A keresztény egyházak (is) a megmaradt befolyásukat és hatalmukat csak úgy tudják fenntartani, hogy elhitetik a (megmaradt) híveikkel azt, hogy az Istennel való kapcsolatuk csak az egyházon keresztül lehetséges, a papjaik pedig az Ég és a Föld között közvetíteni képesek...
S most vessük össze a kereszténységet és a keresztényeket mondjuk a japánokkal...
Több ezer éve jól megvannak erőben, egészségben kereszténység nélkül! Ergo az Istennel való kapcsolat Hit kérdése és abszolút személyes történet, a hitre telepedett egyházak a befolyásról és a hatalomról szólnak, a dogmagyártás melegágyai... Persze ez csak magánvélemény.

Névtelen írta...

Eljen Koppany!!!

Névtelen írta...

De felnégyelték.

Névtelen írta...

De aki felnégyeltette, Gézafia Vajk magnélkül veszett!Mindenki megbűnhődik előbb-utóbb akinek magyar vér szárad a kezén.A mostani gazemberek sem lesznek kivétellek!!

Névtelen írta...

Akkor a radikálisok miért nem a koppányi jelképeket használják?Miért Imre jelképeit?Vagy Lászlóét?Nem értem az összefüggéseket.

Névtelen írta...

Nem jó az ha az ember mindent megért!!!Megpróblták már sokan,de nem jöttek rá,és beléptek a zsideszbe.Ott nem kell gondolkozni,a vezér gondolkozik helyettük is!!

Névtelen írta...

Ez nem válasz,komolyan kérdeztem .Nem érdekel a fidesz csupán érdekelt volna egy értelmes felelet.

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló