Korhad, rohad, férgesedik


Eddig még minden Birodalom azt képzelte magáról, hogy örök időkre fog tartani. Aztán sorra megbukott mind. Nem kívülről buktatták meg őket, hanem belülről mállottak szét. A mostani sem marad így a végtelenségig. Türelmetlenek vagyunk, mert a bőrünkre megy. Erővel hiába próbálkozunk ellene. De már javában haladnak azok a folyamatok, amelyek a végét jelzik. Ki tudja, mikor. Talán nem is sokára.


Mik a jelei ennek? Remek összefoglalót találtam erről a neten egy bizonyos Bankszter Bob részéről:

Otto von Bismarck felkérte Gustav Ruhlandot, a freiburg egyetem professzorát, határozza meg, hogy mik voltak azok az okok, amelyek a Római birodalom vesztét okozták. Gustav Ruhland 22 magas kultúra vizsgálata után 9 pontban határozta meg azok felbomlási folyamatát.

Ezeket a folyamatokat a saját jelenünkben mi is tapasztalhatjuk a saját bőrünkön. Hihetetlen, hogy milyen könnyen párhuzamot vonhatunk jelen korunk és a régi birodalmak között. Hihetetlen, ahogy a különböző magas kultúrák szinte pontosan egymás lábnyomaiba léptek a bukás felé...

Tehát:

1. Uralkodó irányelvvé válik minél több pénzt keresni, mindegy, hol, mikor és hogyan. A termelő gazdaság és az agrárium viszonyaira egyre kevésbé vannak figyelemmel. A kereskedelem és az ipar, valamint a pénzrendszer érdekei a meghatározóak. Csak a pénz által meghatározott piacokon csaknem minden tetszés szerint eladható áruvá válik.

2. Általánossá válik a növekedő eladósodás, az uzsora jellegű kamat szedésének szabadsága, a bérletek elterjedése, az önálló középrétegek felszámolása, a termelőmunkát végzők elszegényedése és a proletárrétegek növekedése.

3. Aránytalanul növekszik egy szűk réteg gazdagodása és luxusfogyasztása, a mezőgazdaságban a latifundiumok, azaz a túlméretezett nagybirtokok válnak uralkodóvá. Eltűnnek a mezőgazdaságot önálló tulajdonosként művelő rétegek. A tulajdonukat vesztett parasztok beáramlanak a vidékekről a városokba, és külföldre távozva elhagyják szülőhelyüket.

4. Az emberek egyre nyerészkedőbbé, egyre gátlástalanabbá válva hajszolják az anyagi javakat, a pénzt. Vészesen meggyengül az általános erkölcs, eltűnnek a polgári erények, elburjánzik a korrupció, a modern korban fellépnek a választási csalások, a közvélemény folyamatos megtévesztése a pénzuralmi érdekcsoportok érdekében.

5. A külföldi behozataltóI függő élelmiszer-ellátás következtében egyre gyakoribbak a szűk esztendők, éhínségek lépnek fel, és nagymértékben felerősödnek az áringadozások.

6. Az állam többé nem a társadalmi igazságosságot képviseli, hanem a pénz és termelői vagyonnal rendelkező gazdag rétegek szerzési vágyát és gazdagodási céljait szolgálja ki. A háború a vagyonnal rendelkező uralkodó érdekcsoportok gazdasági szerzésének rendszeresített formájává válik.

7. Azért, hogy a vagyonos érdekcsoportok érdekében összebékítsék az uralkodó politikai hatalmat a számban egyre növekvő vagyontalan rétegekkel, a proletárokkal, megkezdik a szegények tömeges segélyezését az államkasszából, és létrehozzák a kényszerjellegű közmunka végzésére szolgáló szervezeteket. Az állami segélyezés, a közpénzek iránti igények gyors ütemben növekednek.

8. A dúsgazdaggá vált érdekcsoportokat képező állami politika e szuper gazdag kapitalisták érdekeit képező kereskedelmi megállapodásokhoz, az azokat érvényesítő gyarmatosító politikához és világstratégiához vezet. Aggasztóan megnövekednek és elhúzódnak a háborús időszakok.

9. Egyre növekszik a lakosság elégedetlensége. A történelmi újkorban megjelenik az anarchizmus, a szocializmus, a kommunizmus, bomlásnak indul a házasság intézménye, csökken a nép szaporulat, a lakosság létszáma, polgárháborús feszültségek lépnek fel, és bomlásnak indul a pénzügyi, gazdasági és a társadalmi rendszer egésze.

Majd a tanulmány legvégén egyetlen mondatban határozta meg, hogyan kerülhető el a bukás:
"Egész politikai programunkat abban foglalhatjuk össze, hogy kijelenthetjük, meg kell semmisíteni az uzsoraszabadságot."

A világtörténelemben először ez a rendszer globális terjedelmű...

3 kommentek:

lényeglátó írta...

Ha bántanak,

Ha bántanak, ne tégy semmit!
(Ne légy anti semit!)
Isten, majd egyszer, megsegít!
Mondták, egy házból neked
Rossz sorsod, folyton tűrjed!
Ne tégy semmit, rablód ellen,
Tűrjed! Ez az, elvárt jellem!
Látod, mi történik körülötted?
Jogod sincs, hogy észre vedd
Főként ne tégy semmit!
Szúrd ki, a magad szemit!
Ez elvárás, követelmény!
Halálod a következmény?
Ki törődik, ma vele?
Te csak törődj bele!
Kórodba kiver a láz,
Uzsora földig aláz?
Ezt te választottad!
Megnyúz a választottad!
Ne tudd, törődj vele!
Ami a fő, nyugodj bele!
Övék a szent hatalom!
Rossz, kutya alom!
Te félsz, ha vicsorog!
Így életed elcsorog!
Ostor csap a hátadra!
Nincsen már a kamra!
Füstbe többé, nem szállnak,
Uralkodók: Diktálnak!
De te, ne tégy semmit!
Ne légy, antisemit,
Nem lehetsz, védekező!
Ez nem megengedhető!
Nincs jog, antibiotikum!
Ez ma rendelt politikum!
Hülyeségben unikum!
2014. november 19.

Karina írta...

Nem feltételezem, hogy ezt az elemzést amit Gustav Ruhland irt annakidején a Római birodalom bukásáról, a "tengeren túlról" a demokrácia szállitók valamelyike is tanulmányozta volna. Nem. Gyakran hasonlítják magukat a Rómaiakhoz, de hogy következtetéseket vonjanak le azok elkövetett hibáiból, az kizárt dolog. Persze ezt a ballépést azóta is minden gyarmattartó " nagyhatalom " el is követi. Szerencsére idáig, meg is buktak mind !

lényeglátó írta...

Gyávák vagytok!

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló