Nyugdíjcsökkentés is következhet?


„A fenntartható állami (felosztó-kirovó) nyugdíjrendszernek az-az alapfeltétele, hogy a magyar társadalom rövid-, közép- és hosszútávon is élet- és versenyképes maradjon.

Életképesség alatt azt értem, hogy újra kell termelnie magát, tehát egy egyénre legalább 2,1 utódnak kell(ene) átlagosan jutnia, amellett a bevándorlás és a kivándorlás egyenlege is pozitív kell(ene), hogy legyen. Ha ez nincsen meg, akkor a társadalom elöregszik, és megrokkan és végül elfogynak a befizetők. Magyarország szélsebesen halad ebbe az irányba, hiszen évente 40 ezer fővel csökken a lakosság születések és halálozások egyenlege egyre növekvő várható élettartalom mellett, ami a helyzetet még súlyosbítja, hiszen így még több az eltartott), amellett évente nettó 70 ezer többnyire magasan képzett adófizető hagyja el az országot (a 70 ezer a kivándorlók és hazatérők egyenlege) és máshol neveli gyermekeit és ez a hullám 2010 óta egyre csak nő.

A másik fontos alapfeltétel az, hogy egy működő és növekedő gazdaság létezzen, ahol évről évre nő a nemzeti össztermék. Ha a gazdaság nem tud nőni, Magyarország még pl. várhatóan évekig nem lesz képes elérni pl. a 2008 végi GDP értéket akkor ott fenntartható nyugdíjrendszert sem lehet létrehozni, hiszen nem lesz meg a nyugdíjrendszer pénzügyi alapja. Amellett stagnáló gazdaság mellett az ország belerokkan a szigorúan monoton növekedő nyugdíjas-teherbe, ami tovább akadályozza a növekedést. Magyarország már régóta ebben a mocsárban süllyed egyre lejjebb.

A harmadik alaptétel, hogy a nyugdíjrendszer fennmaradásában érdekeltnek kell lennie a befizetőknek is. Ma az az egyik nagy baj, hogy a befizetőknek semmilyen érdekeltségük sincsen abban, hogy a rendszerbe egy fillért is befizessenek, hiszen már előre tudják, hogy
  • jóval később mehetnek majd nyugdíjba, mint a mostaniak,
  • jóval kevesebbet kapnak majd érte,
  • mire megérik a nyugdíjaskort, addigra ez az ország egy romhalmaz lesz (lsd. évi 750 mrd Ft a nyugdíjkassza hiánya és a mai tendenciák),
  • a nyugdíjasok akkor is kapnak nyugdíjat, ha nincsen gyerekük és/vagy a gyerek kivándorol és a rendszerbe egy fillért se fizet, ezáltal más gyerekein élősködnek,
  • az utódok befizetései a nagy kalapba mennek, attól nem függ a felmenők nyugdíja, sőt már az övéké se nagyon, ők már tudják, hogy összeomló demográfiánál kizárt lesz az értékelhető nyugdíj, amellett pl. a mai 27%-os munkáltató nyugdíjjárulékért pl. deklaráltan nem jár már a jövőben nyugdíj.

Az emberi természet pedig olyan, hogy érdekeltség nélkül elmúlik a motivációja, motiváció nélkül meg a cselekvése.

Mit lehetne tehát tenni, hogy egy fenntartható rendszer alakuljon ki?

Mindenkire egységesen vonatkozó szabályozásra van szükség, elfogadhatatlan, hogy azonos életútért ma különböző nyugdíjakat fizetnek. Az alapelv, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk. Ezentúl nincsenek kivételek, minden nyugdíjat havonta újra kell majd számolni. Ez önmagában nagyban növeli a morált.

A nyugdíjrendszernek egy átlátható zárt kasszájú rendszernek kell lennie. A mostani pl. évi 750 mrd forintnyi hitellel (három havi nyugdíj) támogatja a nyugdíjrendszert, ezt azonnal meg kell szüntetni. Ami a nyugdíjjárulékból befolyik, csak annyi folyhat el a nyugdíjasokra és a rendszernek egyszerűnek és átláthatónak kell lennie.

A nyugdíjjárulékoknak nemzetközi viszonylatban is versenyképesnek kell lenniük, vagyis alacsonyabbnak, mint a nálunk fejlettebb országoké. Ma pl. Németországban a nyugdíjjárulék melyet a dolgozó fizet az 9,4%, míg amit a munkáltató fizet, az 9,4%. Amellett Németország 2014-ben már harmadszorra csökkenti egymás utáni évben a nyugdíjjárulékot. (2014-ben a dolgozó fizet majd 9,2%-ot, míg a munkáltató fizet majd 9,2%-ot). Magyarország meg 2006 óta eszementen folyamatosan növeli a nyugdíjjárulékot (dolgozó fizet 10%-ot, munkáltató fizet 27%-ot és a nyugdíjjárulék-fizetésnek nincs is felső határa, amellett a vállalkozóknak is kell nyugdíjjárulékot fizetni, míg pl. ez Németországban nem kötelező forrás:). Nem létezik fenntartható rendszer, ahol ez a járulék jóval magasabb, mint a nálunk fejlettebb referenciaországoké. Emiatt Magyarországon a mai járulékszintet le kell vinni (9% (dolgozói részre) -9%-ra (munkáltatói részre), vagy az alá).

A nyugdíjrendszernek motiválónak kell lennie. A motiváció azt jelenti, hogy ha egy járulékfizető nyugdíjat fizet, akkor annak kézzelfogható eredményének kell lennie. Motiváló lehet, hogy ha a befizetett járulékok felét a közvetlen hozzátartozók kapják meg egyenlő arányban ( pl. nagyszülők, házastárs nagyszülei). Fontos, hogy ne csak a közvetlen hozzátartozók, hanem a házastárs hozzátartozói is részesüljenek ebből, hiszen ha ez nem történne meg, akkor hasonló helyzet alakulhatna ki, mint pl. Kínában, ahol a leánygyermekeket tömegesen abortusszal ölik meg. A járulékfizetés másik része meg munkaidő arányosan lenne felosztva, ami azt jelenti, hogy a több évet befizetéssel eltöltött személyek ebből a részből nagyobb arányban részesülnének.

Összefoglaló:
Az új nyugdíjrendszer jelentős tehertől szabadítaná meg az dolgozó, alkotó réteget, ezáltal lehetőség lenne arra, hogy végre valódi gazdasági növekedés legyen Magyarországon. Amellett végre nem adósítaná el a magyar népet és mindenkit hosszan tartó munkára, gyermeknevelésre, takarékoskodásra motiválna. Ezek nélkül az erények nélkül nincsen jövő. Kétségtelenül lenne ennek rövidtávú negatív hatása, mint pl. az örökjáradékok jelentős csökkenése, de ez is olyan, mint a drog, a leszokás fázisa a legnehezebb, utána már megy minden magától.”


Nos? Tetszik?

A fentieket egy bizonyos Kiss Zoltán adja elő. (A linkre kattintva nézzük meg videón is, érdemes látni szemtől szembe azt, aki ilyeneket javasol.) Őszintén szólva nem tudom, hogy ő kicsoda. Megpróbáltam utánanézni az interneten. Csak annyi derült ki róla, hogy valamiféle blogger. Ettől még akárki lehet. Még az is felvetődött bennem, hogy hátha a „szoclib” banda sumákol, és így akarnak betenni a Fidesznek. Az ilyen idegen zászlós műveletek manapság nagyon elszaporodtak.

Na de tényleg nem tudom, ki ez a tenyérbemászó pacák. Végül is mindegy.

Első olvasásra / végighallgatásra annyi jön le, hogy pénzt akar elvenni a nyugdíjasoktól, és azt a vállalkozóknak, magyarán tőkéseknek akarja odaadni. Nagyon kedves ötlet.

Aztán alaposabb végiggondolás után arra kell jutnunk, hogy egyes részekben igaza van. Sőt ha csak azokat nézzük, amik benne vannak a szövegben, akár teljesen igaza is lehetne. A számokban mindenképpen. Abban is, hogy ami jelenleg folyik, illetve a jelenlegi szerkezet nem szívderítő. Így nem várható gazdasági talpraállás.

Gond sokkal inkább azokkal a tényezőkkel van, amiket ez a jóember nem emleget. Vagy taktikai okokból hagyja ki, mert az emlegetésükkel a saját maga, illetve az általa megjelenített szűk, de annál erőszakosabb réteg érdekei ellen szólna. Vagy pedig egyszerűen eszébe sem jutnak ezek a tényezők, idegen a világától és a szemléletmódjától. Ismerem már ezt, volt alkalmam vitatkozni hasonszőrűekkel.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy nyugdíjakat nemhogy reálértékben, hanem abszolút értékben csökkenteni egyenlő volna az instant politikai harakirivel. Ilyentől még a nagyon birka magyar nép is végre fellázadna. Mint a viccben: hogyan izgatsz fel egy nyugdíjast? Amelyik kormány megpróbálná, annak heteken belül kampec.

Az is rögtön felvetődik, hogy a Kiss Zoltán által felvázolt jövőképhez rendesen működő és termelő magyar gazdaság kellene. Már előre. Anélkül sehol semmi eredmény nem jönne.

Hogy az aktív dolgozók a befizetéseik egy jelentős részével megcélzottan a saját szüleiket támogassák, olyan sehol a világon nincs. Nem véletlenül. Azért, mert hülyeség. Életidegen.

A muki teóriájából hiányzik a munkanélküliség figyelembe vétele. Márpedig a foglalkoztatottság a Fidesz-KDNP-Lungodrom minden hazudozásával ellentétben nem növekszik. Kiss elképzelései nem tudnak mit kezdeni a hatalmas méretű és speciális szerkezetű munkanélküliséggel, a belőle eredő nagy tömegekkel.

Az is súlyosan problematikus, hogy a nyugdíjasoktól elvett pénznek a tőkebefektetők számára odaadásával több munkahely keletkezne. Valamicskével talán igen, de egyáltalán nem az elharácsolt pénzek arányában. Azért, mert a magasságos Vállalkozók nagyrészt nem befektetésre, hanem luxusra költenék, vagy kivinnék külföldi bankokba, vagy beruháznának ugyan, de nem Magyarországon, hanem a még nálunk is olcsóbb munkaerővel rendelkező országokban a Balkánon, Ázsiában, akárhol. Vagy persze egyszerűen elumbuldázgatnák, elpanamázgatnák, oszt jó napot.

Kiss Zoltán szemlélete a tipikus kft-ügyvezetőé. Egy cég szintjén esetleg tényleg lehet így racionalizálgatni és tilitolizni. Társadalmi szinten azonban korántsem. Össznemzeti méretekben nincs olyan, hogy egész tömegeket egyszerűen kirúgunk a saját hasznunk kedvéért. Országos méretben nem a Profit a cél, és nem az emberek vannak a Cég sikerességéért, hanem fordítva.

De ezt az ilyen menedzsertetűknek képtelenség úgy elmagyarázni, hogy meg is értsék. Annyi van csak a fejükben, hogy a káeftéjükben ezek ilyen stílusban mennek, és akkor nemzeti méretben is így kellene.

A szöveg nem mostani, hanem tavaly novemberi. Azóta nagy csend van a nyugdíjakról. Na igen, választási kampány volt azóta. Nem lett volna tanácsos bolygatni ezt a kérdéskört. Viszont a problematika megkerülhetetlen. A Fidesz-kormány előbb-utóbb kénytelen lesz előjönni valamivel. A helyzet nem javul, hanem romlik. A lenyúlt magánnyugdíjalap százmilliárdjai is elfogytak. A legaktívabb, legtalpraesettebb, legbefizetőbb dolgozók külföldre kivándorlása lendületesen folytatódik. Valamit lépni kell. Akármelyik társadalmi rétegre terhelik rá, baj lesz belőle. Ilyen helyzetbe vezették a „demokratikus” kormányok az országot azzal, hogy valódi és végiggondolt gazdasági rendszerváltás helyett csak a nyugati vagy a belső zsákmányhiénák kielégítéséhez asszisztáltak, tőkés gazdaságot szimuláltak organikus tőke és tőkések nélkül, aztán most majd rájuk szakad a tető.

Egyáltalán: van-e megoldása annak a feladatnak, hogy a mondvacsinált kapitalizmushoz utólag kreáljuk meg a működőképes és stabil tőkéseket és tőkét, visszük végbe az eredeti tőkefelhalmozás amúgy is keserves folyamatát, ráadásul mindezt az újgyarmatosítók, a multik, a bankok, az őket kiszolgáló belső ellenség, valamint a ravaszul kialakított adósságcsapda miatti elképesztő mértékű erőforráskiáramlás közepette.

Meglátjuk, mi lesz ebből. Sok jó nemigen.

16 kommentek:

Névtelen írta...

A nyugatbérenc milliárdos bérhazaáruló ujkegyelmes szocrealultralibkeresztényiszeretettel átitatott zárt dzsentri klub pártok(fideszkdnp)::
Mákonya drogja itala a hatalmi téboly
miből elborult mámorában garatra felönt,
elméjében zöng a téveszme hangyaboly,
boldog révületben öl butit nyomorba dönt!

Látó írta...

"Gond sokkal inkább azokkal a tényezőkkel van, amiket ez a jóember nem emleget. (...) Kezdjük mindjárt azzal, hogy nyugdíjakat nemhogy reálértékben, hanem abszolút értékben csökkenteni egyenlő volna az instant politikai harakirivel. Amelyik kormány megpróbálná, annak heteken belül kampec."

Nos ez tényszerűen nem igaz:
A cikk elején idézett rész a muki (Kiss Zoltán) előadásának 9. része.
A 11. rész pont a politikai lehetetlenségről szól!

Több odafigyelést!!!

Látó írta...

Meg kell nézni a muki teljes előadását.
Kritizálni lehet, de SAJNOS nehéz vitatkozni vele...

Látó írta...

Én is úgy érzem, kirabolnak a nyuggerek:
Mire én nyugdíjba mennék, garantáltan nem kapom meg még a kajámat fedező összeget sem...
Akkor tulajdonképpen mit kapok a befizetett pénzemért?!
Vagy legyek boldog, hogy eltarthatom a sok ingyenélő DK-szavazót!?
Szuper...

Névtelen írta...

Leszerelt gazdaság mellett, ahol nincs értékteremtés, nem meglepő, hogy nem tudják eltartani a nyugdíjasokat. Az ellenkezője lenne a csoda. A meglévő szűkös forrásokat pedig normális célok helyett elherdálják olyan "befektetésekbe", ami soha nem hozza meg az árát, csak egy feneketlen zsák (idegen betelepülők, "menekültek" finanszírozása, felzárkóztatási programok, soha meg nem térülő nagyberuházások ld. 4 metró; a BKV külföldről lecserélt járműparkja, stb. - gondosan el- és kikerülve a hazai gyártást)

Quedra írta...

Nos... jelen cikk elején lévő idézéssel kapcsolatban fel is merült bennem, egy anno valamilyen fórumon "okoscsávó" általi nyugdíjkérdéses, gazdaságbebikázós elszólás, aminek a lényegét így lehet összefoglalni: öljük le az öregeket, mer semmi hasznot nem hajtanak.
Ezzel csak az a gond, hogy a adott arc nem mérte fel azt a logikai következtetést, hogy az ilyen elgondolások felvetőit (még a jelen helyzet szerint) a többi népek nem fogják megkedvelni. Mi több, ha lehetőségük van rá, meg is dorgálják... (Viszont vélhetően ezért írta körül a elgondolását egy fórumon, mert roppant kevés ember érzi a késztetést, visszakeresse a adott fórumitát.)
Aztán az idézés utolsó részével csupán annyi bajom van, hogyhát... a jelenlegi viszonyok között a hazai népek nem azér takarékoskodnak (vagyis próbálnak meg takarékoskodni), hogy nyugdíjas éveikre félretegyenek valami pluszt, hanem hogy hónap végéig ne dögöljenek éhen. Ebből következően pedig, nem vállal gyereket mert, nagyrészt nemhogy hosszútávú, de semmilyen munkára nincs kilátása...
Vagyis, ha netán mégis sikeredik elhelyezkednie a okos kapitalista mentalitás szerint ócsóér (aminek nagyrészit elviszi a mindenféle hitel-, meg rezsi törlesztő) szophassa a púpot napi tizenpár órában (plusz túlóra). Vagyis ugyanott van, mintha nem dógozna sehun. Ez meg nem kilátás, ilyesmire normális ember nem épít (meg nem is biztos tud) jövőképet. Ergo, ha megteheti füstöl az országnak még a környékéről is.

Freca meglátása az utolsó bekezdésben viszont egész jó, ugyanis tényleg az látszik, hogy a Mink Vittore Urunk megpróbál valami hazai tőkésosztályt összebarkácsolni. S ennek tán lenne is valami haszna (gazdaságilag is) - igaz hátulütője is. De... közel sem biztos nem késett mán el a kivitelezéssel.
Ám a jelen helyzetet elfigyelve abban sajnos téved cikkíró hunfitársunk, hogy országos szinten nem a Profit a lényeg. (Lásd pl. a Közműcégek sírás-rívását, mer államosítódva non-profittá alakítják őket.)

ProliProfil írta...

A mai és a múltbéli nyugdíjasok által hajdanán befizetett pénzeket, az abból képzett alapokat, gyurcsótányék, bajnaiék, végül o.v., lenyúlták(emlékezzünk Cser Ágnesre, aki persze, nem tudni milyen indokból, de kiabálta : - Most lopják ! Most viszik !).
Elköltötték, ellopták, tönkretéve a Horthy időkben felállított, és még akár Hornék idejében is úgy-ahogy működő, életképes rendszert.

Evvel egyidőben elkezdték súlykolni az agyhalottaknak, hogy az éppen dolgozóknak kell eltartaniuk a nyugdíjasokat. Bár egy pillanat alatt felmérhető, hogy ez az aljas cionkomcsi taktika mekkora bődületes hazugság, mára azok száma a döntő, akik ezt az aljas hazugságot nem csak elhiszik, hanem vallják is. Sőt azt szajkózzák, hogy a rendszer így volt kitalálva.

Hogyan is lenne például számonkérés a fityesztől ? Hiszen már csak ennek kapcsán is a hallgatás az érdeke, talán a közös tettestársaival szúrna ki ?
Sőt, már kerek perec tagadja a számonkérést, mint lehetőséget a közelmúlt bűnöseivel szemben.
A szörnyű az, hogy már nagyon sokan nem is igénylik tőle...Azt is elfeledik, hogy 4 éve ezzel kampányolt, igérgetett, nyert.

Hát, persze, hogy bármit, - tetszik érteni -, BÁRMIT meg mernek tenni a 2/3-osok, vállvetve az állandóan nevet, profilt(?) változtató cionkomcsikkal.

Csak, ne lepődjünk meg. Hiszen újból 2/3-ot adtatok nekik. Persze fityesz számolásút. Most majd megtudjátok, mit kaptok cserébe...

Amit a cikkíró felvázolt.

NSP írta...

Ebben a kritikában van néhány hiba és téves következtetés. Persze kezdjük inkább a helyes következtetéssel, amely az utolsó mondat: " Sok jó nemigen." (származik az egészből.)
Ez így van.
Ami viszont hatalmas tévedés, az az, hogy: "Országos méretben nem a Profit a cél, és nem az emberek vannak a Cég sikerességéért, hanem fordítva."
Bizony, bizony, ez pedig így van, nem tévedés! Ezt több logikai úton is lehet bizonyítani.
Az első szerint ha az ország a Cég, abban az esetben az alkalmazottak (állampolgárok) a munkájukkal, odaadásukkal a Céget, azaz az országot erősítik és fejlesztik, ezzel a későbbiekben a saját fejlődésüket és anyagi jólétüket alapozzák meg. Mindennek az alapja a magasabb termelékenység (Profit) Ezt a verziót már jól ismerhetjük kb. 70 éve...
A második verzió szerint az állam (Cég) mi vagyunk (állampolgárok) és magunknak termelünk, a magasabb Profit magasabb életminőséget eredményez. Valahonnan ez is ismerős...
Lehetne még folytatni, de nem is ez az érdekes, hanem ami mindkét elméletből kimaradt, miszerint a vezetők a nyereséget lenyúlják. (Itt érdekes lehet Marxnak néhány elmélete is)
Ami pedig mégfontosabb, hogy a vezetők így tekintenek az államra. Cégként kezelik és lenyúlják a hasznot. Manapság ezt ők pályáztatásnak, közbeszerzésnek hívják, mi mutyinak és korrupciónak.
A következő tévedés, hogy a birka magyar lázadna ha csökkentenék a nyugdíját. Reálértékben folyamatosan csökkent eddig is és ha jól tudom valaha volt 13. és talán 14. havi nyugdíj is. Ha jól tájékoztattak, ezt megvonták.
Megjegyzem, az eredeti tőkefelhalmozás már Gyurcsány alatt kapott lendületet, de igazán az Orbán-rezsim alatt lett nagyléptékű és pofátlan.
A legnagyobb elvi gondot azonban ott látom a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, hogy állandóan azt szajkózzák, miszerint a dolgozóknak kell fizetniük a nyugdíjakat. Miért is kellene?
A nyugdíj nem úgy keletkezett először, hogy nem vontak le nyugdíjra pénzt a dolgozótól. Levontak, de le ám. Azaz egyszer, valamikor valakik (na, vajon kik?) megfordították a sorrendet és ellopták azt a nem kis összeget, amit addig befizettek a dolgozók. Ha az értelmes, logikus rendszer követnénk, ami szerint a dolgozó befizet a nyugdíjra, azt az állam kezeli, befekteti/kamatoztatja, majd részletekben nyugdíjként visszafizeti, akkor nem lenne ilyen álprobléma és senki nem mondhatná azt a hihetetlen baromságot, hogy: "a gyerek kivándorol és a rendszerbe egy fillért se fizet, ezáltal más gyerekein élősködnek"
Ráadásul az állam is jobban járna, hiszen általában az ember hamarabb hal meg, minthogy visszakapná a befizetett összeget.
Lenne egy hátránya is. Az, aki soha nem dolgozott de Mercivel megy a segélyért, nem kaphatna 30 évesen rokkantnyugdíjat.
Mindezt egy ciklus alatt meg lehetne oldani, fokozatosan elkezdeni.
Csakhát a Cég vezetőinek nem ez az érdeke. Felcsúton biztosan nem és a "mindenki annyit ér, amennyit összekapart" gondolkodásúak körében sem.

Radulovic Zsuzsanna írta...

De Németországban a nyugdíjak meg vannak ám adóztatva! Ezen kívül vállalkozók tömegei állnak ott öregkorukra mindenféle jövedelem és megélhetés nélkül, éppen, mert nekik nem kötelező a nyugdíjjárulék, söt orvosi ellátás nélkül is, mert nekik nem kötelező a betegbiztosítás fizetese sem. Szóval mégiscsak jobb, ha állambácsi az ilyesmit kötelezövé teszi!

Ariel írta...

Szégyellje magát az, aki azt írja, hogy kirabolják a nyuggerek! Gondoljon a szüleire, nagyszüleire! Akik ma nyugdíjasok, azok döntő többsége nem volt munkanélküli, jelentős részüknél nem volt gyed, gyes, szociális ellátás, stb.. de volt nyugdíjjárulék, melyt 40-45 éven keresztül fizetett. Az átlagéletkor sokkal alacsonyabb volt, tehát igen sokan nem érték meg a nyugdíjas éveket. A nyugdíjkasszában hatalmas vagyon volt, melyet az aljas politikusok elloptak, elherdáltak, segélyek, kárpótlások kifizetésére használtak - használnak ma is. Megszüntették még a fogalmát is, hiszen nincs nyugdíjjárulék, hanem szociális hozzájárulás. Tették mindezt azért, hogy kiszolgáltatottá, befolyásolhatóvá tegyék ezt a kétségtelenül nagyszámú nyugdíjas társadalmat, melyet legszívesebben kiirtanának. Ezt az egészségügyi "ellátással " részben meg is teszik. Másfelől ebből a pénzből lehet kampányolni, szavazatokat venni és kárpótlásokat fizetni, melynek összegét évről - évre emeli Orbán.
Pedagógus édesanyám nyugdíja 45 év tanítás után 100000 Ft.
Kétségtelen, hogy a nyugdíjkassza bármikor robbanhat, de nem azért, mert sok az ingyenélő nyugdíjas, hanem a tolvajlások, lenyúlások, a rossz szociális - és gazdaságpolitika, kivándorlás, stb.. miatt.
Nem vezet semmi jóra, ha nemzedékeket egymásnak uszít az aljas politikai söpredék (és ennek sajnos sokan bedőlnek), hanem összefogva közösen kellene fellépni a népirtó, földet, hazát kiárusító, uszító kormányok ellen. Erre a választások eredményét látva sajnos semmi remény! 45 év köztisztviselői jogviszony után mentem nyugdíjba és még dolgoznom kell, hogy tudjam a családom fiatal tagjait támogatni.

Karina írta...

Csak azt kellene tenni amit a háború előtt az OTI (országos társadalombiztositási Intézet) tett. Házakat épitett, , kiadta a lakásokat és a jövedelmet amit beszedett betette a nyugdij és egészségbiztositási alapba. Az egyik 36-40-es években épült házat meglehet tekinteni a Lónyai és Bakáts u sarkán. Nagybetükkel rá van irva Épitette az Orsz.Társbizt. stb,stb. A rendszerváltás idején Csehák azt mondta: most "kikölcsönzünk 7o milliót" az alapból, mert bajba van a költségvetés, (akkor az még nagy pénz volt és kitudja azóta hányszor "kölcsönöztek" ki )majd vissza tesszük, mondta ö is és az éppen illetékes elvtársai. Ki látta,hogy vissza tették volna? az a halszemü Mása néni.( aki ismeri a viccet, az tudja miről irok)A mostani biztosító mindenféle bizonytalan tözsdei alapba (főleg külföldiekbe) rakta be a biztosítottak pénzét, hát ne csodálkozzunk, ha elfolyt.Meg a rézkorlátos" csodálatos" üvegpaloták amit a biztositók épitettek maguknak, az se kutya. Mire fizetett a biztosító,már csak csurrant cseppent, ha egyáltalán kaptunk, valamit. Érdekes az a tény is hogy a forint pont akkor " romlott" le a sárgaföldig, amikor az államadósságot akarta Orbán törleszteni a biztosítási pénzböl.Engem nem zavar, ha szidnak,mert öreg és teher vagyok,az állam nyakán, most különben is az "öregezés" a divat ezt pártolják, védik ma a liberálisék. Ha nem igy lenne, akkor tettek volna már ellene valamit. Kóka különben is kijelentette:az" ingyenebéd megszünt"- ö már csak tudja, végzettsége szerint orvos és rengeteget "dolgozott a mi ebédünkért " most meg Orbánnal jár üzletelni!.Ilyen ez a világ!.De aki nem akar megöregedni, az akár fel is akaszthatja magát és akkor örökké fiatal marad!

Látó írta...

Kedves Mosópor/Hableány!

Nem, nem szégyenlem magam. Elvesznek tőlem pénzt úgy, hogy nem kapok érte semmit. Igen, ez rablás. Így hívják.

Ha kevés a befizető a rendszerben, az pedig igenis attól van, hogy az érintett korosztály - igen, igen, a nyuggerek - nem "csináltak" elég gyereket. Nem. nem volt háború. Még válság sem. Ők jól éltek, de még jobban akartak. Fő a kényelem...

Meg kell enniük, amit főztek...

(Ja, hogy az általuk "befizetett" járulékból a komcsik Vietnámot vagy Kubát támogatták, az végképp nem a mostani aktívak bűne...
Meg lehetne vagy meg lehetett volna keresni a felelősöket, de erről mindent elárul, hogy ők még mindig MSZP illetve DK szavazók...)

Látó írta...

"45 év köztisztviselői jogviszony után mentem nyugdíjba és még dolgoznom kell, hogy tudjam a családom fiatal tagjait támogatni. "
Tehát az aktívaktól levont, és a passzívaknak kifizetett pénzt a passzívak vissza szeretnék adni az aktívaknak??? Hát rajta!
De nem egyszerűbb lenne a pénzt a fiataloknál hagyni?!

Látó írta...

Aki szorgos, jóindulatú gyermekeket nevelt és taníttatott, az nem kerülhet bajba, van aki segítsen rajta. Aki meg nem, hát magára vessen, volt lehetőség, nem élt vele...

Ariel írta...

Látónak!
Véleményt lehet írni, de ez a gyűlölet ami az írásaiból sugárzik, nem ide való. Én a cikkhez szóltam hozzá, nem kértem a méregtől csöpögő véleményét. Egyébként saját kertet művelek, élelmiszerrel és egyéb háztájival segítek. Úgy látszik a nemzedékek közötti uszításban élen jár, gratulálok, de tudja aki nem hal meg fiatalom, az megöregszik.

Látó írta...

Arielnek:
Ez pusztán a felelősségről szól...
A nemzedékek között pedig igenis lehetséges érdekellentét, amit szerintem meg úgy kell feloldani, hogy egyik fél se járjon rosszul...

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló