Történelemóra

Azt mindenesetre ismét nagyon "jól" megoldották, hogy a fél Magyarországot már megint fölvásárolták... És sokaknak EZ még föl se tűnt és továbbra sem tűnik fel! Pedig a felvásárlás folyik tovább.

Közben nekünk a zsidókkal, cigányokkal, vagy a biszkubélákkal kell foglalkoznunk, nehogy észrevegyük, mi is zajlik valójában. Akkor is, ha a nemzetközi bűnözési statisztikák szerint Magyarország még európai viszonylatban sem áll rosszul. De miért is ne legyen mégis ez életünk fő témája? Meg az, hogy milyenek a börtönök? Vagy esetleg az, hogy másokat kioktassunk, hogy ilyennek, meg ilyennek, meg ilyennek kell lennie ahhoz, hogy jó magyar legyen?! Arra még senki nem jött rá, hogy ezzel több magyart rekeszt ki a magyarsághoz való jogából, mint az elmúlt száz év összes abortusza együttvéve??? Kezdjük mindjárt a helyesírással: bármely más nemzettel ellentétben, magyarok közt egy magyar, akinek rossz a helyesírása, kevesebbet ér, mint egy bármilyen idegenszívű, aki véletlenül jól megtanulta a magyar helyesírást.

És ha majd valaki ilyen, meg ilyen, meg ilyen lesz, csak épp nem magyar, abból majd ettől magyar lesz??? Sőt jó magyar? Ugye, világviszonylatban csak mi vagyunk ilyen naivak?

"Még mindig inkább ők, mint mások..."
Ez a gond 1000 éve, hogy a magyarok így gondolkodnak. Ezer éve ők a megszállók egyfolytában, azért tartunk ott, ahol. István bajor főurakat hozott be, akikből a "magyar" nemesség lett, Esterházytól Wass Albertig. Ha az a "mások" az oroszokra utal, akkor én azt látom, hogy épp ők azok, akik az utóbbi 20 év alatt annyit változtak, hogy fantasztikus. A németek viszont maradtak, akik voltak. Az oroszok mindenesetre soha nem akarták gyökerestül kiirtani magyar nemzettudatot, minden ellenkező híresztelés ellenére sem. A németek viszont igen. Különben pedig nagyon hálásak nekünk ´89-es hősiességünkért, hogy tároltuk és átengedtük a menekültjeiket. Annyira, hogy egyedül Angela Merkel volt az, aki nemet mondott Trianon újratárgyalására és ez elég is volt ahhoz, hogy a kérés teljes elutasításra találjon. Nem ismerjük még a német hálát eléggé??? Szövetségesi hálából korábban már ránk eresztették a Gestapo-t is. Hogyan is tűrhetne Németország egy erős Magyarországot közvetlenül a határa előtt? A németek pedig ismét hangadók a világpolitikában. Merkel asszony Gyurcsány Ferencnek az őszödi beszéd után tett németországi látogatása alkalmából (vajh, miért is épp oda ment Ferink rögvest?) a tévékamerák előtt lelkére kötötte, nehogy lemondjon miniszterelnöki posztjáról.

Más kérdés, hogy Trianon újratárgyalására hiányzik a magyar népakarat, ezért vagyunk képtelenek harcolni ennek eléréséért a komoly ellenzők ellen. Hiszen el lehetne érni, csak akarni kellene és nem beijedni az első visszautasítástól!

Az oroszok azért utáltak bennünket korábban, mert a háborúban ellenségeik voltunk, legnagyobb ellenségük csatlósai és ők a hazájukat nagyon szeretik. ´56-ban még egyszer alkalmat kaptak az ellenségen való bosszúállásra.

Mindenkinek tisztában kell lennie a valósággal. És azzal, hogy ez a folyamat nem ért véget, hanem folyik tovább nap, mint nap. A "Magyarország a magyaroké", az nem egy szlogen, sem egy felhívás büszkélkedésre, hanem FELELŐSSÉG az országért! A magyaroknak kell átvenniük a felelősséget a saját országukért. Mint ahogy ezt a németek Németországban teszik. Tegyék is: OTT! De ne nálunk. Mi sem tesszük náluk.

Az sem megoldás, ha pl. a németek otthon kivívnak maguknak valamit, mi magyarok pedig egyszerűen csak lekoppintjuk. Még akkor sem, ha ők utasítanak rá. Hiszen csak az a tiéd, amiért keményen megdolgoztál. Nem lehet adaptálni a Hitler alól való felszabadulást, hisz nem mi éltünk évtizedekig a zsarnoksága alatt. Ugyanúgy nem lehet adaptálni az ottani ´68-asok által elért nagyszerű eredményeket sem, mert nem minket ütöttek érte a rendőrök, nem minket csuktak le miattuk.

És ha csak a Négy Mancs ismert példáját említjük, amely Ausztriában - ahol többek közt épp az ilyen szervezetek küzdelmének következtében mintaszerű állatvédelem jött létre -, egy mintaszerű állatvédő szervezet, amely óriási szolgálatokat tesz a hazájának. Ugyanez a szervezet pedig, adaptálva Magyarországra tönkre zúzta az egész nyugati magyar baromfiexportot. Felbecsülhetetlen kárt okozva ezzel a magyar gazdaságnak. Vagyis: semmilyen területen, az állatvédelemben sem az a megoldás, ha lekoppintunk valamit, és németeket hozunk az országba, hogy vezessék be azt. Bármily fájdalmas is, de, ha a magyar állatvédők valódi eredményeket akarnak elérni, maguknak kell a politikába és a barikádokra menniük ahhoz, hogy hazánkban is elérjék, ami néhány más országban már létező valóság. Akkor talán még több hasznosat tudnak tenni és kevesebb kárt okozni. Hiszen ők maguk a legelégedetlenebbek a dolgok mai állásával! Ez a kijelentés vonatkozik az élet minden egyéb területére is.

"A seregből - a mondák szerint - csupán hét megcsonkított "gyászmagyar" vergődött haza. A német haderő is nagy vérveszteséget szenvedett (több főpap, herceg is meghalt a harcokban). A valóságban a csata után évtizedekre patthelyzet alakult ki, sem a magyarok nem indítottak nyugati, sem a németek magyarok elleni hadjáratokat, azaz a megsemmisítő vereség erős krónikaírói túlzás lehet. Ugyanolyan legenda, mint Lehel kürtjéé."

Csorba Csaba. Árpád népe, Tudomány - Egyetem, Kulturtrade Kiadó. Budapest, 1997.

Csak egy pár történelmi tényt említek: István kipusztította a fél magyarságot, meg a teljes vezetőséget. Helyükbe németeket hozott. A saját családját sem kímélte. Azért, hogy ezt az egészet elfogadtassa a maradék néppel, és azt ne kelljen kipusztítania, leöntötték a történteket egy szent maszlaggal. A Római Birodalomra hivatkozott, amely addigra már rég elpusztult, pont ugyanezért: mert a nemzetiségeknek egyenlő jogokat adott és ezáltal kormányozhatatlan káosszá vált. Ez lett a mi vesztünk is.
Egyben bizonyos vagyok: egy király, aki szereti a népét, nem tesz ilyet vele.

Úgyhogy felejtsük el a magyarok kalandozásait, vagy a pozsonyi csatát: azok, akik ezeket megvívták, még magyarok voltak, magyar vezetés alatt!


Ottó német király kivégezteti Bulcsú vezért (955)
[nagyításért kattints a fotóra]


A világosi fegyverletételt pedig egy Arthur von Görgey nevű német úriember vezényelte le. Az oroszok igencsak kedvük ellenére avatkoztak bele ebbe a háborúba, csakis a Habsburg Birodalom zsarolása hatására, hiszen annak ellenére, hogy ők is imperialista hódító hatalomként tündököltek, valójában német és francia megszállás alatt leledzettek.

Bánk bánra is gondoljunk. A darabot a legnagyobb magyar be akarta tiltatni még a premier előtt. Vajon miért? Hálistennek nem sikerült neki.

Az osztrákok azt mesélték be a világnak, hogy ők tanították meg az olaszokat a tisztességes evésre. Most, amikor tudjuk, hogy a hagyományos olasz népi konyha a világ legegészségesebb konyhái közé tartozik, kész röhejként könyvelhetjük el ezt a kijelentést. Ugyanők nekünk is, rólunk is megpróbáltak bemesélni dolgokat. Nálunk a bemese sajnos máig is tovább folyik. Példát venni azért szabad másokról: tessék, vegyünk példát az olaszokról és küzdjünk meg nemzetközi elismerésünkért magunk, minden nehézséggel szemben!

Ha pedig belenézünk az 1956-os forradalomban hangadó személyek listájába, akkor ott a nemzeti oldalt elenyésző kisebbségben találjuk. Lassan kirajzolódik előttünk Nagy Imre valódi arca is. Kérdés, hogy melyik.
Ha alaposan utána nézünk, még az is kiderül, hogy Ferink nem hazudott olyan nagyot, amikor azt állította, hogy ő is az ötvenhatosok örököse.

Miközben pedig az EU-ban egyedülállóan a német diktálású Magyarország nem firtatja az egyház pedofíliai ügyeit, ugyanannak a Németországnak a katolikus egyháza már meg is kezdte az anyagi kártérítési pereket az áldozatok számára, az ötvenes évekig visszamenőleg! Arról nem is beszélve, hogy csak az utóbbi 20 évben több millió német lépett ki az ottani két legfőbb keresztény egyházból, az ágostai evangélikusból és a római katolikusból. Mert a nekünk vizet prédikáló németek bezzeg a saját hazájukban nem söprik szőnyeg alá a problémákat! Ezt csak nekünk parancsolják meg. Mi pedig készségesen teljesítjük az utasításaikat, hogy még több német pénz áramoljon be az országba és még inkább függővé váljunk tőlük. Nem is gondolná az ember, hogy a magyarok, a valamikori rebellis kutyák, ilyen szófogadóak is tudnak lenni.

Mindezért kellene azt is nagyon megnéznünk, ki is a mi köztársaságunk elnöke.

Aki pedig ezt az egészet nem hiszi, az járjon utána! És gondolkodjon végre a saját fejével, hiszen azért kapta.
*Lásd még a Mi és a németek című bejegyzést. [katt a linkre]

60 kommentek:

Névtelen írta...

Valóban igy volt,Gézafia Vajk véres rendet vágott a magyarok között.Nagyon kellet neki a fejedelmi rang,négyfelé vágatta Koppányt, aki az ősi törvények szerint Géza után következett.Megkapta a jutalmát,még az irmagja is kiveszett.Nekem ő nem szent,hanem egy véreskezű testvérgyilkos!Neki az idegen volt a szép, a jó, nem a saját vére.Halálakor a véres trónját Orseoló Péterre hagyta,aki kétszer hozta ránk a németet.Az első elkergetésénél megesküdött a szemevilágára Vattának,hogy a németet nem hozza az országra.Megszegte,és Vatta aszemét kitolatta!!Némely mostani gazembernek nemártana tanúlni belőle,mikor a zsidót hozzák az országunkra!!!

Obergruppensexführer :) írta...

Drága Magyar Testvérem!

Ennek az írásnak úgy nincs értelme, ahogy van.

Se füle, se farka, összevissza katyvasz, ideológiai káosz.

Tehát a "végső tanulsága":
- U T Á L O K M I N D E N K I T!!!!

Árpád-házi (!) (Szent) István királyunkról pedig (viselt dolgai ide, vagy -oda) ideje lenne már nemzeti körökben tabuvá nyilvánítani az ilyen mocskosszájú gyalázkodó beszédet.

Nem vagyok hajlandó egyetérteni, és csatlakozni eme ámokfutáshoz (bármily divatossá is lett az utóbbi hónapokban nemzeti oldalon ez az áfium), amelynek végeredménye semmi más egyéb nem lesz mint identitásunk egy újabb alapkövének megkérdőjelezése, sőt(!) eltaszítása....

Az ezeréves keresztény európai civilizációs "tagságunknak".

Óva intek minden tisztelt Olvasót, hogy mielőtt magáévá tenné eme gondolkodást, vegye fontolóra az eshetőséget, hogy éppenséggel semmi probléma sem lenne ezzel a nemzettel ha "csak" az Istváni elveket és törvényeket is komolyan venné...
(Lásd Intelmek.)

De nem veszi még azt sem...

Ein Volk. Ein Reich. Ein Führer.

-"magyarul":

Egy Nemzet. Egy Ország. Egy Korona!

Szebb Jövőt!

Névtelen írta...

Én pedig azt mondom, hogy teljesen igaza van!
Én augusztus 20-án nem nemzeti, hanem fekete lobogót húzatnék fel, és országos gyászt rendelnék. István egy agymosott, nemzetellenes, véreskezű király volt, aki tűzzel vassal kiírtotta táltosainkat, és az ősmagyar vallást, mely magasabb értéket képviselt a vatikáninál!
Ádám Gábor

casablanka írta...

Te nem vagy oberszexfhürer, te egy hüle szamaras braga vagy ! ! Stilus, Stilus ! mindig elárul :"se füle-se farka"

Névtelen írta...

Kocso,szamaras,sexunterführer,stb,mi is utálunk téged.SŐT.NEM kérte senki az egyetértésedet, sem a csatlakozásod.Ein Volk,Ein Reich,Ein Führer.magyarul:::egy nép,egy birodalom,egy vezér,és még egy kis extra neked!!!Egy a tábor,egy a zászló,csókold meg a kedves vezér hátsóját!!!!Ez a tied ,elmélkedj róla ,meg az intelmekről.

Gambit írta...

Hááááát, ezzel a katyvasszal én sem nagyon tudok mit kezdeni... Az oké, hogy a német befolyás - eufemisztikusan szólva - nem mindig volt jótékony hatással nemzetünkre, és egyes káros jelenségei mai napig hatnak (például a magyar hazafiságtól és nemzeti érdektől teljesen idegen Hitler-kultusz egyes körökben). De ettől még az oroszokat nem állítanám be angyalkáknak, a zsidók térnyerését és a cigányproblémát pedig nem bagatellizálnám el.
Úgy gondolom, hogy az István korabeli múltat iszonyat necces ilyen távlatból megítélni, az pedig, hogy egyesek itt augusztus 20. kapcsán gyászlobogót emlegetnek, külön szomorú. Az az ünnep csak sokadlagosan szól a király személyéről.
56 esetében pedig röhejes idegen befolyást belekeverni a dolgokba (vagy ha nem ez volt a cél, akkor fogalmam sincs, miért merül föl egyáltalán, bár a kauzalitás szinte teljesen hiányzik ebből a posztból...). Az a kommunisták provokációjának indult és nemzeti forradalom lett belőle, amiben Nagy Imre (a többi "hangadóhoz" hasonlóan) egy árral sodródó (mellék)alak volt, aki végül kényszeredetten ugyan, de nemzeti mártírrá vált. (Azt azért ne felejtsük el, hogy az akkori hazafias gondolkodás és a nemzeti tett teljesen mást jelentett, mint ma. Ezért nem tudja megfelelően értelmezni a mai társadalom 56-ot, mert mai fogalmakkal akarja megközelíteni, és leírni, retrospektíve visszavetítve a jelen kor politikai/ideológiai értelmezéseit. Ez ugyanígy áll az államalapítás korára, de szinte történelmünk minden szegmensét felsorolhatnánk itt.)
Egy szó, mint száz, nagyjából értem, mit akart mondani ez a bejegyzés, de egyrészt nem lett elég világosan megírva, másrészt a múlt értelmezésében túl sarkos ahhoz, hogy az objektív igazság talaján állhasson.

Herne írta...

Nagyszerű írás! A társadalmi, politikai, technológiai, miegyéb koppintások természetesek ugyan, ez a dolgok terjedése. A miénkénél okosabb, határozottabb népek azonban, mint pl. a szintén egykori szövetséges japánok, ezt az "importot" szigorúan lekorlátozták arra, ami valóban szükséges. A nemzeti öntudatukat megőrizték, és az alapok behozatala után önmaguk fejlesztették tovább a dolgokat, a maguk módján.

Az oroszokkal kapcsolatban jómagam már régóta mondogatom, hogy jobban bízom Moszkvában, mint Brüsszelben. Az oroszok hazaszeretetét, a hazájuk iránt táplált érzéseit talán a legjobban azzal lehet érzékeltetni, hogy ellentétben a németek Vaterlandjával, ők az otthonukat Oroszország anyácskának hívják.
Végigtekintve a történelmen, az oroszok nemigen rohangatták le Európát vagy más országokat, jobbára békében éldegéltek a maguk földjén. Ha valaki ezt a békéjüket megzavarja, azt hiszem érthető, ha kicsit felbőszülnek. És mivel anyácskájukat támadták meg, a harcaikat nem a németes fegyelem vezérli, hanem az anya iránti szeretet.
Az utóbbi 1000 év se vezessen félre senkit. Közelebb állunk az oroszokhoz, illetve az Oroszország területén élő sokféle néphez, mint Európához. Fel kéne ezt ismerni itthon is, Oroszországban is.
Hogy István tabutéma legyen? Na neeem, kéremszépen. Mi nem vagyunk ŐK, akik megtiltják bizonyos történelmi események tanulmányozását.
István az én szememben is kettős figura. Nagy dolgokat ért el, kétség sem fér hozzá, hogy sokat köszönhetünk neki. Talán akkoriban nem is volt más választása. De a magyar nép gyökereinek kiirtása a kereszténység és európaiasodás nevében sikeresen elpusztította az identitásunkat. Azóta folyamatosan csak mások nyomában kullogunk, míg a valódi eredetünk, a valódi hitvilágunk olyan sikeresen el lettek törölve, hogy talán sosem találunk már rájuk.
A kereszténységről pediglen megvagyon a külön véleményem, de ezt most nem tárgyalnám itt ki, tudván, hogy a többséget ez érzékenyen érintené.

Egy kérdés maradt a végére: Japánt ronggyá bombázták a világháborúban, és ázsiai viszonylatokban egyébkéntis egy kicsi népnek számít, mégis mindmáig ők a vezető távol-keleti ország. És a világháború után sem kértek folyamatosan bocsánatot a földig hajolgatva az év 365 napján, kárpótlásokat fizetve az egykori ellenségeknek. Ha már példát akarunk venni valakiről, talán róluk kéne.

Kommentelő írta...

Én is kissé zagyvának tartom e cikket. Nincsenek komolyan alátámasztva a kijelentések, így nem lehet cáfolni bármit is.
Nem értem mi értelme van annak, hogy a magyar ember számára példaképként állitott történelmi személyiségeinket mocskoljuk. Ez csak széthuzáshoz és önbecsülésünk gyengitéséhez vezet.
Az egyház pedofiliai ügyeiröl csak annyit mondanék, hogy végre egy nemzet aki nem esik bele ebbe az amerikából elindult "hogyan tegyük tönkre az egyházat?" cimű projektbe. Mindenki hibázik, de abszolut ritka esetnek mondható az egyház részéről elkövetett pedofilia. Vannak fontosabb dolgaink is itthon, mint az ilyen eseteket felnagyitani. A balliberális média úgyis próbálkozik. legalább mi ne!

Radulovic Zsuzsa írta...

Csorba Csabától vett idézetemböl kiderül, hogy a magyarok nem voltak olyna rossz helyzetben a németektöl elszenvedett vereségünk után, mint ahogy azt nekünk a fejünkbe verték ezer éven át. Ezért megkérdöjelezem, hoyg iStván lett volna az egyetlen út és lehetöség akkor a jövönkre nézve. Nem tudhatjuk, csak azt, hogy a magyarok akkoriban rettegtt nagyhatalomnak számítottak Európában. Ez pontosan kiderül a külföldiek leírásaiból. Ezért én személy szerint István tettét csak a saját hatalomvágyának kielégítése szempontjából tartom megmagyarázhatónak, nem pedig a magyarság "megmentése és felemelése" szempontjából. A tanúvallomások szerint ugyanis erre az égvilágon semmi szükség nem volt.
Más. Valaki írja, hogy Orseolo hozta a németeket a nyakunkba. Igaz! De István hozta már elöbb. A magyar nemességet lecserélte bajorokra, már ö így kezdett! Orseolo csak folytatta a "jó" hagyományt!

Radulovic Zsuzsa írta...

Utalnék az ugyanitt korábban megjelent "Mi és a németek" címü írásomra is.

Gambit írta...

Kedves Zsuzsa!
Az idézetből az is kiderül, hogy azért nem maradtunk erőnk teljében és igen komoly csapás ért minket... (a patthelyzet azt is feltételezi, hogyha nem is szenvedtünk megsemmisítő vereséget, de megtorlásra így is képtelenek voltunk) Nem engedhettük meg magunknak, hogy sokáig gyökeresen szembe menjünk az akkori Európa egyik nagyhatalmának számító birodalommal. Ahogy azt sem, hogy ne integrálódjunk a keresztény világba - a pogányság vádja ugyanis akkoriban hasonló bunkósbot és casus belli volt a nagyhatalmak részéről, mint ma a terrorizmus, vagy az antiszemitizmus vádja (e téren tehát egyedül azt dönthettük el, hogy Rómához, vagy Bizánchoz húzunk-e inkább). Különösen abban az időben, amikor az államközi konfliktusokat fegyverrel és nem diplomáciával döntötték el. Egy esetleges kereszteshadjáratot pedig kétlem, hogy túl sokáig el tudtunk volna hárítani.
A másik fő hiba az ön érvrendszerében az etnikai alapú nemzetfelfogás retrospektív érvényesítése. A középkorban ezen a téren teljesen más szempontok domináltak az államalkotó entitások meghatározásánál. Mai beidegződéseinkkel (pláne nemzeti értékrendünkkel) nehezen összeegyeztethető és érthető az akkori társadalmi berendezkedés, de például ha egy német lovag fölesküdött a király személyére, akkor ő onnantól több joggal vallhatta magát magyarnak, mint egy "Árpáddal bejött", de rebellis paraszt.
A harmadik dolog, hogy történelmünkre az olaszok, a szlávok és a franciák szintén elégszer gyakoroltak hatást és többnyire nem is pozitívat. Az orosz megszállás elbagatellizálásától továbbra is ódzkodnék, noha annyiban igazat adok önnek, hogy nem az oroszok irtották tűzzel-vassal a magyar kultúrát (csak a magyar embereket a háború alatt és után, valamint '56-ban...), hanem az ő segedelmükkel hatalomra került kommunisták.
A németek ilyen mértékű befolyása leginkább annak köszönhető, hogy földrajzilag ők vannak közelebb hozzánk. Nem tagadom, hogy ennek mai napig is isszuk a levét, de azt azért vitatnám, hogy az ország jelen helyzetében ez lenne a fő problémánk. A zsidó felvásárlás, az etnikai problémák és a népességfogyás sokkal sürgősebb beavatkozást igényelnének.

Radulovic Zsuzsa írta...

Akkor most lássuk csak, kik is azok, akik itt ismét a zsidók kezébe adják a gyeplöt, mint már annyiszor a történelem folyamán:

2010. szeptember 27. 14:33

Schmitt Pál államfő pénteken az ENSZ-közgyűlésen jelentette be, hogy Magyarország kisebbségekkel és a toleranciával foglalkozó intézetet hoz létre, melyet az egykori demokrata politikusról neveznek majd el. A Jobbik tiltakozik a tervezett Tom Lantos Intézet ellen.

Schmitt Pál köztársasági elnök pénteken, az ENSZ-közgyűlés általános vitájában közölte: Magyarország budapesti központtal megalapítja a Tom Lantos Intézetet, egy olyan nemzetközi központot, amelynek célja az emberi és különösen a kisebbségi jogok előmozdítása és a tolerancia értékrendjének elterjesztése.

A Jobbik tiltakozik a kezdeményezés ellen, mivel szerintük Tom Lantos „magyargyűlölő” volt. Gyöngyösi Márton frakcióvezető-helyettes hangsúlyozta: a határozatot nem Magyarország, hanem az Orbán-kormány hozta, az ötlet azonban eredetileg Gyurcsány Ferencé. Gyöngyösi szerint a nemzeti érzelmű, jobboldali emberek biztosan nem támogatják a kezdeményezést. Úgy fogalmazott: Schmitt Pál bejelentése „egész egyszerűen mély undort kelt a magyar társadalomban”.

Hozzátette: a Jobbik nemcsak az elnevezést, hanem az intézet megalapítását is kifogásolja, mivel a kisebbségkutatás és a tolerancia terjesztése nem tartozik Magyarország sürgető teendői közé.

casablanka írta...

Érdemes lenne tudomásúl venni,hogy Keletről jöttünk e hazába, nem a nyugati népekhez tartozunk.Az máslapra tartozik, hogy vezéreink mindig Nyugathoz dörgölőztek, onnan várták "a dicséretet " azt gondolván igy majd elismerik a magyar virtust, a magyar szellemet. (meg" egy kicsit" mindig el is adtak nekik minket ha hasznot láttak belőle.) Szerintem meg mivel 1000 éve itt vagyunk Kelethez már nem tartozunk, Nyugat meg továbbra sem fogad be bennünket. Elfogadni mindig elfogadják amit adunk, de ennyi és nem több.Van nekünk bőven municiónk arra, hogy végre elkezdjünk a saját elgondolásaink szerint élni és nem megalázkodni sem Keletnek sem Nyugatnak, eltanulni mindenkitől ami nekünk jó, a rosszat nem átvenni, nem majmolni senkit, hanem haladni egy saját úton.A mi saját utunkon. Ha ezt meg tudjuk tenni van jövőnk, ha továbbra is ide-oda szédelgünk,csapódunk, áruló vezetőkkel, akkor ezt kihasználják a körülöttünk lévő,halálunkat váró, haszonleső, népek - akkor nincs tovább - végünk lesz rövidesen.Igy látom.

Radulovic Zsuzsa írta...

Én is, szó szerint!

Gambit írta...

Schmitt Pál nem német identitású, akármi is legyen a családneve. Nem Berlinből osztogatják neki az ukázt, hanem kissé dél-keletebbről...

A saját út igencsak kívánatos lenne, de nagyhatalmi támogatás nélkül soha a büdös életben nem fogjuk tudni érvényesíteni az érdekeinket, nemhogy magunk is azzá válni (vagy legalább középhatalommá).
A nemzetközi folyamatokból sem vonhatjuk ki magunkat, tartoznunk kell valamiféle szövetségi rendszerhez (különben védtelenek, szabad préda leszünk), az sem igazán kérdés, melyikhez.
Szakítani kéne végre az atlantista politikával és kelet felé kellene nyitnunk, ahol mai napig jó véleménnyel vannak rólunk, egyes népek testvérként tekintenek ránk és még csak véletlenül sem keverik össze Budapestet Bukaresttel, ha élhetek ilyen zsurnalisztikus fordulattal.

Radulovic Zsuzsa írta...

Az ukázok az integrációra, meg a antifára, meg egy csomó más dologra, mind Berlinböl jönnek. Ök ezt itt ugyan a cigányokkal egész másképp csinálják (itt ne telepedik meg egyetlen cigány sem!), de ránkparancsolnak, hogy mi hogyan csináljuk. Valójában sehol máshol nem foglalkoznak a magyar belügyekkel annyit és nem szólnak bele annyira, mint Németországban. Politikusaink pedig csaholnak nekik. Egyáltalán, sokkal több jön Berlinböl, mint ahogy az Mo-ról látszik. A Trianon felülvizsgálása-ellenesség is egyedül Berlinböl jött. Pont ezért ültem le ezt megírni.
Sokakról gondoltuk ´89-ig, hogy nem német identitásúak, aztán meg elöálltak a farbával. És mostmár mindenütt ott vannak, hamarább, nagyobb hanggal, mint mi. Újságokban, tv-knél, politikában. Az pedig közismert, hogy ÖK összetartanak, bárhol a világon éljenek. Ebböl nem is csinálnak titkot.

Radulovic Zsuzsa írta...

Az pedig, hogy kis ország vagyunk, nem zárja ki, hogy belsö életünket ne élhetnénk önállóan. Van számos kis ország, amelynek belsö életét nem is tematizálják nyugaton, még Németországban sem, pedig itt nagyon szeretik ezt a müfajt. Csak azon országok politikai rétege egész másképpen viszonyul a saját népéhez és megakadályozza ezt a válykálást amennyire csak lehetséges. Ez a gond nálunk: A magyar politikai réteg nem szereti a saját népét, aki öt megválasztotta és eltartja.

Obergruppensexführer írta...

Teljes mértékben egyetértek az előzőekben megnyilvánult >Gambit< fedőnevű testvérünkkel.

Főleg amit a 2010. október 5. 21:18-as keltezésű hozzászólásában írt a kora-középkori identitás kontra újkori etnikai identitás kérdésében...
Magam történelemmel foglalkozó (nem hobbiszinten) emberként pusztán csak azzal szeretném kiegészíteni az általa mondottakat, hogy az a xenofóbia, ami esetünkben a "németek" ellen irányul, jó eszköz lehet a "haza ellenségeinek" arra, hogy megosszanak bennünket és elterelje a figyelmünket a hazánkat érintő aggasztó mértékű zsidó térhódítás elöl.
Egészséges antiszemitizmus helyett antigermanizmus!

Bevallom brilliáns taktika: felcserélni egy "meglévőt", egy hasonló természetű, de más "irányultsággal"... Szépen illeszkedik az ősi talmudi zsidó taktika szabályába, miszerint:
-" Amit nem tudsz elfolytani (lásd antiszem.), annak ÁLLJ AZ ÉLÉRE!" (esetünkben egyúttal cseréld is le, egy másik irányultságú idegenellenességgel(xenofóbiával), a németellenességgel. (De mindenképpen útálhatsz ha akarsz, csak ne a valós veszély forrását(pl. zsidót) hanem tedd ezt a némettel...)

Hatásos kis "Target Dummy",, kamu-célpont...

Magam sem esem a nácisztárolás hibájába (lásd kommentjeim az ellenkultúra pont com -on), nicknevem csupán poén. Az igen szigorú SS Tábornagy kiparodizált, szexistásított karikatúrája, feltűnő jellege csupán figyelemfelkeltést szolgál.
Az "Ein Volk, Ein Reich Ein Führer" szlogent csupán azért citáltam ide idézetként, hogy referenciaként(példázat) szolgáljon.
Arról történetesen, hogy CSAK milyen egyszerű, és "primitív"(vagy egzakt) politikával, "hívószóval", ideológiával lehet egy nemzetet "meghódítani", népmozgalommá(!) válva egységesíteni annak lakosságát, mint az idézetünkhöz kapcsolódó német példa mutatja. Amely ugyebár (miután leszámolt ellenfeleivel) 90%-os támogatását élvezte a német nemzetnek...

Esetünkben tehát ez valahogy úgy nézhetne ki "magyarul" :
Egy Nemzet. Egy Ország. Egy Korona.

- vagyis Egy Nemzet=magyar(mint többségi államalkotó, keresztény kultúrális entitás). Egy Ország= Szent Korona országai, azaz Nagy-Magyarország.
Egy Korona= Szent Korona---> naés itt a bökkenő, ugyanis emiatt(!) nem dobhatjuk el magunktól a Szent-Istváni múltat, mint dicső "gyökeret"... mert a Szent Korona Országai-nak ideológiai-identitásbeli alapja rendülne meg, de gyökeresen.

És már elnézést, de a francba már ezzel az újpogányizmussal... sose lesz belőletek uralkodó népmozgalom... Mindig jelentéktelen perifériáját, jelentéktelen létszámú és erejű kisebbségét fogjátok alkotni nemzetünknek.

"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" !!!
Mert "Egy az Isten"!
Dicsőság és hála Neki, hogy erőt adott két kezünkbe, értelmet elménkbe, és megacélozta akaratunkat, hogy (még egy darabig biztos) harcolhassunk vele hazánkra-nemzetünkre törő ellenségeivel.

Végezetül Hunyadi Mátyásnak, a Szent-Korona Országainak, Magyarországnak, a Magyar Királyság, Cseh Királyság stb királyának a szavaival (elért egy pár dolgot [címet] életében a "puhány kereszténye") zárnám mondandómat:
"Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember nem más, mint Isten szolgálata."

Obergruppensexführer írta...

Apropó:
@Zsuzsa Radulovicová:

- nem tán egy >lelkes< történész kollégával állok szemben?

Na:

Szebb Jövőt!

Obergruppensexführer írta...

@Gambit
Szerkezd inkább Te kérlek a Radi. Puzzle-t... :D:D:D

Szebb Jövőt!

Gambit írta...

Obergruppensexführer - Sajnos ebbe nem sok beleszólásom van, de ősszintén szólva affinitásom se nagyon lenne hozzá (nem véletlenül nem írok blogot, túl sok minden egyéb dolgom van).
A target dummy téziseddel pedig tökéletesen egyetértek.

Radulovic Zsuzsa - Nos, ha nem lettem volna elég világos, Berlin egy szócső, őket is épp úgy dróton rángatják, mint minket (nálunk sem éppen a friccekkel van tele a média, a politika... stb.). Elég itt megemlékezni a sok "vezető értelmiségi", magát magyarnak beállító, valójában csont zsidó zugfirkászról, akik Németországban rontják a levegőt és hazánk jó hírét. De persze nem ők az egyetlenek. Németország pedig nem véletlenül Izrael egyik leghatékonyabb bábja, hiszen őket bármire rá lehet bírni a bűntudatfegyverrel (bár nem hiszem, hogy ez ott Münchenben ne lenne nyilvánvaló). Ennek analógiájára lásd a jelenlegi pápát, aki nem véletlenül egy volt HJ-es német, mert ez zsarolhatóvá teszi a zsidók számára. Úgy is ugrál, ahogy ők fütyülnek.
A magyar politikai réteget ne kezeljük ennyire egységesen. Az lehet, hogy az elmúlt húsz év politikusaira maradéktalanul illik az ön meghatározása, de a Jobbikot azért nem venném egy kapa alá velük. Azt pedig kétlem, hogy pl. a bevallottan német gyökerekkel rendelkező Staudt Gábor megválasztása esetén német érdekeket szolgált volna ki.
Kis országként pedig még élhetnénk magunkba fordult életet, nyilván, csak gazdaságilag annyira ki vagyunk szolgáltatva, hogy nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust. Már csak azért sem, mert sikerült belerángatni minket az EU-ba, ami magával hozta a belügyeinkbe való sorozatos beavatkozást. Ezzel lenne üdvös leszámolnunk végre és stratégiai pozíciónkat kihasználva keletre nyitni.

Névtelen írta...

Unterimpotens csicska,szamarasbraga,ha a hülyeséged fájna, egésznap orditanál!!!!Megint belepofázol olyan dolgokba amihez nem értel!!Kacsaszar,hogy más állnéven irogatsz,az ostobaságod ugyanaz maradt!!!A c-pressbe osztogasd az észt, az a te szinvonalad!!!Az,hogy szebbjövötözöl,attól te még egy tetűrágó gányó vagy,ate kollégád a kolompár!!!!(r.s.kigal.)

Gambit írta...

Ha már akkora a németellenesség és a családnevek misztikájának boncolgatása újra reneszánszát éli, tessék nyugodtan átböngészni az aradi vértanúk névsorát (csak, hogy aktuálisak legyünk), lesz meglepetés. Sőt, ha már szó volt az Ellenkultúráról, és ne kelljen itt holmi Wikipédiával fáradni: http://ellenkultura.info/oktober-hatodikara.html

casablanka írta...

Ha tiszta szándékkal jönne létre a Lantos intézet akkor először a Magyar Parlamentben kellene bejelenteni - tekintettel arra, hogy az adófizetőket ott képviselik és az ő adóforintjaiból jönne létre az intézet,kapnak fizetést a mindenféle igazgatók - nem pedig az ENSZ-ben sunyi módon, gondolván azt, igy már nincs vissza út.

Javorszarvas írta...

Engedjétek meg hogy hozzászóljak, két pont lesz az oroszokhoz dörgölődés és Szt István.

1. Na nehogy már elájuljunk az oroszoktól. Ugyanolyan érdek-emberek mint a németek vagy mint bárki más! Tökre leszarnak minket, mikor vesszük már észre? Nem fogják a kezünket, csak ha pill érdek úgy kívánja. Lásd 1938 amikor bevonultunk Kárpátajára, akkor támogattak minket, de csak mert nekik Besszarábia kellett!

2. Szt István. Nem szeretem amikor kategotikusan kijelentünk valamit, főleg annak a fényében,hogy a Habsburgok és a törökök tettek arról hogy SZINTE SEMMI kordokumentum nem maradjon fenn. Ami megmaradt azokat Velencében (Legedárium), Bécsben (Képes Krónika) találták, no meg a Szt(?)Gellértet aki nagyon nem magyar volt, tehát igazából nem jó forrás. Igazából SEMMIT SEM TUDUNK Istvánról, csak rengeteg következtetésünk van róla. Az viszont TÉNY, hogy Szt László - aki Koppány ivadéka volt - avatta szentté (Vatikán csak jóváhagyta), na ez sok mindent elmond. Rendbe kéne már ezt tenni, de túl sok a politika benne, én már nem bízom, hogy lesz konszenzus.

Szóval lehet hogy véres volt, de nem tudjuk, így ne fröcsögjünk...

Javorszarvas írta...

Van mégegy gond: Ha kiirtotta volna István a Nagyboldogasszonyos - táltosos vallásunkat, akkor annyit tudnánk róla, mint a kelta druidákról, akiket Julius Caesar valóban kiírtott, semmit. Ellenben Apponyi Albert részletesen leírta a táltosokról mit kell tudni. A XVII században voltak táltos perek,amik fennmaradtak. Akkor mégse irtották ki?

Én csak azt modom, hogy ezt rendbe kéne tenni...

Javorszarvas írta...

Apponyi Albert = Ipolyi Arnold
bocs

Névtelen írta...

JÁVORSZARVAS!!!Barcogtál már eleget,mehetsz legelni!!!Elolvastam ezt a sok marhaságot,nyugágyba kellet feküdni tőle!!!Mégvalami:László első BÉLA fia volt,első BÉLA VÁSZOLY fia volt,ez a VÁSZOLY,vagy(VAZUL)akit Vajk megvakitattot,megsüketittetet TAKSONY fejedelem leszármazottja,mint unoka!!!Hogy megértsd az Árpád-házi királyok mind VÁSZOLY leszármazottai.Nem Koppányé,mert az ő nemzetségét Gézafia Vajk kiirtatta!!!!!Az utolsó emberig!!!Nőket,gyerekeket,öreget, és fiatalt!!

Névtelen írta...

Viszont a táltos hitvilágról attól még tényleg vannak emlékeink, sőt gyakorolja is a nép. Különben kitől származik a nyirkai jóslat, meg hasonlók?

Névtelen írta...

Én csak azt szeretném megkérdezni a fenti cikk és a hozzászólások elolvasása után,hogy a magyarországi radikális jobboldal pártja a Jobbik miért hímezteti zászlóira a keresztet?
Az ugyanis nem ősi magyar hitvilág jelképe,hanem a názáreti Jézusé.
Lehet,hogy mégis inkább egy ősi magyar vagy hun szimbólumot kellett volna választaniuk mert nekem úgy tűnik nem igazán sikerül ennek a formációnak keresztényként viselkedni.
Az ugyanis nagyon de nagyon nehéz. Önnevelést,önuralmat,lemondást,ALÁZATOT kíván.
Pont azok pocskondiázzák a kereszténységet,akik azt zászlajukra varratták?
A magyar radikális jobboldalon hatalmas zavar van a fejekben.
Nagyon csalódott vagyok.Sajnos nem egyedüliként.

Névtelen írta...

Kedves Zsuzsanna,mint olaszországi magyar szeretném felhívni a figyelmét arra,hogy az olasz nép valóban nagyon öntudatos,nagyon vallásos/nem egyenlő a hitben járással/és arra,hogy Kegyedet arrafelé egy nagy büdös átszállóban részesítenék a "szent maszlag"kifejezésért, még a nem hitben járók is.
Vannak olyan dolgok,amiből nem csinálunk viccet.
Na ezt a taljánok véresen komolyan veszik.
Üdvözlettel Padovából

Radulovic Zsuzsa írta...

Valóság csak egy van, még akkor is, ha tömegek állnak vele szemben.

Gambit írta...

2010. október 7. 13:37-i Névtelennek: A Jobbik azért választotta jelképéül az apostoli kettőskeresztet, mert egy keresztény értékrenden nyugvó párt. Az, hogy a szavazóbázisának, de még akár a tagságnak is milyen vallási, spirituális, történelmi... stb. nézetei vannak, azt a párt nem befolyásolhatja. Ha valaki jobbik-szavazóként hülyeségeket beszél, vagy gondol, az szíve joga és abba senkinek nincs beleszólása. Amíg nem a párt hirdet újpogány nézeteket, addig ilyen szinten semmi felelősségük nincs az irányzattal kapcsolatban és abszolút téves rajtuk számon kérni ezt.
A radikális jobboldal, mint oly sok más kérdésben, ebben is megosztott. Az ateizmustól, a nagy világvallások képviselőin át, a teljesen abszurd kisegyházakig mindenféle vallási irányzat megtalálható benne. Ezek nyilván nehezen összeegyeztethető irányzatok, de a nemzeti radikalizmusban nem elsősorban a vallási alap a közös platform. Ha az lenne, nem létezhetne az irányzat.
Csalódni nem érdemes, és kissé farizeus dolog ezt ilyen pátoszosan kinyilatkoztatni, illetve számon kérni. A kereszténység fölvállalása a Jobbik részéről azt jelképezi, hogy a többségi államalkotó magyar nemzet, hagyományosan keresztény/keresztyén identitású, kultúrája és államisága is ezen nyugszik. Illetve, hogy kívánatosnak tartja ezen értékek visszahelyezését az őket megillető pozícióba (ezzel kapcsolatban lásd a kötelező hittan bevezetésére tett kísérletet, amit az állítólag húdekeresztény kormánypártok csípőből elutasítottak).
Hogy a te megítélésed szerint mennyre tartják magukat a keresztény tanokhoz (én nem igazán látok elhajlást, de tessék nyugodtan kijavítani), az a te magánvéleményed (szerintem erről érdemes lenne elbeszélgetned mondjuk Hegedűs Lóránttal).

Gambit írta...

Zsuzsa néni, azt a valóságot alá is kéne tudni támasztani valamivel. A makacs tagadáson kívül persze, mert érvek nélküli kinyilatkoztatásokból épp elég sok van ahhoz, hogy senkit ne érdekeljen (ezt puszta jó tanácsként írom, bár érdekes, hogy ezt pont nekem, a fiatalabbnak kell felhoznom).
Az pedig lehet, hogy csak egy valóság van, de annak ahány ember, annyi értelmezése létezik. A világot pedig emberek mozgatják, nem a holt tények.

Radulovic Zsuzsa írta...

Nem tudom, mi az, amit nem támasztottam alá. Az teljesen másik kérdés és mindenki szíve joga, hogy ne értsen egyet azzal, amit írok.
Az teljesen természetes és egyben végtelenül sajnálatos, hogy az István elötti idökröl szinte 100%-ig csak feltevéseink lehetnek. Nem csak nekem, hanem másnak is. A feltevéseimet pedig én, sokan másokkal ellentétben sohasem kiáltottam ki dogmává.
Ez a tény pedig önmagáért beszél és nekem legalábbis mindent elmond: tán nincs még egy másik nép, amelynek ennyire nyomtalanul sikerült a korai identitását kitörölni. Annyira, hogy máig sem találja önmagát.

Az pedig honnan tudható, hogy ki az idösebb, vagy fiatalabb? Erre azért kíváncsi lennék.

Obergruppensexführer írta...

Kedves "névtelen"
Teljesen felesleges itt "szamaraznod", meg "bragáznod" engem, meg a többi (fogalmam sincs honnan veszed, hogy én álnéven írogatnék, nekem ha úgy tetszik ez a "művésznevem", leírtam már itt is, hogy miért), mert az ilyen alacsony nívójú alpári, személyeskedő kritikákra(mocskolódásokra) eddig sem, meg ezután sem vagyok kíváncsi, fel sem veszem.
Most utoljára tettem meg, csak a miheztartás véget tájékoztatásul.

Tőlem továbbra is csak emberi hangnemben megfogalmazott, érdemi kritikákra/vagy egyetértésre számíthat a Tisztelt Szerkesztő(k) vagy hozzászólók.
Alpári beszólogatásokra nem reagálok.

Mint mondottam, Gambit és Jávorszarvas álláspontját osztom.

Továbbra is maradok "Obergruppensexführer" :D:D:D.

Ui: Aki nagyon kíváncsi rám, avagy gyanakszik keressen rá erre a becenévre pl. iwiw-en, és megtudja ki vagyok. Ennyit a névtelenkedésekről.

Névtelen írta...

Unterimpotens csicska::::a miheztartás véget,miben "művészkedel",ha nem titok.???Oszthatsz szorozhatsz nem tudsz megtéveszteni!!!!Ilyen becenevet,csak olyan választ, aki azt hiszi, hogy ő egy tenyészcsődör!!Gond van a buksiban!!!!

Obergruppensexführer írta...

Kedves "névtelen" megmondom én miben művészkedem!
Két büdösnagy pofonban, Neked, ezért az alpári stílusodért!

Majd persze megmondom, itt ezen a lapon, hogy hol és mit csinálok.... kis h***e :DD

A művésznév egy lehetséges szinoníma a nicknévre, legalább magyar nyelven.

Ott az iwiw, rákeresel----> Obergruppensexführer, nézd meg és még örülj, hogy ennyit megtudhatsz rólam.

Utoljára reagáltam a személyedre. Nem fogok a szintedre süllyedni továbbiakban.
Kiszáltam.

Szebb Jövőt!

Névtelen írta...

Ne fenyegetőz,mert a végén szopránt fogsz énekelni aTel-Avivi Operába!!!

Gambit írta...

Amiről nincs tudomásunk, arról nagyon necces ilyen vitákba bocsátkozni (részemről ennyi volt), olyan kijelentéseket tenni szintén, amiket ön megenged magának (lásd: szent maszlag és a többi...). Egy álláspont kifejtésénél (pláne tudományos témában) nem mindegy, hogy milyen a stílus. Az öné meglehetősen agresszív, és kissé meggondolatlan. Ez, még ha igaza is van, nagyban hozzá járul a hiteltelenné válásához és az ellenszenvek kiváltásához.

Az Iwiw-ről.

Radulovic Zsuzsa írta...

Az agresszivitás egyenlö a vitalitással.

Radulovic Zsuzsa írta...

Az más dolog, ha valaki, vagy valakik momentán visszatartják az egészséges aggresszivitásukat, hogy ne kerüljenek bajba és ezáltal jobb legyen a túlélési esélyük. Meg az is egy másik dolog, ha valakinek egyáltalán nincs egészséges agresszivitása és ennek okából életképtelen. Hisz az egészséges agresszivitásunkat is azért kaptuk, hogy biztosítsa a túlélésünket.

Névtelen írta...

Az egész cikk egy nagy maszlag,se füle se farka.Úgy ahogy van egy nagy baromság.
Gabeebee azonnal jöjön vissza!

Névtelen írta...

Gambitnak:Egy "megtisztult" keresztény fundamentalista csoport hitelesebben és hatékonyabban tudná képviselni a radikális oldalt.
Nem elhajlás van a nagy többség tekintetében,hanem odahajlás sincs.
Szívesen beszélgetnék én mindenről Hegedűs Lóránttal mert tisztelem Őt, de személyesen -sajnos -nincs alkalmam eszmecserét folytatni vele.

Radulovic Zsuzsa írta...

Majd rájöttök, de már akkor késö lesz, késö lesz, mint ahogy eddig is mindig késö volt. Ha ez így jó nektek, én nem bánom.

Gambit írta...

2010. október 8. 15:22 Névtelen: Én személy szerint a politikán belül nem vagyok a "vallásháború" híve. Abban senkinek nincs és nem is lehet igaza.
Egy politikustól pedig csak bizonyos fokig lehet elvárni a vallási tanítások betartását. A politika nem az ájtatosság és a mimóza széplelkűség, hanem a kereszteshadjárat idejét jellemző harcosság színtere. Vagy inkább szerzetesrendeknek kéne irányítania az országot, hogy mindenki azt csináljon velünk, amit akar, mert oda kell tartsuk a másik orcánkat is...? Ezt remélem te sem gondolod komolyan.
Az ország irányítása egy mocskos műfaj, ahol a Jobbik a legkitűnőbben állja a sarat, szemben az abban élvezettel és rutinnal dagonyázó többi párttal.

Gambit írta...

Radulovic Zsuzsa - Az egészséges agresszivitással semmi baj, arra valóban szükség van, viszont egy tudományos problémát boncolgató írásban nincs sok helye.
De azt hiszem épp időszerű lesz berekesztenünk ezt a meddő vitát, mert nem áll szándékomban megsérteni önt (elnézést, ha ezt az eddigiek során megtettem volna), vagy hogy elmérgesedjen köztünk a viszony.

Névtelen írta...

Gambitka,legyen vége már, mert szólok az ápoló bácsinak!!!

Gambit írta...

Szólj, akinek jól esik te névtelen senki, nem hozzád beszéltem :)
(Egyébként helyesen Gambit-ke; ha már angolul nem tudsz...)

Névtelen írta...

Az agyam ledobta szíjjat,az egyik egy Boby Fishernek képzeli magát,a másik meg Theodor Eicke Obergruppenführernek.Na ez már nekem is sokkkk!!!!IRGALOM!!!!!!!

Névtelen írta...

Gambitnak:Úgy van,ahogy írod a a politika a harcosság színtere.Ugyanakkor meg kell jelennie abban annak a lelkiségnek amit az általad lekicsinylően emlegetett szerzetesrendek képviselnek.
István valószínűleg ezt a két dolgot akarta összhangba hozni-neki sikerült-mert átlátta,hogy enélkül nincs megmaradás.
Nem vagyok biztos abban,hogy egy rend által vezetett ország nem lenne életképes.Sőt.
Ha ismered a Szentírást tudod,hogy miért féltette és intette népét a próféta amikor mindenáron királyt akartak maguknak-mint a környező népek-majd megkapták a szép Sault.
A cikkel és az agresszivitással kapcsolatos véleményeddel egyetértek.
Köszönöm ,hogy reagáltál a hozzászólásaimra,jó volt Veled beszélgetni.

Névtelen írta...

N.N.Ettől a kenetteljes vakertól felállt a szőr a hátamon.Az,hogy egyetértel,vagy sem,az a pulikutya birkaszaros seggét sem érdekli.Biztos,hogy jó helyen irógatsz?

Névtelen írta...

Nekünk meg az ilyen faszfejektől mint az előttem szóló.Az ilyen bunkók miatt van tele a hócipője az embereknek a széljobbal.

Névtelen írta...

Nekünk meg az ilyen seggfej szélballal van tele a padlás mint te vagy!!!!Elvtársúr.Te gyökér.

Névtelen írta...

Cukika ,talán visszatalálhatnál a cpressre,kicsi ork te vagy szélbalon.

Radulovic Zsuzsa írta...

Felejtsétek már el ezt a "Berlin csak egy szócsö, öt is dróton rángatják" stb-t! Németország ismét nagyhatalom és Európa hangadója, méghozzá úgy, ahogy most van.

Névtelen írta...

Cukikázó,azt a seprőnyélen lovagoló öregannyádat!!

Radulovic Zsuzsa írta...

Magyarország fővárosa Budapest
Andrássy út

Korábbi nevei:
- 1768-tól a mai Bajcsy-Zsilinszky út és Dalszínház utca közötti része Ellbogengasse (Könyök köz).
- Az 1830-as évektől egy része Schiffmansplatz (Hajós tér), később Herminenplatz (Hermina tér).
- Az 1840-es években a mai Hajós utca és Liszt Ferenc tér közti szakasz Maurergasse (kőmüves köz).
- A teljes lefutás hosszában 1883-tól Radialstrasse (Sugárút).
- 1886-tól Andrássy út.
- 1950-től Sztálin út.
- 1956 októberétől Magyar Ifjúság útja
- 1957-től Népköztársaság útja.
- 1990-től újra Andrássy út.

Radulovic Zsuzsa írta...

http://www.ketesaruk.hu/elelmiszer-biztonsag_fogyasztovedelem/penicilines-nemet-serteshus---lefoglalva

Radulovic Zsuzsa írta...

http://www.staph-infection-pictures.com/mrsa-pictures.php

A túlságos antibiotikumfogyasztás pedig MRSA-hoz, vagyis multirezisztens staphilococcus aureus fertözésekhez vezethet, amelyek gyakran végzödnek halállal, hiszen rezisztensek több, vagy minden antibiotikumra, innen a nevük. Nyugat Európa és Amerika már el van fertözödve ezzel a kórral. Az amerikai intenzív osztályok pacienseinek 50, a német intenzív osztályok pacienseinek 30-35%-a fertözödik a kórházban ettöl. Tendencia növekvö!!!!!!!!!!!!!!!!

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló