Számtan, nyelvtan, cigánytan


Új tanév, új rögeszme, megszokhattuk már. De amit most találtak ki, attól az ember egy percre elszótlanodik: a most induló tanévvel kezdődően általános és középiskolákban kötelező a cigányismeret üzemszerű tanítása. Megkérdeztem néhány tanárt, hogy milyen részleteket tudnak erről, de nem tudnak semmit. Inkább csak arról beszéltek, hogy ha egy villanyszerelő ostoba vagy kontár, akkor nem működik a hálózat, és páros lábbal kirúgják, esetleg agyoncsapja az áram, de az oktatásügy mindig is a hülyék zavartalan homokozója volt, a kontraszelektált és tudálékos tanácsi vagy minisztériumi tanügyi nénik sajnos a szakma örök velejárói.


Amelyik tantárgyba lehetséges, beillesztenek cigányajnározási epizódokat. Történelemből már eddig is volt, most majd lesz irodalomból és nyelvtanból beás meg romani nyelv és irodalom, énekórán sájjdanáré danáré, és külön oktatásra készülnek az úgynevezett demokráciáról szóló frázisok minél korábbi sulykolásához, benne persze a cigányokkal. Hattól tizennyolc éves korig nonstop.

Megpróbálom elképzelni ezeket az órákat a gyakorlatban. Nem könnyű. Hiszen a libareálisoknak a cigányokról szóló dogmái mindössze öt-hat bárgyú kis tételre korlátozódnak, azokkal nem lehet kitölteni még akár egyetlen normális tanórát sem, hát még hetente újabb és újabb órákat. Miről is beszélhetne a tanár? Főleg úgy, hogy a gyerekek ne röhögjenek a képébe?

Persze lesznek majd segédletek és brosúrák, amiket vastagon fizetett romológusok, szociológusok, pszichológusok, genderológusok, politológusok és egyéb zsidók magasan képzett, haladó gondolkodású, nemzetközileg elismert, Soros-alapítványos szakemberek boldogan gyártanak köbméterszám, máshoz úgysem értenek. De ezeket a gyakorlatban alkalmazni akár egy általános iskolai tanóra erejéig is reménytelen, és maguk a pedagógusok fogják a tanári szoba túlsó sarkába vágni, de úgy, hogy csattanjon.

Mindamellett érdekes feladat – mai szóval kihívás, sőt challenge – lehet egy óra megtartása például beás nyelv és irodalomból. Aki valóban tehetséges tanár, az itt kivághatja a rezet! (Akár szó szerint...) A beás irodalom eleve reménytelen, mert négyzetgyök mínusz nulla, ami matematikai képtelenség, de a beás irodalom mérőszámaként mégiscsak racionalitással töltődik fel. A putriscigányok verbalitásának oktatásában viszont perspektíva van, és a gyermekek is bizonyára élveznék – az iskola mint intézmény legnagyobb dicsőségére.

A valóságban persze az lesz, hogy a tanárok bekörmölik a kötelező tételeket a tanmenetbe, aztán magukat a tanórákat a rendes anyag tanításában keletkezett elmaradások pótlására használják.

Úgyis csak arra való ez az egész, hogy fel lehessen mutatni az ország izraeli gazdijainak és a fényességes Nyugatnak, hogy lám-lám kezünket-lábunkat törjük igyekezetünkben a demokrácia és a tolerancia megtanulásáért és a rasszistafasisztaságból való kigyógyulásért. Tehát csak a szolgalelkűség és az idióta megfelelési kényszer egy újabb röpke kiéléséről szól a nóta, amit maguk a gazdik sem vesznek komolyan, szinte azonnal el is felejtenek, és újból kezdik elölről a követelőzést a fasizálódás elleni hatékonyabb küzdelemről.

Nem is kellene túldramatizálni ezt a legújabb baromságot. Mégis keserű szájízt okoz. Leginkább azért, mert ismét szembesít bennünket az ország elcigányosodásának mértékével és tempójával, valamint azzal a sajnos kétségbevonhatatlan ténnyel, hogy a következő generációnak – a saját gyermekeinknek – a cigánykérdés mennyire rányomja a bélyegét a létére.

12 kommentek:

Névtelen írta...

Kontraszelektált és tudálékos tanárnénikből és tanárbácsikból sincs hiány, Dunát lehet velük rekeszteni.

csőcselék írta...

Miről van szó? Itt van egy társadalmi csoport -a cigányság- amely a mai napig nem igen érezhette magát a magyar társadalom tagjának, azaz tényleg kirekesztettként élt, amiért egyébként valószínűleg maga is felelős. A lényeg: ha sikerül elérni, hogy a cigányok a magyar társadalom tagjainak érezzék magukat, vélhetően több kedvük lenne betartani e társadalom törvényeit és erkölcsi értékrendjét (már amennyi marad ezutóbbiból...). Azonban hogyan érezheti magát a cigány a magyar társadalom tagjának, ameddig azt látja, hogy a többség csöppet sem értékeli az ő identitását? Bizonyára nem lesz ez egy sétagalopp és szerintem csak akkor sikerülhet, ha közben kicsit visszafogják magukat a kis- és nagy-korú "megélhetési bűnözők", különben tovább is csak a félelem és a gyűlölet fogják meghatározni Magyarországon a cigány és a nem-cigány közötti kapcsolatot. A kérdés tehát az, hogy van-e politikai akarat hatékonyan fellépni a "megélhetési bűnözés" és egyéb társadalom-ellenes nagatartás ellen -azaz visszatartó árat szabni ezeknek- (nem igen látni ilyesmit) mert ha tovább sem, akkor talán nem sok értelme van annak, hogy valamiféle pozitív kultúrális identitással próbálja felruházni a cigányságot a tanárnéni/bácsi.

ProliProfil írta...

Nem szabad elbagatelizálni a kérdést.

Még akkor sem, ha a mai "emberi forrás"-os idegen érdekeket szolgáló vadbarmok ilyen látszatra dilettánsan lopták be a tantervbe a cigánytant.

A zsidók is pillanatokon belül fel fognak háborodni, hogy milyen hátrányos megkülönböztetésbe kerültek az ifjú magyar agyak beltartalmát illetően.
Majd jönnek a buzeránsok, a kommunisták, a tótok, a rácok, a nyustyúk, a hermafroditák, a félig kiheréltek...
A végére, persze már nem marad hely a magyar nyelv, irodalom és történelem tanításának. Meg, minek is ?

Miniszter úr sajnálattal fogja közölni(beásul), hogy a másság tisztelete miatt, csupán 16:00 óra után, fizetetlen túlórában nyílik lehetősége tanítani a pedagógusoknak (már aki bírja), a magyar nyelvet. De, csak azoknak a tanulóknak, akik külön, pályázati keretek között, beás nyelven beadva, ezt ki is érdemlik.
"Meg tetszik érteni kedves magyar szülők, ugyebár az EU..."

Húszonhárom év múlva, nem lesz magyarul beszélő EMBER Magyarországon. (Igaz, már ma is ritkaság)

Húszonhárom évvel ezelött, az ilyen gyalázat megtörténtét ki gondolta volna ?

Gambit írta...

Ha belegondolok, hogy hamarosan eljutok odáig, hogy aktuális lesz a családalapítás és a gyermekvállalás, eléggé kiábrándulok a potenciális jövőképből, amit az ilyen döntések rajzolnak a holnap horizontjára...
Egy biztos, ha még akkor is kötelező lesz ez a hülyeség, én megmondom a gyermekeimnek, hogy egy árva betűt ne tanuljanak belőle, ne is figyeljen oda rá. Ha bármelyik tanár ezért le meri majd húzni a jegyüket, vagy bárminemű retorziót alkalmaz velük szemben, majd én is bemegyek a suliba egy kis "rögtönzött szülői értekezletre" - ha már cigány kultúra, ugye - kicsit elbeszélgetni a tanerővel, de abban nem lesz köszönet.
Az én utódaim fejét ilyen baromságokkal ugyan ne tömködjék!

Amúgy emlékszem még, hogy mi is kaptunk bevezetést a dzsipó szokásokba, már rögtön általános iskolában. A "tanár" az a cigó kölyök volt, aki nálunk kb. 3-4 évvel idősebb fejjel még mindig a második osztályban bukdácsolt, és mivel mi voltunk a legjobb átlagúak az évfolyamban, az esélyegyenlőség jegyében hozzánk kellett besuvasztani. Lényeg, ami lényeg, hirtelen kezdtek eltünedezni a dolgok (tanszerek, tornaszerek, pénz... stb.), ami előtte nem volt szokás.
Amikor tettenérés után kérdőre vontuk újdonsült osztálytársunkat, ő kést rántott, és mindenkit megfenyegetett, hogy "által lesz nyesve a torkunk". Osztályfőnöki reakció: "Jaj, hogy ti milyen kirekesztők vagytok, Pistike biztos nem csinálna ilyet! Pistike, hát van nálad kés? Naugye, hogy nincs! És lopni, loptál-e? Naugye, hogy nem! Ezért a felnőtt életben nagyon csúnyán megbüntetnének titeket, mert hamisan vádoltok egy embertársatokat, csak mert sötétebb a bőre... blabla, stb."
A vége az lett, hogy végighallgathattunk valami maszlagot egy iskolapszichológustól, miszerint mekkora ronda dolog a szegregáció, meg a más bőrszínűek gyűlölete, és a tények mér rohadtul nem érdekeltek senkit.
Leszámítva a szülőket, akik közül a normálisabbak iskolai fórumokon próbálták kicsikarni az igazságot, ám a tantestület, élén a ballibbant igazgatónővel, hallani sem akart Pistike kirúgásáról, ezért inkább minden érintett két jeggyel rosszabbat kapott magatartásból, és örülhettünk, hogy ezek után csak az osztályfőnök szívatását kellett elviselnünk a következő években. És persze Pistikét...

Sztanó írta...

Miért nekünk , magyaroknak kell tanulnunk a bevándorolt cigányokról ? (Utána meg gondolom a többi bevándorló népről is majd ........) Miért nem őket ismertetik kicsit intenzívebben a magyar nép kultúrájával , szokásaival , életmódjával ? Hátha akkor megtanulnák a cigányok is , hogyan kell rendben tartani a lakókörnyezetünket , hogyan kell közterületen (utcán , kórházban , strandon stb.) viselkedni , hogyan kell emberekkel tisztelettel beszélni , hivatalban ügyet intézni úgy , hogy ne keltsen megbotránkozást más magyar emberekben , és ne zavarja azzal a másik ember életét . Esetleg külön órákon taníthatnák nekik a tisztesség és a bűn közötti különbséget , a mások tulajdonának tiszteletét , az emberi élet szentségét , a saját érzéseink és viselkedésünk kontrollálását .
Ezekből bőven lehetne tananyagot készíteni , és sokkal hasznosabb volna őket a jóra nevelni , mint a többségi magyarságot a rossz cigány szokások "megértésére és elfogadására" oktatni .

Névtelen írta...

Magyarország azé, aki teleszüli.
Ha a cigók szülik tele, akkor az övék lesz.
Mint ahogyan Németországot is a törökök, az arabok, a négerek, az albánok szülik tele - és lassan bizony az övék is lesz.
Alapjaiban ennyire egyszerű a dolog.
Így veszett el Erdély is, és az albánok is így nyerték meg Koszovót.
Vagy szaporodik a magyar, vagy eltűnik.

csőcselék írta...

Ha a hatalom valóban ki akarja békíteni egymással a cigány kissebbséget és a nem-cigány (még egyelőre...) többséget, sürgösen elfoglaltságot kell adnia a fiatal cigány felnőttek tömegeinek. Mivel nincs lényeges munkahelyteremtés a magánszektorban (sőt...), ezt csak egy nagyon intenzív és kötelező közmunkaprogram teheti lehetővé. Ameddig ilyen csóró a költségvetés, minden nem-létszükséges költekezést félre kellene tenni (például hadsereg, focimánia vagy kormányzati "kommunikáció") ennek érdekében. Miért? Mert ha egy társadalmi csoport legtöbb felnőtt tagja nem dolgozik és nem is rendelkezik különös erkölcsi értékrenddel (olyan például, amely egy erős vallási hit vagy polgári nevelés tud adni) és közben folyamatosan ki van téve a fogyasztás kisértetének (áruházak és reklámok hiszterikus csalogatásai...), alig ha be tudja érni a szociális segéllyel és minden lehetőséget megragad több jövedelemhez jutni... ami persze csak a bűnözésen keresztül lehetséges ha az illető nem dolgozik. Ha pedig íly módon folyton a bűnözés felé van terelve egy társadalmi kissebbség, képtelenség elvárni a többségtől, hogy megbízzon benne, bármit is kötelező mesélni a tanárnéni/bácsi a szóbanforgó kissebbség "kultúrájáról" és "történetéről".

Névtelen írta...

Proliprof! Köszi! Nálad a pont!!

ProliProfil írta...

Megjegyzés "csőcselék" hozzászólásához :

"...sürgösen elfoglaltságot kell adnia a fiatal cigány felnőttek tömegeinek."

Időtlen idők óta ez történik. Csak hát, sajnos hiába.
A "kutúrájuk" nem engedi. (egyébként cigányok esetében kultúráról beszélni, egyet jelent a kultúra szó meg nem értésével)

Érdekes módon a magyarok itthoni munka hiányában, külföldre, dolgozni mennek, a cigányok meg bűnözni.

Ha a cigányok munkával akarnák megkeresni a mindennapi megélhetéshez szükségeseket, akkor nem szülnének nyakra-főre, 10 hónapos futamidővel. És a magyaroknak nem kellene eltartani őket, minden tekintetben.
És, mivel "hálálják" meg a magyaroknak, cigány "tezstvíreik" az eltartásukat sőt, ajnározásukat? Bűnözéssel, és magyargyalázással. Megtehetik, szinte büntetlenül, mert a hatalomtól minden tekintetben támogatva vannak. Sőt, ismerve a cigányok hihetetlen szemtelenségét, helyzetfelismerését, azt kell kijelentenünk, hogy cinkosan bátorítva is vannak. Nyugodtan összekacsinthatnak a mai hatalommal, az áldozatok teteme felett. Ezt az elvet ma már a legkevésbé éleseszű kisebbségiek is magukévá tették, és alaposan ki is használják.
Náluk dicsőség a börtönbüntetés, hős az, aki már gyilkolt magyart. Meg egyébként is a börtönök komfortosabbak, mint az általuk (magyaroktól elhagyott) jogtalanul elfoglalt, majd az általuk lesilányított "otthonaik". Már elöttük az újabb reklám (a'la Hagyó), egy kis penész a zárka plafonon, és milliókat kaszálhatnak a kiszabadulásukkor, jó ügyvéddel. Mert, nem tudni miért, a "jó" ügyvédet meg tudják fizetni. Mint a Bándy-féle ügyben is láthattuk.
Tanulmányoznia kellene a bűnügyi rovatokat. Ha pedig a valós statisztika érdekli (mert megy ám a kozmetikázás ezerrel), az olvasott adatokat be kellene szoroznia legalább 1.5-el.

"...folyamatosan ki van téve a fogyasztás kisértetének".
- írja a hozzászólásában.
Vajon ez csak a cigányok esetében vált ki olyan reakciót, hogy ezért rabolnia, gyilkolnia kelljen ? Nyilván nem. Mégis, azt látjuk, hogy elsősorban, és szinte kizárólag a cigányokra jellemző, hogy azonnal, mindjárt, mindent meg akarnak szerezni, kapni, bármibe is kerüljön. Mert ez az ő "kultúrájuk".
Szabad-e ilyesmivel menteni, egyben az áldozatokra ráterhelni a bűnelkövetést ? - Mert hozzászólásában Ön ezt teszi. Istenem, csupán kihasználják amit biztosítanak nekik ! Megélhetési viselkedésmód...

Végezetül, azt kell mondjam, hogy Ön a hivatalos álláspontokat ismételő, sőt mintegy alátámasztó, mentegető hozzászólásában a miniszteri verdikt látszólagos elkerülhetetlenségét tűnik megindokolni.
Mert a miniszter úr ezen intézkedése bár látszatra nem különösebben veszélyes a korábbiakhoz képest a magyar népre, ki kell mondanunk : MÉRFÖLDKŐ.
Normális embernek ilyenféle szörnyűség eszébe nem jutna. Még az is lehet, hogy nem ő találta ki (ami szinte biztos), de aláírásával megalkotójává, tulajdonosává vált az újabb magyarírtó, sőt anyanyelvírtó rendeletnek. Ha egy kicsit visszagondolunk volt idő, valaha kötelező volt az orosz nyelv tanulása. Súlyos bűn volt a magyarok identitás érzete, annak tanulása ellen. De, az legalább egy kultúrnép nyelve volt.
Normális társadalomban az ilyesmit a legsúlyosabb büntetéssel torolják meg. Persze, ilyen alakok a normális társadalomban, szóhoz sem jutnak, nem hogy miniszteri székbe kerüljenek.

Gyógyító tablettaként Önnek azt ajánlhatom, hogy sürgősen költözzék a cigányok közé, egy alapos kijózanító kúrára. Ha túléli, talán még fel is gyógyulhat.

Érdekes, hogy e tökéletes, abszolútbiztos gyógymód nincs elterjedve a cigánybarátok körében...

csőcselék írta...

Proliprofi, értsd meg amit olvasol mielőtt beindítod az indulatos szövegelést.

ProliProfil írta...

"csöcselék"

Igenis. Megértettem. Bocsi.

ProliProfil

bár kissé kacifántosan fejezed ki magadat...

steppenwolf írta...

Cigánykérdés = Maschinengewehr 42

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló