Új síkon a devizahitelesek mozgalma


A március 15 környéki, nagyrészt hóba fulladt demonstrációk után több mint egy hónapot kellett várni a devizahitel-károsultak Kásler Árpád nevével fémjelzett mozgalmának újabb nagyszabású műveletére. Persze ez a hónap sem telt el eseménytelenül, mert a szervezés nagy munka, de ezen túlmenően is történtek kilakoltatások elleni helyszíni fellépések, valamint az sem elhanyagolható tényező, hogy a devizahitelesek különféle szervezetei gyakorlatilag sikeresen egységesültek ezen idő alatt. Április 21-től, múlt vasárnaptól azonban különösen sokat vártak-vártunk, a leginkább az interneten történő szervezés a 100 ezres résztvevői létszámot tűzte ki célul.


A 100 ezres elvárás reálisnak tűnt. A közvetlenül érintett becsapottak száma ennek sokszorosa, és mindegyiküknek alapvető természetes érdeke, hogy minden lehetséges eszközzel küzdjön az igazáért és a pénzéért. De akik nem vettek fel svájci frankosnak csúfolt trükkhitelt, azok is mindannyian érintettek és elszenvedők vagyunk a bankuralomban, mindannyian szopóágon vagyunk a saját hazánkban, elvárható volt bárkinek a megjelenése a demonstráción.

Ehhez képest a létszám a töredéke volt a százezernek. A szervezők és a résztvevők saját felmérése szerint 15-20 ezren jelentek meg a Hősök terén vagy a környékén. (A Hír Tévének volt bőr a képén a kurta-furcsa kis hírében pár száz főt hazudni.) A képek alapján nem biztos ez a 20 ezer, de fogadjuk el némi jóindulattal.

Lesújtóan kevés.

Egy nagyságrenddel kevesebb a vártnál. Annak ellenére, hogy a szervezők aztán tényleg mindent megtettek, ami módjukban állt. Buszokat, célautókat intéztek vidékről, az interneten teljes gőzzel folyt a toborzás és a meggyőzés, a lakossági visszajelzések szinte kivétel nélkül pozitívak és lelkesek voltak, aznap remek időjárás köszöntött ránk.

Mégis „csak” húszezer a százezer helyett.

Ismételten és sokadjára azt kellett tapasztalnunk, hogy nagyon sokan most is a függöny mögül lesték, hátha kikaparja számukra is valaki a gesztenyét.

Egy lelkes és áldozatkész réteg akár a feje tetejére is állhat igyekezetében, de igazi átütő eredményesség nem érhető el, mert a többség passzív.

Egy ideig ezt a passzivitást rá lehetett fogni a Kádár-rendszerre, mondván, hogy akkor szoktunk el a dolgaink saját intézésétől, várva, hogy majd Azok Odafent döntenek és intézkednek helyettünk. 2013-ban azonban ez már nem lehet magyarázat. Be kell látnunk, hogy a nép ilyen. Bizony ilyen a nagybetűs Nép. Tévét néz, azt fogyasztja valóság gyanánt, meg is elégszik vele, és maximum a következő „választásokat” várja, hogy majd az A turnus helyébe lépő B turnus megszabadít Orbántakarodjtól és/vagy Gyurcsánytakarodjtól.

Ilyen a Nép, és slussz.
A továbbiakban sem várható tőle egyéb. Le kell számolni holmi illúziókkal.
A demonstrációt elhallgató, kussoló-lapító hazug médiáról pedig csak egyetlen mondat, mert nem érdemel többet: köpjék szemen magukat.

Kásler Árpádék számára ismét felvetődött a „hogyan tovább” súlyos kérdése. Igazán nem ezt és nem így érdemelték, sem ő maga, sem a szervezői kör, sem a minden tiszteletet megérdemlő résztvevők, de hát vezetőnek és élcsapatnak lenni nem mindig fáklyásmenet.

Azt is látniuk kell, hogy a demonstrációszervezés műfajában új ütőkártyát már nem lehet előhúzniuk. Nem tudnak még nagyobbat, még egy következőt megcsinálni úgy, mintha minden rendben menne. A következő már visszalépés volna, már kudarc lenne.
Nem tehettek egyebet, mint amit végül is megléptek: egy kiáltványt adtak ki, amelyben átléptek egy küszöböt, mert az eddigi egyértelműen és kizárólagosan pragmatikus, ideológiamentes síkról áthelyezkedtek politikai és ideológiai síkra:
  • Kijelentjük, hogy a Magyar Köztársaság a maga jog és értékrendjével együtt, megbukott! Nem látta el a legalapvetőbb kötelezettségét, nem védte meg saját állampolgárait. Éppen ezért követeljük, hogy mindaddig, amíg a jogrend helyre nem áll, senkit se lehessen kilakoltatni ezen „devizaszerződések” következtében. A kilakoltatások és a végrehajtások teljes leállítását követeljük! 
  • Kijelentjük, hogy a rendszerváltáskor kiegészített Alkotmány és a jelenlegi Alaptörvény nem védte meg sem az ország vagyonát, sem az állampolgárokat, így azt továbbra elfogadni nem tudjuk!
  • Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van, azaz a Magyar Országgyűlés ki kell mondja, hogy az 1944. március 19. óta létezett politikai és alkotmányosnak nevezett rendszerek törvénytelenek. 
  • Sem végrehajtó hatalom, sem törvényhozás (így jelenlegi kormány, vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. A Magyar Országgyűlés törvényességében megalapozatlan (illegitim) helyzetében átmeneti és korlátozott jogkörű állapotát elismerve kell kinyilvánítsa, hogy Magyarország valóban visszatér ősei bevált jogrendjéhez, az 1944. március 18-i jogállapothoz, és ki kell mondja az azóta napjainkig terjedő időszak minden közjogi aktusának elvi érvénytelenségét. 
  • A magyar nemzettestet védelmező Történelmi Magyar Alkotmányt helyre kell állítani! A Magyar Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának tényleges helyreállítása és annak kiegészítése érdekében széleskörű társadalmi részvétellel felállítandó közhatalom: az Alkotmányozó (Joghelyreállító) Nemzetgyűlés dönthet arról, hogy az elmúlt közel 70 éves időszak jogszabályaiból melyeket minősít a Történelmi Alkotmányunk alapelveivel összeegyeztethetőnek, s hogy a jogfolytonosság helyreállításának melyek a közjogi lépései. 
  • A jelen állapotok szerint a közhatalmat ügyvezető jelleggel gyakorló Kormány és ideiglenes Országgyűlés főméltóságai azonnal kezdjenek tárgyalásokat a Magyar Nemzet megbízottaival -különös tekintettel a leginkább sújtott társadalmi csoportok és jelen nemzeti összefogás választott képviselőire- az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívásáról, összetételéről. A teljes mértékben legitim joghelyreállító Nemzetgyűlés összehívásának legkésőbbi határideje 2013. augusztus 15., Szent István halálának 975. évfordulója, melynek végrehajtásáért és annak széleskörű társadalmi elfogadottságáért a jelenlegi hatalomgyakorlókat terheli a teljes felelősség. 
  • Az ügyvezető Kormány és az ideiglenes Országgyűlés mindaddig, míg az Alkotmányozó Nemzetgyűlés a munkáját megkezdeni nem tudja, átmeneti jogszabályban kell biztosítsa, hogy a jogtalan banki követelések folytán magyar állampolgárokat ne lehessen kilakoltatni otthonaikból, illetve el kell kezdeni a kifosztottak és kilakoltatottak kártalanítását. 
  • Az Ügyvezető Kormány el kell rendelje a meg nem újuló természeti kincsek eladásának tilalmát, a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, megőrzését és működtetését, a magyar élet, nemzet, haza védelmében a szociális és létbiztonsághoz, munkához, lakhatáshoz és egészséghez való alapvető jogot!
Mi ez, ha nem a nemzeti radikalizmus személyesen?

Ezek már egyértelműen politikai követelések. Méghozzá olyanok, amelyekkel kapcsolatosan reálisan nem várható el a jelenlegi Hatalomtól és a valóban dirigáló Háttérhatalomtól, hogy tárgyaljon. Igaz, érdemben eddig sem tárgyaltak, de most már nem is reális cél. Innentől kezdve szembehelyezkedés van és kajak van. Amiben persze egyelőre a Hatalom az erősebb.

De a nemzeti radikalizmus mostantól újabb széles társadalmi rétegeket, sok százezer főnyi új bázist szerzett. Akár kimondva, akár kimondatlanul.
És akkor passzivitás és szájtátiság ide vagy oda, majdcsak lesz valahogy. Új dimenziók nyílnak meg.

9 kommentek:

Unknown írta...

Ébrednek az emberek. Ha lassan is, de ébrednek.
Sokak szerint félnek kiállni magukért, félnek megmutatni, hogy másképp gondolják.
Másnak lenni a legtöbb ember számára kellemetlen.
Aztán, ahogyan egyre többen vállalják, egyre többen mennek elöl a kicsi falusi csoportok szervezésével szép lassan nyílik az emberek szeme.
Hétről hétre újabb és újabb emberek mondják ki, hogy elég volt!
Most nagyon fontos a vezetők türelme, és folyamatos, kitartó munkája.
Mi addig küzdünk, és segítünk másoknak, amíg vannak akik maguk is odaállnak.
Most nem szidjuk azokat, akik csak nézik, hogy mi kikaparjuk a gesztenyét. Most nem hagyjuk az uszítást.
Mi megyünk, mutatjuk az utat, és hívunk másokat. Megmutatjuk, hogy nincs mitől félni. Azoknak nincs, akik tesznek, akik nem hagyják, hogy kifosszák. Most félnivalója azoknak van, akik úgy tesznek, mintha minden rendben lenne. Ők azok, akik bele fognak betegedni a tehetetlen dühbe, a kilátástalanságba.
Egy szabadabb, országban rájuk is szükség van, ezért megteszünk mindent azért, hogy ők is velünk jöhessenek.
HAjrá!

Látó írta...

Kifejezetten kedvelem Freca írásait, de ez sajnos izzadtságszagú...
Erőltetett optimizmust látok benne, kicsit olyan "éhes disznó ..." A realitás sajnos a történtek alapján (tömeges passzivitás) inkább ad okot a csüggedésre, mint a reményre.
Bár ne lenne igazam!

Névtelen írta...

Sajnos még mindig nagyon sokan nem értették meg, hogy az itt kímunkált út az egyedüli kiút sok bajunkból, amit egy emberként kéne támogatni.
Mint egyik résztvevő oda jutottam, hogy ezután már tisztességgel sem az Mszp-t sem a Fideszt és csatolt szerveiket támogatni nem lehet, mert ők együtt felelőlesek mintegy 3 millió honfitársunk jóvátehetetlen jelen- és jovőbeli tönkretételéért. (Kimunkálták a csalást és jogi fondorlattal, hatalommal segítik annak érvényesülését. A művet, amit az MSzP indított, a Fidesz fejezi be)

Névtelen írta...

Február 9.- én a Kossuth- téren 120-an voltunk, egy héttel később, ugyanott 5000-ren, Március 9.-én a József nádor téren ~10.000-ren, most a Hősök terén 20.000 ember gyűlt össze.Emberek két és fél hónap alatt lettünk a 120-ból húszezren!Melyik politikai párt vagy más civil szervezet tud hasonló eredményt felmutatni?És a munka java most kezdődik.Szervezés, infók megosztása, az emberek felvilágosítása stb.Én nem értékelném kudarcnak a megmozdulást, sőt.Senki ne várja, hogy 23 év Csipkerózsika álom után varázsütésre megoldódik minden.

Gambit írta...

Hát, reálpolitikai szempontból nem ez a közlemény kiadása volt a legszerencsésebb húzás, úgy érzem... Emlékezzünk, nem ők az első szerveződés, akik alkotmányozó nemzetgyűlésről fantáziálnak. Még ha egyébként az alkotmányos jogállás tekintetében igazuk is van, ma nem lehetne egy ilyen gyűlést összehívni, mivel nincsenek hozzá magyar főúri rendek, akik részt vehetnének rajta (és ha szigorúan jogi alapon nézzük a dolgot, akkor biza a "pórnép" nem alkotmányozhat). Innentől sajnos okafogyott az egész, és ugyanarra a vékony jégre viszi a szervezőket, ami már a többi szerencsétlen sorsú kezdeményezés alatt is beszakadt.
Ehelyett sokkal hatékonyabb megoldás lenne pl. a Szolidaritás módszereinek másolása, mert ha a tartalommal nem is értünk egyet, az effektivitást nem tagadhatjuk. Ehhez viszont egy szilárd, központosított, és tudatosan koordinált szervezeti forma szükséges. Ennek keretében sokkal hatékonyabb fellépésre is lehetőség lenne, mint vágyvezérelt, irreális politikai manifesztumok, vagy követelések kiadása.

eSzeL írta...

Cak úgy mellékesen jegyzem meg névtelen 2013. április 24. 16:11 -nek : a deviza alapú hitelezést a 2000-ben hatalmon lévő csapat tette lehetővé. 2001-ben ugyan ők engedték meg az egyoldalú szerződés módosítást.
A létszám egyetlen dologban számít. Az erő felmutatásában. Mert egy embertelen hatalom számára csak ez számít. Ez is csak akkor, ha a tömeg keze nem üres. Demokrácia - > többen vagyunk, erősebbek vagyunk, lenyomunk! Az igazságnak és az erkölcsnek semmi köze a demokráciához. Egy igazságos és erkölcsös kormány számára elegendő lenne, ha 1 azaz egyetlen ember állna ki és mondaná el az eseményeket. Azonnal lépniük kellene. Igaz, egy erkölcsös és becsületes kormány nem engedélyezte volna a deviza alapú hitelezést sem.
A fennálló hatalom elleni lázadásra egyetlen dolog adhat felmentést. A győzelem.

Névtelen írta...

Sajnos sokan anyagi okokból nem mentek.Aki éppen csak vegetál hónapról hónapra,retteg hogy valaki beteg lesz vagy jön egy rendkivüli kiadás és nem marad még teszkós kenyérre májasra olcsó parizelre rántott levesre való sem. Aki egy órát gyalogol munkába menet esőben hóban mert a bérlet drága potyázáshoz meg túl becsületes az nem mehetett. Azoknak a saját településén kellene demonstrálni az általa választott képviselőnél vagy nemtudom kinél...

zozavod írta...

Nem értik a nagymamamák, a nagypapák , a dédszülők a társadalommal szembeni kötelezettségüket, a jövő nemzedékéről való gondoskodást, amely évezredeken keresztül megtartotta minden körülmények között a magyart magyarnak, vezető szerepét a Kárpát-medencében. Nem érzik a a felelős korosztályok az unokák és dédunokák jövőjéért a felelősséget.Még mindig a hamis bolsevikok hálójában vergődnek. A kádár rendszernél is van jobb. Nézd meg a kapitalizmus keretei között kis és hasonló népességű országok sokkal előbb és magasan szárnyalva élnek, pedig ott is kapitalizmus van, van 12000 Ft-os órabér, igen kevés hozzájárulással/fogmegtartás/ ingyenes egészségügy, a szükségesnél nem több magasan kvalifikált két-három diplomával rendelkező értelmiség, amely a társadalom fejlesztő eleme, igaz nincs közöttük annyi hazaáruló,mint nálunk.Van követendő példa,Norvégia,Svédország,Finnország, Dánia,Izland!
Ne Ciprust és ne a BIGS államok példáját kövessük. Harcra fel! A harc legyen hát harc,ne az odu mélyén való kushadás.Legyünk büszke és harcos nép, elődeinkhez méltó.A nagypapák meg olvassák el a következő művet! Döbbenjenek rá a kötelességükre Benedek Elek: A bölcsőtől a sírig című történelem könyvét.S szégyenkezzenek!

Egy kis részlet belőle:

"Fészek-rakás.
A házépítésről. - Fejlődés az építésben. - Székely házak - magyar házak. -
Családalapítás. - Lakodalmi szokások.
Eljutván könyvem második feléig, ................. Im, jól sejtettem:.......... Rendes körülmények közt, mikor nincs hirtelen szükség, a magyar ember esztendőkkel elébb neki készülődik az építésnek. Nem magának épít, őneki van háza, hanem a fiának. Szinte észrevétlenűl gyűl össze az anyag oly vidékeken, hol kő és fa bőviben. Valahol tán fuvarba járt s üres szekérrel jővén haza felé, a faluhoz közel megrakja szekerét kővel. Szerény kezdet, de meg van az első szekér kő. Kora tavasszal, késő őszszel, mikor nincs szorgosabb mezei munka, már nemcsak véletlenűl kerűl haza egy-egy szekér kő: egyszerre csak látják a falusiak, hogy az udvaron nagy kőrakás, a kerités tövében meg hosszú szarufák hevernek. A kéreg még a fán: minek faragják ki, míg építéshez nem fognak. Addig csak verné, rontaná eső és hó leve. Hány szekér kő, vagy, ha tiszta fa házat építenek, hány szál cser- vagy fenyőfa kell a házhoz, azt maga gazduram sem tudja egész bizonyossággal. Ha sokat hordanak össze, nem vész kárba. Ház, csűr, istálló, ól ha felépült s marad még kő, nem megy kárba: kőből építik a kapulábat, s ha telik, a kerítést is. Ha meg építés közben kitűnik, hogy sem kő, sem fa nem elég, nosza, nyakába veszi a falut gazduramnak valamelyik jó embere s sorba járja a lovas, ökrös gazdákat."

Nos azt hiszem érdemes elolvasni a teljes művet,megtaláljátok,ha akarjátok, falusi könyvtárban, neten az első kötetet is!

Valéria írta...

Szeretnék, én is csatlakozni az önök táborához, mivel, ez már valóban tűrhetetlen, amit a Bankok művelnek. Éppen ideje, hogy a kormány valóban tegyen valamit az emberek, a választók érdekében, mert így mindenki tönkre megy ,de még az ország is, és csak a Bankok gazdagodnak! 53 ezerrel kezdtem, és most 107 ezernél tartunk,és már 8 éve fizetem, ez mi ha nem uzsora kamat ?? Ha ezt tudtuk volna, akkor biztosan nem vállalja be senki sem, pedig ez előre meg volt tervezve, ezért osztogatták .és reklámozták, még a csapból is ez folyt.
Csak most azt nem értem mi lesz a szabad felhasználású jelzálog hitelekkel ??? Nekünk, is az otthonunk a tét, vagy mi fizessünk 3-szor annyit ?? Ez igazságtalan lenne, nem is értem hogy mondhatnak ilyet ?? Nekünk lehet uzsora kamatot fizetni ?? vagy elvinni az otthonunkat ?? Mi is az otthonunkat szépítettük , javítottuk, mert azt hittük ez egy életre szól !!!

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló