Democsokrácia


Az emberi közösségeknek, a társadalomnak márpedig vezetőkre van szüksége. Az anarchisták kivételével ezt nem is vitatja senki. Ahol vezetők vannak, ott hatalom is van, ahol hatalom van, ott vezetettek és alávetettek is vannak. Nem babra megy a játék. A kérdés az, hogy hogyan, milyen módszerrel válasszuk ki azokat, akik vezetnek és akik ehhez hatalmat kapnak.

Többféle módszer van. Ezek közül az egyik a demokrácia.


Könyvtárnyi irodalmat összeirkáltak már arról, hogy mi is a demokrácia. A Wikipédia áttekinthetően itt értelmezi. Amit ennyire magyarázgatni kell, az persze eleve gyanús kellene, hogy legyen. Az emberek nagy többsége azonban nem nagyon gyanakszik. Elfogadják valami homályos, misztikus Izének, aminek az az egyetlen tulajdonsága, hogy jó. Az értékességét, a kívánatosságát nem kérdőjelezik meg, a pontos tartalmát nem feszegetik.

Szent tehén.

Lényegében mindenki demokratának vallja magát kifelé, de úgyszintén befelé önmagának. A vezetettek is, a Hatalom is. A mostani rendszerben csakúgy, mint az Átkosban.

Emlékszünk még a szocialista demokráciára?

Akkoriban úgy csúfoltuk, hogy ebben a kifejezésben a „szocialista” szó nem más, mint fosztóképző. De többé-kevésbé hittünk benne azok, akik akkoriban is éltünk már.

Ma hiszünk benne? Hát persze!
Mindig mindent elhiszünk.

Végeredményben jogosan hisszük, hogy demokrácia van – ha azt tekintjük, hogy ez a varázslatos gumiszó nem többet jelent, mint hogy négyévente elmehetünk ikszelgetni a papíron. Úgy, ahogyan gondoljuk. Vagy ahogyan valakik akarják, hogy gondoljuk.
Tehát nem egyéb, mint egy módszer a vezetők, a Hatalom megválasztására.
A többi áldásosságot, kiválóságot, nélkülözhetetlenséget csak mi képzeljük hozzá a média jótékony segítségével (pl. google: agymosás, manipulálás).

Biztos, hogy hasra kell borulnunk ez előtt a gumiszó vagy gumi-fogalom előtt?

Mostanra már mindenki, aki egy picit is önállóan gondolkodik (ez a társadalom jócskán kisebbik fele), az látja, hogy a gyakorlat mennyire eltávolodott a tetszetős elmélettől, mennyire tele van kukaccal, és csak kulisszaként szolgál az erősebb kutya nemi életéhez. Nem is részletezem.
Az is világos kell(ene) legyen mindenki számára, hogy a vezetők kiválasztásáról szóló döntést nemigen lehet a Népre bízni. Nem is csak a Nép milyensége miatt, hanem technikailag sem, hiszen felelős döntést csakis a hozzá szükséges megbízható és releváns információk birtokában lehetne hozni. Arról pedig szó sincs. Legkevésbé sem.

A 2012. január 28-án tartott évadnyitó beszédében Vona Gábor egyelőre csak érintőlegesen megpendítette, hogy a nemzeti radikálisok nem demokraták, és nem is akarnak azok lenni abban a formában, ahogyan az a mostani világban eluralkodott. Lett is visítás és ajvékolás!

Pedig szokni kell a gondolatot.
Egyre többen gondoljuk úgy, hogy ami Magyarországon folyik, az tarthatatlan, és a nem túl távoli jövőben most már tényleg véget kell vetni a dolgok ilyen menetének, a szétzüllött, omladozó, országpusztító világnak.

Az pedig semmiképpen sem történhet demokratikusan. Oda kemény kéz kell.
Igen ám, de nemcsak az ellenfelekkel vagy az ellenséggel szemben kell kemény kéz, hanem a saját táboron belül is.
Vasfegyelem kell. Határozott és energikus vezetés kell, amely nem tűri a lacafacázgatást.

Egy valóban ütőképes és sikerorientált szervezetben, a mostani országpusztulatot felszámoló és új országot kialakító csapatban egyrészt jó, másrészt aránylag kis számú vezető kell, beleértve az alsóbb vezetési szinteket is. Demokratikusként megszokott vacakolások nélkül. Nagy többségünknek a feladata nem a hadvezérkedés, a parancsosztogatás, az okoskodás, az egyénieskedés, a véleményhangoztatás kell majd, a feladata legyen, hanem az engedelmesség.

Akkor majd azonnal hiányozni fog a democsokrácia langyos pocsolyája, az okoskodás és a primadonnáskodás lehetősége. Nem szabad, hogy hiányozzon.

Gondolkodjunk el ezen, és készüljünk rá lelkiekben.

16 kommentek:

Névtelen írta...

"Miért nem szeretem a demokráciát?
- Mert nem létezik.
- Mert nem is létezhet: a „népfelség” elve csak üres szólam, szójáték, a nem gondolkodó emberek számára kitalált hízelgés, fából vaskarika. Ha maga a nép a „felség”, vagyis az uralkodó, az ki felett uralkodik? Ki a „nép” és ki az „alattvaló”? Ki parancsol, és ki engedelmeskedik? Ebben a rendszerben melyik az értelmes ember, aki elfogadja, hogy ő személy szerint nem része a „nép”-nek, vagyis az uralkodó rétegnek, hanem csak az alantas osztálynak, az alattvalóknak? Ezt a kérdést senki sem teszi fel, mert nem lehet rá válaszolni.
- Mert a nemzet sorsát sokszor – legtöbbször! – néhány ezer, a témához nem értő, tehát nem szakember véleménye dönti el. Mit számít a „vélemény” a tényekkel, az igazi bajokkal szemben? Így a közigazgatásban nem az igazság, még csak nem is a közjó érdeke a döntő, hanem a választók számaránya. A számok nem helyettesíthetik az értelemmel bíró embereket!
- Mert az értelmes és hozzáértő ember jól átgondolt véleménye nem jut el úgy, ahogy van a közigazgatási, törvényhozási és végrehajtó szervekhez, hanem csak a számos kiküldött véleményén átszűrve, gyakorlatilag megmásítva.
- Mert a demokrácia három alapelve: a Szabadság, a Testvériség, az Egyenlőség együtt sehol sem érvényesült! Nézzünk csak szét a mostani, vagy a múltbeli „népi” (népszerű?) demokráciákban! Csak az beszél, vagy cselekszik (aránylag) szabadon, aki közel van a tűzhöz! A „testvériség”-hez azért szülők is kellenek! Kik azok, hol vannak? Az egyenlőség elve is igen változó attól függően, hogy az uralkodó, vagy pedig a dolgozó réteghez tartozunk-e. Mert, hát vannak többé-kevésbé „egyenlő” polgártársak, ugyebár?
- Mert a különböző véleményeket valló emberek pártokba tömörülnek, s az igazság, a közérdek ezeknek a harcában legtöbbször elsikkad; mindenesetre e harcoknak a kimenetelétől függ. Márpedig a pártharcokhoz pénz kell, s a gazdagabb párt győz a legtöbbször akkor is, ha elvei a nemzet érdekeivel ellentétben vannak. A gazdagabb pártoknak nagyobb befolyása van a közvéleményre, mivel ők tartják a kezükben a hírközlő eszközöket. Így a kormányra is nagy - bár törvényellenes – befolyást gyakorolhatnak. Következésképpen a „demokrácia” nem a nép, hanem a pénz uralma!
- Mert a pártrendszer az országban állandó ellenségeskedést szít, viszályhelyzetet idéz elő, a belső (a léthez, a munkához szükséges) békét lehetetlenné teszi.
- Mert az országgyűlési képviselők felelőtlenül, büntetlenül cselekedhetnek és szavazhatnak meg Isten- és nemzetellenes törvényeket. A képviselőket nem, köti írásbeli szerződés a választókkal szemben, csak szóbeli ígéretek. Ha ezeket nem teljesítik, sem személyükben, sem vagyonukban nem esik kár. A tény, hogy képviselő voltukat esetleg elveszítik, nem hozza helyre az általuk okozott bajt.
- Mert a pártokat és a választások előtt lezajló választási harcot is az állam, tehát az adófizetők pénzéből vezetik be. Mi jogon? ...
- Mert a demokrácia lehetetlenné teszi a nemzet érdekében elindított nagyszabású tervek végrehajtását, mivel a vezetőket aránylag rövid időre választják meg, s általában, az új vezető legelső dolga mindent eltörölni, lerombolni, amit elődje elkezdett.
- Mert a demokrácia vezetőit a választások gondja foglalja el, sokkal inkább, mint az ország igazi érdeke, a közérdek. Ezért inkább hízelegnek, ígérgetnek a választóknak, (esetleg le is fizetik őket, mint a pogány görög demokráciában sokszor) mintsem hogy a valóságot tárnák eléjük. Az elmúlt választásuk után már a következőkre készülnek, s a „felsőbb nép”, az, amelyik tényleg uralkodik, egymás közt egyezkedik, s osztogatja már előre a hivatalokat, hogy megtartsa hatalmát és személyes (nem tudjuk, honnan eredő) vagyonát.
- Mert Magyarországon a demokráciát mindig idegen felbujtók, idegen pénz, vagy idegen hadsereg segítségével erőszakolták a népre!.”

if

Névtelen írta...

erős kéz? miben is? ők minden tudók? okosok? HA HA kacag a májam. szaros lett a vezetés,de nagyon. VÁLTÁS KELL. szabó, vona és a vezetés kukába. megujulást de rögvest. ők több éve lovagolják a radikális tábor hátát. szépen gyarapodnak. vidék leszarva eladva a fidesznek: a jobbik megtaposva a sárban.

Névtelen írta...

Szabó Dezső: Mit jelent ez a jobb és baloldaliság? Azt, hogy az illetők egy, az országot érintő egyetemes, vagy részletkérdésekben nem fizikai és pszichikai adottságok összes ismeretéből s a szóban forgó probléma elképzelhető minden hatásából alkotják meg az ítéletüket: hanem egy híg tudományellenes, elemeiben ellentmondó piszkos frazeológia szerint mely őket jobb- vagy baloldaliakká kötelezi” — aszerint, hogy melytől reméli a maga boldogulását, zsákmányát, mondom hozzá én.

Demokrácia? Ez a hazug népképviselet egy az állatvilágban teljesen lehetetlen, perverz helyzetet hozott létre. A vágómarhát a mészárosok letaglózzák: szegény marhák nem tehetnek róla. De van-e olyan örült képzelet, mely elképzelje, hogy a szarvasmarhák zászlós felvonulásban, éljent rikoltozva Kossuth-nótát énekelve válasszák meg azokat a mészárosokat, aki letaglózza őket? — megint Szabó Dezső!

Névtelen írta...

Tetszenek a Szabó Dezső-idézetek, ideje utánaolvasnom.

Névtelen írta...

Egy Jobbik diktatúra nekem kicsit se hiányzik, és ezzel nagyjából az ország lakosságának 95%-a így van.

Névtelen írta...

A népet nem lehet leváltani.

Névtelen írta...

Demokrácia? Ez a hazug népképviselet egy az állatvilágban teljesen lehetetlen, perverz helyzetet hozott létre. A vágómarhát a mészárosok letaglózzák: szegény marhák nem tehetnek róla. De van-e olyan örült képzelet, mely elképzelje, hogy a szarvasmarhák zászlós felvonulásban, éljent rikoltozva Kossuth-nótát énekelve válasszák meg azokat a mészárosokat, aki letaglózza őket? — megint Szabó Dezső! Mi mindent megírt ez az ember! Mi változott azóta? Talán a hülyeség lett nagyobb, a fal lett simább, melyről lepereg az intés, mint a borsó!

Névtelen írta...

A valóságban a mostani democsokratikus társ-pol-gazd helyzet az, ami az ország lakossága 95 százalékának nem hiányzik.
Aki Jobbik-diktatúrát emleget, az nem lát tovább a Magyar Nemzet vezércikkeinél, ahol a saját szájízük szerint adják elő a perspektívákat és a lehetséges alternatívákat, és a fidesznyikek és egyéb hasonló liberálisok persze nem szívesen gondolnak rá, hogy részletesen, tételesen és konkrétan mikből állnak majd a talán nem is sokára elkerülhetetlenül bekövetkező változtatások. Pedig szembesülni fognak vele, akár tetszik, akár nem.

Névtelen írta...

Bármennyire is tetszene, a népet nem lehet leváltani.

Névtelen írta...

Ja, a zorbánfasiszta fidesznyik liberálisok, nagyon jó! Fel kellene tenni a náczivadászra.

Névtelen írta...

1945 után Európa romokban hevert, még az elvileg győztes Nagy-Britannia is. Németországot, Ausztriát, Olaszországot, Nagy-Britanniát, stb. nem diktatúrákkal építették újjá. Kelet-Európát igen. Meg lehet nézni, melyik hogy sikerült. Akár tetszik, akár nem.

Maci írta...

Hallottam egyszer egy frappáns definíciót a demokráciáról.
"Mit jelent a demokrácia? Hogy jogod van éhen halni."

Névtelen írta...

Összefoglalva: ha egy vagy más, így vagy amúgy talál lenni, hát majd meglátjátok azt az egyet, hogy! (Jókai: A nagyenyedi két fűzfa)

Névtelen írta...

Az nem a demokrácia definíciója, hanem a kapitalizmusé.

Névtelen írta...

Pontosabban úgy hangzik, hogy a kapitalizmusban a koldusnak és a bankárnak is joga van a híd alatt aludni, csak a bankár nem él ezzel a jogával, szerzője pedig Anatole France, a híres kommunista író.

Névtelen írta...

De vajon miért nem él vele?

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló