EU kritika? Betiltva


A nagy szabadságharcolás és a Nem leszünk gyarmat típusú álszent narancsos színjáték előadása közepette, azért egy-egy pillanatra akaratlanul is lehull az egyre kopottabb álarc és felsejlik mögötte a fideszes kormányzat igazi arca. Így történt ez most is, amikor a parlament elkezdte tárgyalni új B
üntető törvénykönyv (Btk.) tervezetét. Az új szabályozás ismertetőjét hallgatva a gyanútlan szemlélődő már-már kezdi azt hinni, hogy a dolgok legalább e tekintetben jó felé indulnak, hogy az új kódex a korábbival ellentétben végre nem a bűnt, hanem az azt elszenvedők jogait helyezi előtérbe, de aztán a törvény olvasgatása során ráakad az új Btk. 336. paragrafusára…


A nagy szabadságharcolás és a Nem leszünk gyarmat típusú álszent narancsos színjáték előadása közepette, azért egy-egy pillanatra akaratlanul is lehull az egyre kopottabb álarc és felsejlik mögötte a fideszes kormányzat igazi arca. Így történt ez most is, amikor a parlament elkezdte tárgyalni új Büntető törvénykönyv (Btk.) tervezetét. Répássy Róbert, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért felelős államtitkára az előterjesztés általános vitáját megnyitó expozéjában úgy fogalmazott, hogy reményei szerint „az új kódex alkalmas lesz arra, hogy megfeleljen az új kihívásoknak, és meghatározó ideig, a jogalkalmazók által elfogadottan, valamint a kitűzött célnak megfelelően, felhasználóbarát módon szolgálja majd a büntető igazságszolgáltatást”. Az államtitkár aztán hosszasan sorolta a törvény előnyeit, a büntethetőségi korhatár 12 évre csökkentésétől, a kábítószerrel kapcsolatos büntetési tételek növelésén át egészen a falfirkálás törvényi tényállássá való minősítéséig.

Az új szabályozás ismertetőjét hallgatva a gyanútlan szemlélődő már-már kezdi azt hinni, hogy a dolgok legalább e tekintetben jó felé indulnak, hogy az új kódex a korábbival ellentétben végre nem a bűnt, hanem az azt elszenvedők jogait helyezi előtérbe, de aztán a törvény olvasgatása során ráakad az új Btk. 336. paragrafusára:
„Aki nagy nyilvánosság előtt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon az Alaptörvény jogszabály, Magyarország nemzetközi kötelezettsége, vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogi aktus ellen, vagy az ezek alapján működő bírósági vagy hatósági rendelkezés ellen, általános engedetlenségre uszít, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Remek. Igazi narancsos húzás. A törvény parlamenti ismertetője kapcsán ugyanis Répássy államtitkár úr ezt a paragrafust valahogy elfelejtette megemlíteni, valahogy nem érezte fontosnak erre is felhívni a figyelmet. Pedig a fenti szabályozás több mint fontos, mondhatnánk lényegbevágó, hisz ha az a végső szövegben is bennmarad, akkor Magyarországon lényegében megtiltható és börtönnel szankcionálható minden olyan megmozdulás, minden olyan szélesebb körben hozzáférhető vélemény, ami az Európai Unió által ránk erőszakolt törvényeket kritizálni meri, ami a számunkra hátrányos diktátumok ellen emeli fel a szavát.

A paragrafus szövegét többször átolvasva nem kell nagy jogi szakértőnek lennünk ahhoz, hogy észrevegyük, ez egy tipikus gumitörvény, amit szándékosan többféle módon lehet majd értelmezni, mindig úgy, ahogy azt a hatalom érdeke éppen megkívánja. Így aztán erre hivatkozva ezentúl betiltható lesz minden EU ellenes demonstráció, minden olyan szélesebb körben is megismerhető szónoklat, írás, nyilatkozat, ami az Európai Unióból való kilépést szorgalmazza.

És ami talán a legfontosabb.

2014. május 1-én lejár a magyar termőföld külföldiek által történő megvásárlására vonatkozó moratórium. Ezt követően, ha valaki kiáll a magyar föld védelmében, ha valaki tiltakozni mer a magyar föld eladása ellen, az bűncselekményt követ el, azt minden további nélkül börtönbe zárhatják.

Ez lesz a szép új világ.

Anno a Szovjetuniót nem volt szabad bírálni, most az EU-t.

Anno mi voltunk a legvidámabb barakk, most pedig mi vagyunk a legszánalmasabb gyarmat.

12 kommentek:

Névtelen írta...

hááááááááááááááááááááááááát igen

kistutyi írta...

A "szesztilalom" betiltása idején hány év börtönt kapott az aki a Szu.-t birálni merte? Ha jól emlékszem még kabaré is készült ebből! "Piál a Föld"!címen.De most a Fidesz megmutatja!

borissza írta...

Magyarország Alaptörvénye
IX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

...ennyi

Névtelen írta...

„Aki el akarja nyomni a kritikát: annak vagy becstelen szándékai vannak, vagy érzi a maga szellemi silányságát.” Szabó Dezső A nemzeti egység fogalma, határai, feltételei.

edith írta...

Mit is várhatnánk azután, hogy az alaptörvényben a rekvirálásra egyértelmű lehetőség van, mint az 50-es években, bármikor indoklás nélkül vihet bármit ami a tulajdonod. (XXXI. cikk (6))Ezt látta már valaki, szólt érte valaki?

Maci írta...

Már látom a sci-fibe illő jövőt! 2013 - Törvényben fektetik le, hogy a lakosság mely témákról beszélhet, ill. melyekről nem. 2015 - Az összes létező dologról kizárólag csak a törvény által lefektetett, hivatalos álláspont szerint lehet nyilatkozni. A törvényt megszegők a büntetőjog hatálya alá esnek. 2020 - A hatalom úgy érzi, hogy a véleménykorlátozás nem elég, az sem mindegy, hogy az állampolgárok mit gondolnak magukban. A teljes kontroll miatt szükségessé válik egy speciális chip kifejlesztése. 2021 - A parlament 2/3-os többséggel megszavazza Prof. Dr. Salamon Slomo kutatásaira a pénzt, így lehetővé válik egy újfajta "gondolat-ellenőrző chip" tömeggyártása az újonnan felállított Alföldi Chip-gyárban. 2022 - Prof.Dr.Salamon Slomo-t Kossuth díjjal jutalmazzák, chipjének szabadalmát megveszi az USA. 2023 - Az új törvény elrendeli a gondolat-ellenőrző chip kötelező beültetését minden állampolgár agyába. Az állampolgároknak félévente kell felülvizsgálatra jelentkezniük. Ekkor a chip adatait számítógépre mentik és a TEK-ből, valamint a NAV-ból összevont Agykontroll Felügyeleti Hivatal munkatársai ellenőrzik annak tartalmát, hogy a személy gondolatai megfelelnek-e a törvényben leírtaknak. 2025 - A kormány bevezeti a chip-adót. 2027 - Új bűnözési forma. A színen feltűnik a chip-eltávolító maffia. Ez egy kemény alvilági figurákból, és műhiba miatt orvosi diplomájuktól megfosztott, hivatásuk gyakorlásától eltiltottakból álló bűnszövetkezet, mely az illegális chip-eltávolító műtétekre specializálódott. Szükségessé válik a törvény szigorítása, ezért a chip-eltávolító maffia tagjait, valamint a delikvenseket akár 40 év kényszermunkára is ítélhetik, melyet a Titán holdon nemrég felépített metán-erőműben kell eltölteniük. 2028. Egyre több és több ember veszti életét az illegális műtétek következtében. 2029 - Egyre több ellenzője van az agykontroll chipnek, már egyes kormánytagok is nemtetszésüknek adnak hangot. A társadalmi nyomás következtében a kormány visszavonja a törvényt és engedélyezi, hogy aki akarja, legálisan kioperáltathassa agyából a kontroll-chippet. Azonban a társadalombiztosítás az ilyesfajta műtéteket nem támogatja, ezért 2029 második felében országszerte demonstrációk és flash-mob tüntetések szerveződnek. A lakosság tiltakozik a chip-eltávolítás horribilis ára ellen, arra hivatkozva, hogy a kormány diszkriminálja az állampolgárokat, mivel erre az operációra kizárólag a tehetőseknek futja. Ennek hatására a kormány alanyi joggá teszi a chip-eltávolítást. 2030 - Hatalmas, pályát tévesztett kisbolygó közeledik a Föld felé. 2031 - Puff. The End.

Sztanó írta...

És nem csak az EU-t nem bírálhatjuk , hanem a revíziós követeléseknek sem adhat hangot senki ezután ! Mivelhogy a fenti törvényben az is szerepel , hogy "Magyarország nemzetközi kötelezettsége, vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogi aktus ellen" . Tehát nem követelhetjük Nagy -Magyarország visszaállítását , sőt , nem beszélhetünk ezentúl nyilvánosan az IMF hitelek visszafizetésének leállításáról sem !
Nekem ebből már NAGYON-NAGYON elegem van !

Karina írta...

Mi lesz most a "békementben" résztvevőkkel?Transzparensükre mi is volt kiirva? "Nem leszünk gyarmat"! Ezek mind a 2/3-ot támogatói voltak. Milyen gyarmatosítóra gondoltak? Ha a fenyegető törvény rájuk is érvényes, a törvény kitalálói is mehetnek a sittre.Maci!Mit gondolsz, hol lesznek ezek a "törvényalkotók" 2020-ra?

halaszjozsef írta...

Megfogant a „Lex Halász” - élre állok
http://youtu.be/XFNBxI4qdMQ

Az új Btk. tervezett 336. szakasza:
„Aki nagy nyilvánosság előtt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon az Alaptörvény jogszabály, Magyarország nemzetközi kötelezettsége, vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogi aktus ellen, vagy az ezek alapján működő bírósági vagy hatósági rendelkezés ellen, általános engedetlenségre uszít, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Azt hiszem, senkinek sincs kétsége afelől, hogy az EU, az IMF és a NATO tagságunk fenntartását, vagy megszüntetését célzó népszavazás-kezdeményezéseim jelentették az utolsó cseppet a pohárban, különösen azért, mert a jog és a kötelezettség kettős egységét jogilag támadhatatlanul kifejtettem a jelenlegi jogszabályok értelmezésével. (http://nepszavazaseuimfnato.webnode.hu/)

„Ha már szembeszállunk a demokráciával, akkor tiltsuk be a „legveszélyesebb szélsőséget” jelentő Szent Korona Értékrend minden részének terjedését” – gondolhatták a helytartók, hátha ezzel megfékezhetik a megfékezhetetlent: Magyarország és Európa minden államának szabaddá válását. Így aztán a következetesen használt – és bizonyított – „Alaptörvénynek nevezett liberális diktátum” kifejezés is bűncselekmény, éppúgy, mint az EU előre jelzett további integrációs törekvésének felfedése, ami a tagállamok szabadságát még formailag is megszűntetni akarja, vagy akár – de elsősorban – annak a kezdeményezése, hogy az összevonásra épülő EU alakuljon át összehangoló Európai Konföderációvá (http://referendumeunoekyes.webnode.hu/ és http://eu-no-ek-yes.com/).

Köszönetet mondok Gaudi Nagy Tamásnak és Balczó Zoltánnak azért, hogy kezdeményezésemre hivatkoztak a Parlamentben, ezzel elősegítve a „Lex Halász” létrejöttét.
Ki kell azonban hangsúlyoznom, hogy rám nem vonatkozik az a mentesség, amely őket védi, így az én kockázatom – amit természetesen vállalok – lényegesen nagyobb, mint az övék.

Ugyancsak köszönet illeti azokat, akik már az EU-t előkészítő népszavazás előtt velem együtt járták az országot a helytartók hazug mézesmadzag-ígéretének ellensúlyozásaként, ezzel igyekezve elkerülni a most bekövetkezett tragédiát.

És végül köszönöm azoknak, akik a 2006-os forradalomban megvilágosodtak és száz napig éltették a szabadság reményét a magyarságban, 80 ezer ember közfelkiáltásával elfogadva a „Kossuth tér” – közreműködésemmel megfogalmazott – három pontját.

Folytatom

halaszjozsef írta...

Folytatás
Végül pedig egyértelművé kell tennem, hogy a „Lex Halász” azért jött létre, mert a tervezett 336. szakasz büntetni rendeli annak a részletesen kidolgozott rendszernek a bevezetését, amely egyedüliként képes a paradigmaváltással civilizáció-formát is váltani.
Ez a szakasz azoknak a „nemzeti gondolkodóknak” a leleplezését akarja meggátolni, akik gyűlöletkeltéssel, vagy múltba révedő impotenciával akarják elvenni a magyarság önmaga és az emberiség jövőjét meghatározó önvédelmi erejét.
És büntetni akarja azt a bizonyítékokkal alátámasztott vita-lehetőséget is, amely a nyugati civilizáció képviselőivel – előrevivő vitaként - kialakulni látszik, és alkalmas annak a tudatszintnek a kialakítására, amely visszaadja a magyarság bátorságát.
Erre meghatározó példa a Bogár Lászlóval folytatott két nyilvános beszélgetésem , valamint a tegnapi „Hatos csatornán” közvetített műsor, ahol dr. Kőrősi Mária és Lóránt Károly érveivel kellett ütköznöm .

Azon leszek, hogy – addig is, amíg a diktatúrával együtt - hatályban marad, ne adjak lehetőséget a névadón érvényesíteni ezt a szakaszt. Nem azért, mert nem vállalom a felelősséget – hiszen eddig sem volt „sétagalopp” küldetésem teljesítése -, hanem azért, mert a Szent Korona Értékrend ismertetését el tudom végezni úgy, hogy a diktatúráról nem beszélek, nem írok,

csak kommentár nélkül közlöm az eseményeket,
csak elmondom, hogy mit jelent az értékek teremtése, felhasználása és védelme,
csak elmondom, hogy mit jelent a közszabadság,
csak elmondom, hogy mit jelent a föld és az ember szerves egysége,
csak elmondom, hogy mit jelent a hatalomgyakorlás és törvénykezés alulról épülése.

Talán lassan, de – saját bőrén tapasztalva a diktatúra hatását – előbb-utóbb minden János megérti, amit így Jancsinak mondok.

Folyamatosan készítem a Települési Törvények előkészítő anyagait. Árpád-napra az összes településével el akarok készülni, mert ezen keresztül tudjuk visszaszerezni szabadságunkat.

Nagyon fontos: sokan fogják mondani, hogy kitört az egóm. Tévednek. Végre fel kellett ismernem, hogy

élre kell állnom, addig egyedül, amíg mellém nem áll a gyula.

Találkozunk Pusztaszeren Árpád-napon mindazokkal, akik érzik, hogy miért kellett vállalnom az élre állást, és ők maguk is teljesíteni akarják küldetésüket.

Kelt Szegeden, 2012. Ígéret havának 18. napján.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája
Drhalaszjozsef45@gmail.com

Névtelen írta...

A tabu elpusztíthatlan

Az értelmező szótár szerint a tabu:
1. Valamely hely(zet),tárgy, személy megnevezésére, valamely szó kimondására vonatkozó szigorú(babonás) vallási tilalom.
2. Valamely ez nem szabad hozzányúlni, szent és sérthetetlen dolog.
3. Amiről nem szabad beszélni, amit nem szabad említeni.
A magyar népszokásban úgy szól a tabu: „Halottról jót, vagy semmit”. Ha jobban végig gondoltuk volna, akkor hamarabb rájövünk (ami mára világossá vált), hogy amitől annyira féltünk, amiről szólni se mertünk, a baráti megszálló tankok küldője halott!
Nem úgy a tabu. Mert a „gazda” kimúlt, kivonult, de jött helyette a tulajdonos, hogy Ő légyen a tabugazda. Mi következik ebből? Megint hívjuk segítségül a szótárt!
Eszerint a tulajdon:
1. Az anyagi vagy szellemi érték, amellyel valaki sajátjaként, szabadon rendelkezik.
2. Az ilyen értékek jogilag védett birtoklása.
Tehát a tulajdonostól a sajtó esetében sem várhatjuk el, hogy rosszat mondjon magáról (akkor sem, sőt ellenkezőleg, ha ez a rossz igaz is). Ebből egyenesen következik: Ő lesz az, aki meghatározza, amiről nem szabad beszélni, amit nem szabad említeni! Magyarul: Ő határozza meg a tabut, ami láss csodát, ugyanaz, ami régen volt. Érdekből és hozzá nem értésből fakadó, számunkra csak hátrányos el-és megnyomorító tevékenység esik az el- és kimondhatatlan, megírhatatlan tabu alá! Jól kifőzték ezt, nem hiába, jó szakácsra bízták! Megjelent a Magyar Fórumban, 1996 is

Névtelen írta...

Hát lassan kezdem érteni miért kellet a TEK.
A Fidesz megteremti annak lehetőségét, hogy Magyarországon is legyen terrorizmus! :-( Hozzáteszem nagyon sajnálom!

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló