Csillagösvényen - Hazatérés [videó]


4 kommentek:

tempevölgyi írta...

A Szent István szobor leleplezése
/függelék/Szent István király felrúgta, sárba taposta hatalmának erkölcsi alapját: a vérszerződés illetékes pontjait is. Az uralom alapja a vérszerződés első szakasza szerint:
-„ameddig életünk tart, sőt utódaink életének fogytáig mindig Álmos vezér ivadéka lesz a vezérünk.”
Második szakasz:
-„ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban”
/márpedig az országot közösen szerezték!/
Harmadik szakasz:
-„azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, soha a vezér tanácsából ki
ne, maradjanak”
/ nem maradtak ki, legyilkolták őket!/
Negyedik szakasz:
-„ha valaki az utódok közül, a vezér személyéhez hűtlen lenne, és viszályt keltene, a vezér és rokonai között,
annak úgy hulljon vére, ahogy a miénk hullott, amikor Álmossal vérszerződést kötöttünk”
Ötödik szakasz:
-„ha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa”
Nem ők voltak /lettek/ a vezérhez hűtlenek, hanem az, ő hozzájuk! A szerződést szegő is a magát királlyá tevő fejedelem! Aki nem tartott a pogány Istenektől, és nem fogott rajta a pogány átok! Mint tudjuk, István Álmos ivadéka helyett / az apja, Géza által meggyilkoltatott testvérbáty, Mihály fiai helyett / a nápolyi
Orseoló Pétert nevezi ki utódjául, s koronáztatja királlyá a bajor Gizella által.

tempevölgyi írta...

A Szent István szobor leleplezése!

Augusztus 20-án Szent István emlékétől hangos az ország. A király emléke szoborrá merevedett. A méltatás elsődleges oka: (egyetlen szempontja) megmaradásunk záloga a szentté avatott király által felvett kereszténység és a létrehozott államszervezet.
Tényleg megmaradtunk (ez idáig). Szent István király óriási egyéniség. Nem hiszem, hogy van még az emberi történelemben olyan uralkodó, aki annyira meghatározta népe további sorsát, mint Ő.
A méltatók mindig csak arról beszélnek, mit tett a nagy király. A hogyanról, valahogy elfelejtkezünk. Pedig az ördög a részletekben van, és ennek következménye a magyar történelem. Muhi, Mohács, Trianon, minden állomás, esemény csírája, oka a szentistváni mű!
Mit tett Szent István? – felvetette népével a kereszténységet. Hogyan? Az ellenálló törzsfők és a pogánylázadások leverése útján. Amikor Szent Istvánról beszélünk, elfelejtkezünk a puszták népéről, pedig összetartoznak. Illyés Gyula így ír erről (Puszták népe 61., 62.,64. oldal, Móra kiadó):

tempevölgyi írta...

Szt. Ist. 2.rész
„A betelepülő törzsek már számuknál fogva sem szállták meg az ország egész területét, egymás között, hatalmas sávokat hagytak…
Ezeket a területeket, az ország területének kb. felét, István egyszerre királyi, azaz saját birtokának jelentette ki…Koppányék az ősi vallással először is az ősi szabadságot akarták megvédeni…Leverték őket, az életben maradottakat…rabszolgákká bélyegezték…A még szabad földeket egy-két idegen vitéz birtokának nyilvánították.
(Azok a páncélos német lovagok birtokai lettek, akik a hittérítést karddal végezték, és akik úgy tekintették a magyar jobbágyaikat, mint az amerikai telepesek, néger rabszolgáikat!)
A rabszolgák, nevük után ítélve mind magyarok!...Míg a föld magántulajdonosai kezdetben, s később is szinte kivétel nélkül idegenek voltak, főleg németek… Az ország ügyeinek vezetéséhez jogot a földtulajdon adott… A fennmaradt számtalan perirat szerint sehol a rabszolgákat úgy ki nem uzsorázták, mint a király által juttatott apátsági területeken. A XII. és XIII. század csak a kolostorok elleni jajongástól zajlik… Van korszak, amikor Ausztriában a robot évi tizenkét nap, nálunk ugyanakkor heti három nap!”
Innen érthető az egyházi hála: valóban nekik „szent”, aki nekik ennyit adott. Ezt tette népével a Szent király!
A magyar törzs és nemzetségfők megsemmisítésével, és a német lovagok, olasz és német papok „ország vezetésbe” emelésével megteremtette a máig jellemző idegen eredetű, érzelmű és érdekű uralkodó osztályt és ország vezetés alapját.
Itt keresendő történelmünk minden kínjának, szenvedésünknek, balsorsunknak minden gyökere! Született egy ország, melynek uralkodó osztálya (idegen lévén) mindig a nép ellen, és saját önzése szerint élt! Akik soha nem átallottak idegen hatalomra támaszkodni, azt kiszolgálni saját uralmi helyzetük fenntartása érdekében.
A ma Szent István éltetők megint a németekhez kívánják az országot csatlakoztatni. Mert jóakarónk, nekünk a német! Ma – holnap „boldog emlékezetű” lesz a Habsburg – ház. Az amnéziában szenved, vagy nagyon is jól tudja a régi receptet, amely szerint a „német lovagok” segítségével a mi zsírunkon süti a maga pecsenyéjét.
• Ha valamit fel tudunk hozni a király mentségére, az a ősi szittya-magyar kevélység, amellyel mind első akar lenni, az egyenlők között. Így akadály volt az akkor kötelező korparancsnak, a központi hatalom megteremtésének, és alkalmatlan a feudalizmus hűbéres alanyának.
• A magyarságon élősködő idegenek (franciák, osztrákok, németek, olaszok, lengyelek, stb.) a viharos évszázadokban lehulltak a nemzet testéről, mint a sózott piócák. Egy faj maradt rajta: a zsidó.
Ezen alapszik az európai keresztény érték rend amely egy angolna hajlékonyságával, ill. nyálkásságával csúszott át a jobbágy kizsákmányoláson alapuló feudalizmusból a kezdetben munkás kizsákmányoláson alapuló kapitalizmusba. Majd annak fejlődésével szorosan lépést tartva a világ kizsákmányoláson alapuló zsidó kapitalizmusba. (Uzsoracivilizáció.)

Sokszor emlegetjük, hogy Amerikának nincs (állami) pénze. A "szövetségi pénz" (FED) magántulajdonban, zsidó tulajdonban van. A Római Katolikus Egyház pénze szintén magánpénz. A Pápa magánvagyona (!), amelyről senkinek sem tartozik számadással.
A vatikáni bankok a legsötétebb maffiabankok. Ezek finaszírozzák az egyház világ méretű politikai machinációit. Ezt a tendenciát erősíti, hogy az Egyház történetében először egy jezsuita lett a pápa. A jezsuita rend tevékenysége csupán s zsidó világ összeesküvéssel hasonlítható össze.

tempevölgyi írta...

Regisztrálás

Széchenyi aranyköpése: „Az önkény, mint a tapasztalás bizonyítja, rendszerint karöltve jár az ostobasággal!”
Megölték érte, igazsága meg Ferenc Jóskát, Sztálint, proletár diktátorokat! A jelen, jövő diktátorait is megfogja

„Aki el akarja nyomni a kritikát: annak vagy becstelen szándékai vannak, vagy érzi a maga szellemi silányságát.” Szabó Dezső: A nemzeti egység fogalma, határai, feltételei.

Ennyit tudni kéne majomkáim, meg nagykorúnak tekinteni az olvasót! Orosz mese: a TASSZ jelenti, vége: aki nem hiszi, annak utána járunk! No ezért, előre tudni kívánjuk ki vagy! Továbbá szerkesztő bácsi egyáltalán nem tekint nagykorúnak! Csak kis hülye lehetsz, ha őt olvasod!
Hosszúságkorlát minek?

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló