Méltóan az elődökhöz


Azt azért nem merném leírni, hogy akkor ez most már tényleg a legalja, mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján már tudjuk, hogy a honi balliberáltak esetében mindig van lejjebb, de azért az talán nyugodtan kijelenthető, hogy Mesterházy Attila legújabb olaszországi megnyilatkozását egy jó ideig biztosan nehéz lesz überelni. Az ugyanis hazaárulásból, aljasságból és mocskosságból olyan szintre jutott, ami csak a nagy elődök, Rákosi Mátyás, vagy Kádár János léptékével mérhető.


 „Tízmillió fasisztával kellene itt szocializmust építeni” – siránkozott anno Rákosi elvtárs pajtás és most már tudjuk, hogy hasonló gondokkal küzd Mesterházy elvtárs is, aki az olasz l’Unitá baloldali lap, Az EU állítsa meg a fasiszta sodródást című riportcikkében fejtette ki meglátásait a honi állapotokról: „Az Orbán-kormány minden eddigi intézkedését az önkényuralom logikája sugallta, amely nem a jövőbe tekint, hanem a sötét, gyászos múltból meríti táptalaját minden téren szabadsággyilkoló politikával: a polgárjogoktól a szociális jogokig. A Nobel-békedíjjal kitüntetett Európa nem nézheti passzívan Magyarország fasisztává válását, ami példa lehet a Kelet-Európában és máshol is az egyre inkább gyökeret eresztő populista és Európa-ellenes pártok számára.” 

Szép, magvas gondolatok. Nem kétséges, hogy igazi mélységből táplálkoznak. Ugyanúgy, mint ahogy a lap a Mesterházy-riport leközlését megelőző napon megjelent Magyarországot gyalázó felvezetőírása, melyben a szerző többek között azt javasolta, hogy „jó lenne, ha az Európai Unió a választási regisztráció miatt felfüggesztené Magyarország tagságát”. 

Az újság gondolatmente azonnal megtetszett Attilának - akit a riporter nem mellesleg olyan szabadságharcosként mutat be, aki már „börtönben is volt az Orbán-rezsimmel való szembenállása miatt” - és innentől már nem volt kérdés számára, hogy az interjú folyamán a másik nagyság, Kádár elvtárs szellemiségét is meg kell hogy idézze, így is bizonyítva a fennálló eszmei folytonosságot: „Az Európai Unió nem csukhatja be a szemét, és nem maradhat csendben a törvényesség újabb rombolásával szemben, melyet Orbán léptetett életbe. Az előzetes regisztrációval ugyanis megvalósul az intézményes diktatúra.” 

Igazi magyar baloldali megoldás. Régi, jól bevált recept.

Ha egyedül itthon nem tudtok győzni, akkor majd a külföldi elvtársaktól kértek segítséget. ’56-ban a szovjeteket hívtátok be, most meg az Európai Unióval jönnétek. Semmi nem változott. A módszer, a gondolkodásmód, az aljasság a véretekben van.

Nem hiszem, hogy van még egy ország, akinek a politikusai úgy beszélnek a hazájukról, mint a mi kommunistáink.

Mi ezekből is a legalját kaptuk.

8 kommentek:

Névtelen írta...

A Btk. így határozza meg a hazaárulás bűncselekményét:

144.§. (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét, vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
c) háború idején
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény jogi tárgya Magyarország alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend fogalmán értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.

Minősítő körülmények

Súlyos hátrányt okozva - itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni.

Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával - ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása.
Háború idején - rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot.
Külföldi fegyveres erő - külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb.

lényeglátó írta...

Rákosi Mátyás azt üzente!

Újra aktuális! Megfontolandó!
1943. (a hadifoglyokhoz)
Nincs új a Nap alatt!


Az örvény szélére került az ország, és sok idő a menekvésre már nincs. A kivezető út csak egy: azonnal és gyökeresen szakítani azzal a rendszerrel, mely ide vitte az országot, azonnal, és kíméletlenül eltávolítani azokat a vezetőket, akik ezért felelősek. Csak azok a férfiak moshatják le ezt a gyalázatot, amelyet a Horthy-rendszer (Horn-Gyurcsány) ránk kent, akik bátran és megalkuvás nélkül kilépnek nemzetünk megmentése mellett. Ők a magyarság jövőjének és becsületének megmentői.
Felrázzák a magyar közvéleményt, hogy ráirányítsák a figyelmet a küszöbön álló veszedelemre, mint az otthoniaknak. Otthon még mindig a csendőr, a rendőr, a cenzúra garázdálkodik.
Túlnyomó többségük felismerte, hogy az ország a szakadék felé rohan. Felismerték, hogy a nemzetet egy Moháccsal súlyosbított Trianon várja. Ez a felismerés kötelez. Arra kötelezi minden hazáját szerető magyart, hogy felemelje figyelmeztető, ébresztő, és tettre, harcra serkentő szavát. Állást kell foglalnia vagy amellett, hogy támogatja tovább is azt a népellenes, országvesztő rendszert, amelynek ő maga is áldozata, vagy állast kell foglalnia azért, hogy felrázza testvéreit, és segítse megtalálni, kiharcolni nekik azt a kivezető utat, melyet saját, keserves szenvedései árán felismert. Azt a kivezető utat, melyen át hazáját még Meg lehet menteni. Az igaz magyar ember számára a választás nem kétséges.
Egy emberöltőn belül már másodszor viszik a németek oldalán vereségbe az országot (az oroszok oldalán pedig kétszer vitték anyagi csődbe, adós rabszolgaságba). No gondolom ezt se teszi ki az ablakba!

Névtelen írta...

>„Tízmillió fasisztával kellene itt szocializmust építeni” >– siránkozott anno Rákosi elvtárs pajtás

Nono, ez a jelen visszavetítése a múltba. Kilencmilliót mondott, ebben az időben ugyanis ennyi volt az ország lakossága. Mindez persze nem érinti a mondanivalót - amivel teljesen egyetértek - csak arra akartam ezzel rámutatni, mennyire meghatározza a jelen a múltról való gondolkodásunkat. Kapásból tízmilliót mondunk Magyarország lakosságára, mert világéletünkben így hallottuk, és eszünkbe sem jut, hogy 60-egynéhány éve 9 millió volt ez az adat.

Névtelen írta...

Nos az ilyen nettó hazugságokért tényleg börtönbe kéne dugni Atuskát. Akkor majd tényleg siránkozhat, hogy diktatúra van. Az EU meg függessze csak föl a tagságunkat, sőt, zárjanak ki minket, azzal tennék a legnagyobb jót mindannyiunkkal.

Maci írta...

Igazából nem is tudom mit vártunk volna tőle? Engem nem lep meg a dolog. Mit adhatna mást ez a Mesterházy, mint ami a lényege? A paraziták nem szeretik a gazdatestet, csak használják.
Jönnek ezzel a sajtószabadsággal is, mondván, hogy most terror és diktatúra van. Miért? Talán Gyurcsány vagy Bajnai alatt mindent meg lehetett írni az újságokban? Vagy mindenről beszélni lehetett a médiában?
Különben tudok egy nevetséges akciójukról is, az MSZP szimpatizánsok központi egyen-leveleket küldözgettek Barossonak, azzal a szöveggel, hogy mentse meg a magyar demokráciát. Képzelem, milyen jót röhöghettek rajta Brüsszelben.

kistutyi írta...

Na, na, volt már kitől tanulnia Mesterházinak. Ha jól emlékszem a "drága árpibátyus " is hasonlóképpen nyilatkozott külföldön.( Olaszország, Hollandia? már nem emlékszem pontosan hol sírta ki a bánatát,- hogy magyar honban micsoda egy antiszemita, népség lakozik -a "legjobb, legaranyosabb" elnökünk!!! legalább is a két nagy liberális párt tömörülés szerint ő volt idáig a leglojálisabb emberünk. Vagy a másik "tökéletes magyart gyalázó" Vásárhelyi Mária, akinek egyszer azt mondta egy újságiró, hogy olyan vastag bőr van a képén mint a csizmatalp, erre föl őnagysága elszaladt egy holland újsághoz és gyorsan "lenyilatkozta": az ő bőréből lámpaernyőt akarnak készíteni az itteni "antiszemita" magyarok.Egyszóval ezeknek nem lehet hinni, még akkor is hazudoznak amikor kérdeznek. Ingyenélő népség, akik rajtunk élősködnek.Elolvasom a róluk szóló irásokat, de a véleményem mindig ugyanaz.Legyen szó hazai vagy EU-s nyilatkozókról!

ProliProfil írta...

Ez, amit a cikk leír, mind igaz.
A komcsik minden aljasságra képesek.
De, ebből nehogy azt a következtetést tessék levonni, hogy az általuk most éppen kritizált fityesz nem ugyanezt csinálja, pl. a Jobbikkal.
Ez a mesterházy akció csupán a saját (jelenleg kisebb) csontjáért síró eb vonyítása. Tiszta haszon, ha közben Magyarország, a nemzet nimbusza (hol van az már ?) újabb törést szenvedhet. Az igazi cél, a kétpólusú választási rendszer megtartartása, és ebbe beletartozik ez az akció is.

lényeglátó írta...

Nem számít? - alapvető kérdések a szocialista párt szavazói számára
2002 választási szórólap terv, leszavazva,választás elbukva
— Az, hogy megbuktak 1919-ben, 1956-ban, 1989-ben?
— A megszállók, és csalások segítségével jutottak hatalomra 1948-ban?
— Félmillió embert hurcoltak meg törvénytelen eljárással, tízezreket veréssel, börtönnel?
— Hogy a moszkvai helytartók köztörvényes bűnözők voltak szerte a világon!
— Hogy idegen tankokat hívtak be saját népük ellen?
— Repülőgépről géppuskázták, sortüzekkel irtották a hatalmuk ellen tüntetőket, hatvan helyen az országban!
— A világ minden táján megbukott az eszme a gyakorlatban?
— A gazdagok vagyonát elszedők, magukévá tették az „állami, népi vagyont”!
— A kizsákmányolók elűzői maguk lettek kizsákmányolóvá?
— A nácizók magukon viselik a nácizmus ismérvét? — milliárdosok hirdetnek szocialisztikus jólétet kapitalizmusban!
— Minden, amit hirdettek, tettek, és tesznek, hazugság.
— Ostobaságuk, gazemberségük, révén lejárattak egy jobb sorsra érdemes eszmét?
— A szegény tömegeket ugyanúgy becsapták, mint mindig a történelemben?
— A volt internacionalisták nemzeti szocialisták a szó hitleri értelmében?

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló