Ülj törvényt, Werbőczi


Néha kell egy vers, egy gondolat. Egy halvány fény, mely utat mutat, mely felvidít, vagy éppen elgondolkodtat a rohanó hétköznapok és a mindennapok hülyeségei közepette. Néha kell egy vers, melynek egy-egy sora a fejünkben marad, amit aztán utána akár napokig hurcol magával az ember. Néha kell egy vers, hogy rádöbbenjünk arra, hogy ugyan múlik az idő, de az igazi nagy kérdések nem igazán változnak, hogy vannak örökérvényű gondolatok, amelyek ugyanúgy igazak voltak tíz, húsz, ötven, száz évvel ezelőtt, mint ahogy igazak mai is. És néha kell egy vers, ami néhány sorban mindent elmond a világról.


Ma Ady Endre 1914-ben íródott gondolata: Ülj törvényt, Werbőczi


Szende Pálnak küldöm


Még magasról nézvést
Megvolna az ország,
Werbőczi-utódok
Foldozzák, toldozzák.
A Föld nem tud futni,
Csak a Földnek népe
S ezer Kinizsi sem
Térülhet elébe.

Nagy az idegen Föld,
Sokasul az útja,
Tegnap csatatér volt
S ma puszta a Puszta:
Éhes magyaroknak
Nem futja a kedvük,
Míg az igazukat
Tán kiverekedjük.

Verekedés közben,
Hajh, ürül a korcsma,
Menekül az inség
Szökve, bukdácsolva.
Bécsben a korcsmáros
Tán még nem is sejti,
Vagy ha tán sejti is,
Könnyen elfelejti.

Éles a hajósíp,
Hallja baj-tetőzve
Zselénszky gulyása,
Tisza urak csősze.
Hivogatja a síp,
Nyomor eldobolja:
Úgy elfogy a magyar,
Mintha nem lett volna.

Elmegy a kútágas;
Marad csak a kútja,
Meg híres Werbőczi
Úri pereputtya.
Árvult kastély gondját
Kóbor kutya őrzi,
Hivasd a törvénybe,
Ha tudod, Werbőczi.Ady Endre
Ki látott engem?
1914


14 kommentek:

Névtelen írta...

Ady csodálatos, nagyszerű lírai költő volt. De a politikai versei és a publicisztikái ártottak a magyarságnak, Trianon és a Tanácsköztársaság szellemi előkészítését jelentették. Nem véletlenül szeretik annyira a komcsik is meg a románok is.

Egy magyar ugarbeli, aki szereti és érteni is kívánja azokat írta...

Ady, mint költő, zseni volt.
De, mint ember?!
Igen gyöngécske... főként a drága Lédájának köszönhetően is. Nyírta-nyírta Tisza Istvánt, de amikor megtudta, kik gyilkolták meg, akkor - végre - kinyílt a szeme. És haláláig tartó mély depresszió vett úrrá rajta.
Ezekkel a verseivel iszonyatosan nagy kárt tett..
Isten bocsássa meg neki..

Névtelen írta...

Hááát....
Nagy kár, hogy Adyt az Ídes nem fogta annak idején egy kis testi munkára. Gazdálkodásra az éjszakai tivornyázásai helyett. Hogy kinyíljon a szeme, amit a nyugatos előkelő, henyékben, ferde hajlamúakban és az erkölcsre fittyet hányókban sem szűkölködő liberális társaság elhomályosított.
Talán a föld, a természetközeli munka egészségesebbé tette volna Őt...

Karina írta...

Ugyan már, nem szeretem ezt a szöveget, miért nem kapált, vagont kirakott,követ tört.Végzett nehéztesti munkát? Stb,stb. Sorolj fel 5 költőt aki ezt csinálta! A költőnek, írónak nem az a dolga. Persze az sem, hogy vérbajba haljon meg. Ha megélte volna Kon Béláék eltakarítását, akkor lehet,egész más verseket irt volna utólag. A lirai versei viszont gyönyörüek. Nem okvetlen kell mindent politikai szempontból nézni, utálom már ha mindenhova bemászik a politika! A végén úgy is kiderül, hogy nem ezt gondolták, vagy ha igen, egész mást tettek,a mi drága politikusaink.Nem a költőink miatt történt a l4-es háború, sem a 39-es.

Névtelen írta...

OK soroljunk fel öt költőt, írót, akik keményen melóztak életük egy-egy szakaszában:

- Petőfi
- József Attila
- Örkény István (munkaszolgálat ugyebár)
- Hamvas Béla (raktáros volt)
- Arany János (vagyontalan tízgyermekes család)
- Sinka István
- Illyés Gyula

Ennyi talán ízelítőnek elég.

Politikai szempontból csak azokat a verseit kell nézni, ahol politizál, de azokat ő is annak szánta.

Névtelen írta...

Ady Endre: Éles szemmel

A világ az izmos butáké,
Kik hangulatban, hitben élnek,
A magamfajta nyomorékok
Csak vizsgálódnak, és henyélnek,
Annyi édes, színes hazugság
Környékezi szegény szivünket,
Miért nem vagyunk hivő buták mind,
Éles szemmel vajon ki büntet,
Nyomorékokat, bennünket?
No "polgári mennyországba eljött a kívánságod! Dolgozni küldik a nyomorékokat! Csont TBC je miatt alig bírt menni, ezt eltitkolják! lényeglátó

Névtelen írta...

Karina kérésére már írtak költőket, kiegészíteném még egy kiváló, gazdálkodó, házat építő, nemzetben gondolkodó, sajnos, elhallgattatottal: Ő: BERZSENYI DÁNIEL....

Névtelen írta...

Szegény szerencsétlen Ady, 1915-ben ezt írta:

"Az oláh mumus elszenvedhető, lebírható s Romániának nem kívánhatnék rosszabbat Erdélynél. Csak Kolozsvárra, Brassóra, Marosvásárhelyre s még néhány városra intek. Belepusztul az oláh, ha ilyen kultúrás helyeken el tudna helyezkedni. Szerencsére nem tud, mert Erdélyt akarjuk, tartjuk s meg is fogjuk őrizni. Az oláh mumus nem mumus s eszembe jut egy román fiskális, aki azt mondta: Isten ments, hogy Budapest helyett Bukarestbe kelljen mennem főtárgyalásra."

Lehetett egyáltalán ennél nagyobb ostobaságot leírni 1915-ben?

Névtelen írta...

Ja és Balassi Bálint is mert ő katona volt!Csokonayt se hagyjátok ki! Csak tudnám, hogy Sinkán kívül a felsoroltak közt ki végzett nehéztesti munkát?A vita felesleges!

Névtelen írta...


Tisztelt Hozzászólók!
Köztünk nincs vita Ady költői tehetségét illetően.
De, mint (magyar) embert, hazafit illetően, van.
Az ezzel egyet nem értők figyelmébe ajánlom:
Ifj. Tompó László: Ady tévedései és igazságai című munkáját. Ha rákeresnek, a világháló segítségével elolvashatják.
Nem telik örömöm Adyt elítélnem, de látva szegény hazánk helyzetét, nem hallgathatom el kemény bírálatomat.

Névtelen írta...

Eddig még egyetlen hozzászóló egyetlen betűt sem írt a vers tartalmáról.
Pedig mintha talán esetleg netán aktuális volna...

Másrészt Adyn a később történt eseményeket számon kérni súlyos logikátlanság.

Névtelen írta...

A vers tartalmáról már mindenki hallott, aki érettségizett, mivel iskolai tananyag. Persze, hogy aktuális, mint ahogy minden jó vers aktuális, Petőfi és Csokonai is aktuális, Berzsenyi is aktuális, József Attila is.

>Csak tudnám, hogy Sinkán kívül a felsoroltak közt ki >végzett nehéztesti munkát?

Ez ugye vicc volt? Szerinted talán József Attila nem? Vagy Illyés, aki többek közt kovács volt és kazánfűtő??? Vagy Hamvas Béla, aki raktáros volt Tiszapalkonyán? Soroljam tovább?

Névtelen írta...

Senki nem kéri számon Adyn Trianont vagy a 19-es zsidópuccsot. De hogy szellemileg hozzájárult annak előkészítéséhez, az tény. És a románok a mai napig imádják emlegetni, hogy lám-lám milyen pocsék hely volt az a Nagy Magyarország, hiszen megírta Ady is...

1915-ben azt írni, hogy az oláh mumus nem mumus? Alig egy év múlva a nemlétező oláh mumus megtámadta Magyarországot. Három év múlva már övék volt Kolozsvár. És ezt a józanul gondolkodók már sokkal hamarabb látták. És tudták, hogy nem az lesz itt a fő gond, hogy Werbőzcy így vagy úgy, hanem az, hogy szétszakítják Szent István örökségét.

Névtelen írta...

Mai viszonyaink és Ady-verse:

"Éles a hajósíp,
Hallja baj-tetőzve
Zselénszky gulyása,
Tisza urak csősze."

Debrecenben óriási ellenállásba ütközött gróf Tisza István szobrának újraállítása. 2000-ben. Nemcsak a történészek, hanem az irodalmárok is hörögtek. Az egyetem kutatói, oktatói. Annak az egyetemnek a munkatársai, amelynek létrehozása gróf Tisza István nevéhez fűződik. (Még 2011-ben a alapítás 100. évfordulójára emlékező egyetemi előadás sem említette meg Tisza István ezt az érdemét!!!)
A szobrot eredeti helyére nem is sikerült felállítani. Ady Tisza István iránti gyűlölete is benne volt ebben az ellenállásban.( A "geszti bolond" nem mellesleg házitanítója is volt Adynak. Csakhogy első versei egyikére azt mondta, ez nem vers, a következőre azt, hogy ez már alakul...)

"Meg híres Werbőczi
Úri pereputtya."

Az úri (de a régi nemesi)Magyarország elleni ellenszenv szítója lett, különösen újságírói ténykedései során. De ezekben a verssorokban is kitetszik a megvetése. (vagy ld . még pl. "A grófi szérűn" c. versét..)

Szabadkőműves mesterré lett 1912-ben.
A szabadkőműveseknek - akik a Monarchia és következésképpen Magyarország feldarabolását jó előre kidolgozták, - akarva, akaratlanul (?) a szószólójává vált.
Tévedéseiről és igazságairól olvassák el a fentebb ajánlott, forrásokkal alátámasztott munkát!

Igen, szegény Ady!
Olyasmibe ártotta magát, amihez gőze sem volt.
Írásaiban politizált, és versei egy részében is.
Hagyta magát Léda és köre által irányítani. Ha egyszer-egyszer kilépett innen, és neveltetése, magyar gyökerei előtörtek belőle, és a tartóit jellemző költeményt vagy írást eresztett el, (Ős Kaján, Harc a Nagyúrral) azt megszenvedte.
Szegény Ady!

Amúgy a tartóit bíráló versei - mint okok - jobban fejeznék ki mai állapotainkat, mint az "Ülj törvényt, Werbőczi!"
(Ha már valaki a verssel kapcsolatos megjegyzéseket hiányolja itt....)


Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló