Elhatárolódnak


A hétvégén nemzeti szervezetek és szimpatizánsok százai emlékeztek a Magyar Gárda megalakulásának ötödik évfordulójára a Hősök terén. Az esemény megtartását első körben a Budapesti Rendőr-főkapitányság nem engedélyezte, azonban a szervezők éltek a jogorvoslati lehetőségekkel, minek következtében végül a Fővárosi Törvényszék jóváhagyta azt. Így a rendőrség nem tehetett mást, mint hogy tudomásul vette az összejövetel megtartását. A bírósági döntés hírére, bár erre igazából semmi, sem jogi, sem egyéb indok nem kötelezte, a magyar kormány közleményt adott ki…A hétvégén nemzeti szervezetek és szimpatizánsok százai emlékeztek a Magyar Gárda megalakulásának ötödik évfordulójára a Hősök terén. Az esemény megtartását, mint ahogy az talán már sokak által is ismert, első körben a Budapesti Rendőr-főkapitányság nem engedélyezte. Azonban a szervezők éltek a jogorvoslati lehetőségekkel, minek következtében a Fővárosi Törvényszék végül jóváhagyta, vagyis végzésében hatályon kívül helyezte a korábbi tiltó határozatot. Így a rendőrség nem tehetett mást, mint hogy tudomásul vette az összejövetel megtartását.

A bírósági döntés hírére, bár erre igazából semmi, sem jogi, sem egyéb indok nem kötelezte, a magyar kormány közleményt adott ki:
„A kormány – a jogállami normáknak megfelelően - természetesen tiszteletben tartja a független bíróság döntését, ugyanakkor semmiféle kétséget sem kíván hagyni afelől, hogy a legkevésbé sem ért egyet a Magyar Gárda által képviselt eszmeiséggel, illetve azokkal, akik a kirekesztő és gyűlölködő eszmékkel, vagy az erőszakkal közösséget vállalnak. Éppen ezért – a mélyen gyökerező demokrácia-tudata miatt – nyomatékosan felhívja a figyelmet a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartására és megtartatására…”

A nyilatkozatot olvasva azt hiszem, egyértelműen látszik, hogy igenis van, hogy igenis volt ok a kormányzati megszólalásra. Ez pedig ismét nem más, mint a megalázkodás, a megfelelni vágyás és mondjuk ki, mint a bő nyállal való csontig nyalás igénye a honi és a nemzetközi balliberált szervezeteknek. Azonban hiába „a mélyen gyökerező demokrácia-tudat” és a „jogállami normák” jólhangzó szlogenje, a közlemény akarva-akaratlanul mégiscsak fellebbentette a fátylat a narancsos kormányzat igaz arcáról.

„A kormány (…) semmiféle kétséget sem kíván hagyni afelől, hogy a legkevésbé sem ért egyet a Magyar Gárda által képviselt eszmeiséggel, illetve azokkal, akik az (…) eszmékkel (…) közösséget vállalnak.” – írja a kormányszóvivői iroda. A gyanútlan szemlélődőben pedig azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon mi lehet az az eszmeiség, amitől és aminek a követőitől a magyar kormány ilyen határozottan és ilyen egyértelműen határolódik el? Vajon mik lehetnek azok a gondolatok, azok a törekvések, amelyekkel a magyar kormány „a legkevésbé sem ért egyet”?

Ugyan az eredeti Magyar Gárda alapító nyilatkozata ma már a szervezet betiltása és feloszlatása miatt értelemszerűen nem lehet érvényes, azonban az utódszervezetek ars poeticája ezen eszmeiség mentén éledt újjá és gyakorlatilag szóról szóra megegyezik az eredeti gondolatokkal. Ha felkeressük a az érintett gárdaszervezetek honlapjait, akkor az Új Magyar Gárda oldalán az alábbiakat találhatjuk:
A Magyar Gárda a nemzetközösség erő- és érdekközössége akar lenni. Életre hívója és támogatója mindannak, ami nemzeti felébredésünk és felemelkedésünk irányába mutat, de megingathatatlan gátja a magyarság szellemi és fizikai gyengítésének.

A Magyar Gárda felkiáltó jel kíván lenni! Üzen mindazoknak itthon és a nagyvilágban, akik nemzeti széttagoltságunkban, megtörtségünkben és megsemmisítésünkben érdekeltek: Nem hagyjuk!

Üzen mindazoknak, akik ha nemzetünk sorsáról van szó, tespedtek, célvesztettek vagy meghunyászkodók: Ébresztő!

Végül üzen mindazoknak, akik régóta sóvárognak egy szebb magyar jövő után: Eljött az idő!

A Magyar Gárda Mozgalom a következő feladatokat tűzi maga elé:
  • A felesketett gárdisták fizikai, lelki és szellemi képzése és önképzése, hogy feladataikat példamutató hatékonysággal, kellő erővel, céltudatossággal és alázattal hajthassák végre.
  • Ápolja a magyar kultúrát és történelmünk emlékeit, adja tovább a felnövekvő generációk épülésére.
  • Aktívan vegyen részt katasztrófa-elhárításban, rend- és polgárvédelmi feladatokban.
  • Karitatív és szociális missziók támogatása és szervezése.
  • Rendkívüli helyzetben a nemzeti önvédelem erősítése.
  • Része vagy gerince kíván lenni a majdan felállítandó Nemzetőrségnek.

A Magyar Nemzeti Gárda Mozgalom honlapja pedig így ír a szervezet céljairól és célkitűzéseiről:
A Mozgalom céljai csak azok lehetnek, amelyek az érvényes Alkotmánnyal összhangban vannak, ugyanakkor a célok azon ősi törvényeinkben biztosított több százéves alapvető szabadságjogainkkal és közjogi hagyományainkkal is összhangban vannak, amelyek a Magyar Államot, a Szent Korona testét és annak minden különbségtétel nélküli állampolgárát, azaz a Szent Korona tagjait évszázadok vérzivataros történelmén keresztül mind a mai napig megóvta. A Mozgalomhoz bárki, mindenféle megkötöttség nélkül, mindenféle különbségtétel nélkül, nemzetiségre, vallásra, politikai meggyőződésre, etnikai kisebbséghez tartozásra tekintet nélkül, az állampolgárok egyenlősége alapján csatlakozhat, akit a haza iránt érzett féltő szeretetétől vezérelve a Mozgalom céljaival szimpatizál. Egyetlen mérce van: Az évszázadokon keresztül a Szent Korona által jogilag is megtestesített Magyar Állam és a magyar nemzet érdeke nem csorbulhat, és a Mozgalom zászlaja tiltakozó megmozdulások jelképe fog lenni azok ellen, akik a magyar haza, a magyar egyházak, a magyar nemzet, a Szent Korona teste és annak tagjainak, azaz állampolgárainak ősi jogai ellen vétenek, vagy véteni készülnek.

A Mozgalom törvényes keretek között, az Alkotmányban biztosított alapvető szabadságjogok, közöttük főleg a véleménynyilvánítási, egyesülési, kérvényezési, panasz előterjesztési jogokon keresztül kívánja és próbálja céljait érvényre juttatni figyelemfelhívó megmozdulásain, megnyilvánulásain, illetve az illetékes hatóságok előtt, annak érdekében, hogy hazánk egy jobb, élhetőbb ország legyen mindannyiunk számára és azt unokáink részére is megőrizhessük.

Vajon a fentiek közül melyek lehetnek a problémás dolgok a kormány számára?

A gárda eszmeisége alapvetően a hazaszeretetre, a tisztességre, a becsületre, a rendre és nem utolsósorban a magyar nemzet felébredésére és felemelkedésére épül. A szervezetekkel szimpatizálók ezen elveket, ezen törekvéseket tartják fontosnak és követendőek. Ezek a gondolatok nem a megosztásról, nem a széthúzásról, hanem az egységről és a magyarság megmaradásáról szólnak. Így aztán az sem lehet kérdés, hogy egy józanul gondolkodó és a hazáját valamennyire is fontosnak gondoló ember számára, ezen törekvések nem lehetnek ellenszenvesek, nem adhatnak, nem adhatnának okot az elhatárolódásra.

Persze lehet ellenvéleményt megfogalmazni, és el is lehet határolódni ettől, csak akkor nem nagyon kell csodálkozni azon, hogy egyre többen mondják ebben az országban azt, hogy úgy, ahogy a gyurcsányi időkben, úgy manapság is, Magyarországnak nem kormánya van, hanem egy idegen érdekeket szolgáló gátlástalan helytartótanácsa.

6 kommentek:

Névtelen írta...

Újabb közvetett, de meggyőző bizonyíték arra, hogy a zsidók keményen megmarkolták Orbánék grabancát, és a Fidesz-kormány a becsület helyett a hatalom megtarthatását választva behódolt.

kistutyi írta...

A"mélyen gyökerező demokrácia tudat" hát ez nem semmi ! Ezért volt "elszámoltatás" pld. Budapest legnagyobb tönkretevőjével: Demszki Gáborral, aki ÖSZTÖNDIJAT kapott Németországba egészen a gazemberségeinek elévüléséig. Könyvet fog irni Budapestről! Tarlós meg hallgat, a" mélyen gyökerezőkkel" együtt!Miért a Gárda megemlékezésről sipákolnak? A Gárda kiket adósított el milliárdokkal? Ahol csak tudott, segített! Ceglédre bezeg nem szállt ki a rendőrség a vandálok ellen, pedig már jóval több mint 2 hét eltelt a "mélyen gyökerezők " "rendcsinálási igérete" óta! Mi meg, biráljuk a Jobbikos vezetők munkáját! A Demszki féle disznóságokról még az ellenzék is hallgat nagyokat!Dániel és társai mindenhol ott vannak mi meg reagálunk rá, ezzel el is érték a céljukat! Elterelni a valóságról a tényeket. Várom, Kertész Ákos mikor kap "mélyen gyökerező ösztöndíjat?"

Maci írta...

Szeretem ez a szót; elhatárolódni. Manapság nagyon divatos lett. Úgy mint anno a project vagy az infrastruktúra, netán a komplexum. Arra gondoltam, hogy Én is elhatárolódnék az adófizetéstől.
De tegyük félre a tréfát. Sok sikert kívánok a gárdistáknak. Valóban tiszteletreméltó, hogy saját szabadidejükben a köz javáért munkálkodnak.

ProliProfil írta...

Jó ez a cikk.
Ráébreszt arra minden figyelmes, és kevésbé figyelmes olvasót, hogy a hitvány politikusaink mellébeszéléseiben is rejtezhet igazság. Csupán értő szemmel kell figyelni.
A zsigerből hazug ember néha leleplezi önmagát a nekünk szánt mondandójában.
Pláne, ha van emlékezetünk, és a korábbi hazugságait is meg tudjuk jegyezni.(kellő kritikával)

Névtelen írta...

Az utóbbi hónapok jobbikos rendezvényei konganak az ürességtől. Feltehetőleg a Csanád ügy is betett a pártnak. Vona és érdekbarátai ( Csanád eltartottjai), kiálltak a zsidó gazember mellett. Kirúgtak közel 300 régi jobbikost Borsodban Csanád kérésére. Amikor pedig kiderült Csanád származása, akkor Vona hazudott, hogy nem tudott róla, majd féligazságokkal mentegette üzlettársát és barátjaát, akit a "párt öklének nevezett". A kirúgott borsodiaktól még elénézst sem kértek. Ilyen vezetése lenne a Jobbiknak? Igen, ilyen. A Gárda rendezvényen lévő alig pár száz fős "tömeg" helyett több ezer hazafinak kellett volna jelen lenni. A gárdák megérdemelték volna, a jobbik vezetése nem. Előbb-utóbb, ha Vonáék maradnak, akkor totális bukás lesz a Jobbik vége. Csak sajnálni tudom azokat a vidéki egyszerű jobbikosokat, akok hátán Csanád és barátai besétáltak a Parlamentbe. Hogy miért szakadt szét a gárda? Arra Ináncsi József megadta a választ. Valószínű, hogy a jövőben őt sem engedi a Jobbik felszóllalni. Nem baj. Álljanak össze a gárdák valamilyen szövetségbe és képviseljék a hazafiak érdekeit, aha kell az utcán, úgy mint legutóbb Devecseren és Cegléden. A ripacskodó, gőgös meggazdagodott jobbikos vezetők meg mehetnek a levesbe.

Névtelen írta...

2012. augusztus 31. 10:49 Névtelen:

A te fanyalgó fajtád mehet nyugodtan a levesbe. Sosem jó semmi, de az aztán nagyon...
Augusztus közepén, meg úgy egyáltalán nyáron max. a strand nem kong az ürességtől, nem véletlenül hívják uborkaszezonnak az időszakot. De értem, persze, a Szegedi-ügy tartotta vissza a tízezreket, hogy a hetven fokban a Hősök terén (vagy bármelyik egyéb rendezvényen) ácsorogjanak. Nyilván. De az is lehet, hogy személyesen az a szemét Vona Gábor fogott otthon mindenkit, mert az ilyen meggazdagodott jobbikos vezetők újabban már csak ilyenek, amióta nem tudják hova tenni a sok pénzt, rászegelik az ajtót a szimpatizánsaikra és szobafogsággal sújtják őket, szörnyű...
Ináncsi eddig is kritizálta a pártot, láss csodát, mégis fölszólalhatott. Háromnegyed órát szidta a Jobbikot, mint a bokrot, de garantálom, ezentúl is ugyanúgy eljárhatnak a rendezvényekre, ugyanúgy tarthat beszédeket az MNG, mint eddig.
Csanáddal nem a származása volt a gond, hanem hogy megpróbált visszaélni a hatalmával. Ki is rúgták. Ez pont, hogy azt mutatja, hogy ez nem egy következmények nélküli párt (a többiben olyan emberek flangálnak nyugodtan, akik milliárdokat sikkasztottak az államkasszából, mindenféle retorzió nélkül, gondolom ők jobban tetszenek kényes ízlésednek).
De persze semmi sem elég, semmi se jó, és add Uram a Kánaánt, de azonnal, különben még a végén fölállok a fotelból...! Marha.

Megjegyzés küldése

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle

 
látogató számláló